Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης εκφράζει την οδύνη της για τον ξαφνικό χαμό του αγαπητού συναδέλφου μας ΚΟΤΣΕΡΟΓΛΟΥ Γεωργίου που υπηρετούσε στο Α.Τ. Λαγκαδά, από παθολογικά αίτια.
Τη βαθιά μας λύπη και αμέριστη συμπαράσταση εκφράζουμε στους οικείους του θανόντος. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του με κάθε δυνατό τρόπο, όπως πράττει τα τελευταία χρόνια όταν αυτό είναι απαραίτητο.
Ευχόμαστε ανάπαυση της ψυχής του και καλή δύναμη στους οικείους του.

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος 6936800701
Ο Γεν. Γραμματέας ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος 6932649076

eaythes.gr

 

Καλείστε να προσέλθετε στη 17η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Ιουλίου, έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά.

2. Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση των συνθηκών προσπελασιμότητας σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή των Ο.Τ.Α. Δήμου Θέρμης, Δήμου Λαγκαδά και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους.

3. Αναμόρφωση (14η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017.

4. Διαγραφή τελών άρδευσης της Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου, από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου, ετών 2001 και 2003.

5. Ορισμός ενός τακτικού κα ενός αναπληρωματικού μέλους για τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

6. Εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 17955/02-06-2017 ένστασης του Λειβαδιώτη Ιωάννη, αναδόχου του έργου: «Επίστρωση στίβου Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά με ελαστικό τάπητα» (Αρ. Μελέτης 24/2009, Αρ. Έργου 27/2009), κατά της υπ’ αριθ. 12135/18-4-2017 Ειδικής Διαταγής της Δ/νουσας Υπηρεσίας και κατά κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης.

7. Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Β’ τριμήνου, έτους 2017.

8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λαγκαδά στην Επιτροπή Καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.

9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 75/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της «Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, που αφορά τροποποίηση – συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της.

10. Παραχώρηση χρήσης του παλιού κτιρίου Κ.Α.Π.Η. Σοχού στο Ν.Π. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά.

Για παραβίαση της περιβαλλοντικής και εργατικής νομοθεσίας στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ευκαρπίας κάνει λόγο, σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει, δέχεται απορρίμματα από Δήμους που δεν προβλέπονται στην άδεια λειτουργίας του, ενώ υπάρχει και υψηλή συγκέντρωση σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

«Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολύπαθου ΣΜΑ Βορειοδυτικού Τομέα (Ν. Ευκαρπίας) σε επίσκεψη της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου που έχει συστήσει ο Δήμος Παύλου Μελά διαπιστώθηκαν τα εξής:

- O ΣΜΑ δέχεται απορρίμματα από Δήμους που δεν προβλέπονται στην άδεια λειτουργίας του (Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού και όλου του Νομού Πιερίας λόγω προβλήματος του ΧΥΤΑ Πιερίας).
- Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία κατά την ημέρα ελέγχου για την ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού.
- Υψηλή συγκέντρωση σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων στον χώρο εκφόρτωσης των απορριμμάτων (κλειστός χώρος).
- Υπήρχε διαρροή υγρών από τα σταθμευμένα κοντέινερ με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται τόσο εντός του χώρου του ΣΜΑ όσο και εκτός αυτού.

Αυτά και άλλα που διαπίστωσε η επιτροπή, συνιστούν παραβίαση της περιβαλλοντικής και εργατικής νομοθεσίας.

Ο ΦοΔΣΑ ως υπεύθυνος της εγκατάστασης αντί να σχεδιάζει νέες μονάδες με ΣΔΙΤ, οφείλει να διαφυλάξει την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στη μονάδα και των κατοίκων της περιοχής και να φροντίσει η μονάδα να πληροί τους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπονται από την αδειοδότησή της.

Αλήθεια, τόση κοινωνική ένταση υπήρξε για την κατασκευή του ΣΜΑ, κινητοποιήθηκαν πολίτες, ΜΑΤ, εισαγγελικές αρχές, γίνανε δεκάδες δίκες, όλα αυτά για να παρουσιάζεται η σημερινή απαράδεκτη εικόνα;

Ποια είναι τα αποτελέσματα που έχει να επιδείξει ο ΦοΔΣΑ κατά την υπερδεκαετή ύπαρξη και λειτουργία του στην πρόληψη, την διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση; Τα αποτελέσματά του είναι πενιχρά έως ανύπαρκτα.

Ωστόσο, επιδεικνύει ιδιαίτερη σπουδή για την υλοποίηση έργου (ΜΕΑ Δυτικού Τομέα) με ΣΔΙΤ χωρίς να έχει εξαντλήσει τα περιθώρια εύρεσης κοινοτικών ή εθνικών πόρων (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ κλπ). Σπουδή που εγείρει πολλά ερωτηματικά και που χρήζει επιπλέον επεξηγήσεων.

Υπάρχει συγκριτική μελέτη που να αποδεικνύει γιατί προκρίνει ΣΔΙΤ και όχι χρηματοδότηση από την ΕΕ; Που και σε ποιο οικόπεδο θα κατασκευαστεί η νέα μονάδα; Τι εγγυήσεις υπάρχουν ότι τα δευτερογενή καύσιμα που θα παράγονται από την νέα μονάδα θα πληρούν τους ποιοτικούς όρους; Στην διημερίδα που έγινε για τον ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας γιατί ο πρόεδρός του δεν ανέφερε ότι υπήρχε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φορέα για ΣΔΙΤ, παρόλο που ρωτήθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό κ. Σωκράτη Φάμελλο;

Η συνάρθρωση και εναρμόνιση των Τοπικών και Περιφερειακών Σχεδίων με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων έπρεπε να είναι η πρώτη του προτεραιότητα.

Τα δύο τελευταία χρόνια η κυβέρνηση φρόντισε να δημιουργήσει ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο και να παρέχει τα εργαλεία του Εθνικού Σχεδιασμού, των Περιφερειακών και των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων. Συμπυκνώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ριζικά διαφορετική πολιτική αντίληψη της κυβέρνησης προς ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον, με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο δήμων, των οποίων αναβαθμίζεται ο ρόλος, την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, την διακριτή συλλογή και επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, την μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής και της κυκλικής οικονομίας.

Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό για τον ΦοΔΣΑ!».
thermalsprings.gr

Στη σύλληψη ενός 26χρονου Μπαγκλαντεσιανού για παρεμπόριο προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βόλβης, χθες το πρωί.

Ο 26χρονος κατείχε και διέθετε προς πώληση σε διερχόμενους πολίτες (556) προϊόντα παρεμπορίου.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 26χρονου, η οποία χρησιμοποιούταν ως χώρος αποθήκευσης και απόκρυψης αδασμολόγητων προϊόντων, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν (19.501) είδη παρεμπορίου (γυαλιά ηλίου, ομπρέλες, εξαρτήματα κινητών, βραχιόλια κ.α.)

Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
thestival.gr

Την έντονη διαμαρτυρία της για τη μη κλήση 9 δημάρχων στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώπιον της οποίας συζητείται το σχέδιο νόμου για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, εκφράζει με ανακοίνωση της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

"Γιατί έγινε αυτός ο επιλεκτικός και απαράδεκτος αποκλεισμός των ανωτέρω (9) δημάρχων; Προφανώς για να μην ακουσθούν διαφορετικές, αντίθετες, με αυτές του υπουργού απόψεις", τονίζει στην ανακοίνωση της η ΠΕΔ-ΚΜ.

"Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας διότι χθες 18/07/2017 στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώπιον της οποίας συζητείται το σχέδιο νόμου για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης (αρμόδιος Υπουργός κ. Χ. Σπίρτζης) κατά την ακρόαση των φορέων της Θεσσαλονίκης, δεν κλήθηκαν να παραστούν για να εκφράσουν την άποψή τους οι δήμαρχοι: Κορδελιού-Ευόσμου, Δέλτα, Χαλκηδόνας, Παύλου Μελά, Λαγκαδά, Πυλαίας-Χορτιάτη, Βόλβης, Θερμαϊκού και Ωραιοκάστρου. Κλήθηκαν μόνον οι Δήμαρχοι Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας), Θεσσαλονίκης, Νεάπολης-Συκεών, Καλαμαριάς και Θέρμης.

Γιατί έγινε αυτός ο επιλεκτικός και απαράδεκτος αποκλεισμός των ανωτέρω (9) δημάρχων; Προφανώς για να μην ακουσθούν διαφορετικές, αντίθετες, με αυτές του υπουργού απόψεις.

Ο αρμόδιος υπουργός κ. Χ. Σπίρτζης είναι ο ηθικός αυτουργός αυτής της θεσμικής ασχήμιας, την οποία διέπραξε το προεδρείο της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής".
thestival.gr

Πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες αποτελούν και φέτος η Ασπροβάλτα και ο Σταυρός, που βρίσκονται σε απόσταση μόλις μίας ώρας από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο κατεξοχήν τουριστικές περιοχές του νομού, οι οποίες φέτος εμφανίζουν σημαντική τουριστική αύξηση συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Πλεονέκτημά τους είναι το γεγονός ότι βρίσκονται στο σταυροδρόμι τεσσάρων μεγάλων πόλεων (Θεσσαλονίκης-Σερρών-Καβάλας-Δράμας), αλλά και πολύ κοντά στα Βαλκάνια, οι κάτοικοι των οποίων για ένα ακόμα καλοκαίρι δίνουν τη δική τους… ψήφο στην περιοχή, επιλέγοντάς την για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Αν και τα καταλύματα εμφανίζουν μεγάλη πληρότητα, εντούτοις, ο κόσμος φαίνεται πως υπολογίζει την κάθε του κίνηση, με αποτέλεσμα η αγορά των περιοχών να μην γνωρίζει την ίδια άνθηση.

«Ανεβασμένοι σε σχέση με πέρυσι»

Ο δήμαρχος Βόλβης, κ. Διαμαντής Λιάμας, περιέγραψε στο Karfitsa.gr την κατάσταση, που επικρατεί στην περιοχή του, σημειώνοντας πως κάθε χρόνο είναι και καλύτερα.

«Πηγαίνουμε πολύ καλά και μπορώ να πω ότι κάθε χρόνο είναι και καλύτερα, όσον αφορά στις αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό αλλά και σε αυτές από το εσωτερικό», σχολίασε σχετικά, για να προσθέσει:

«Η Ασπροβάλτα, τα Βρασνά και ο Σταυρός προσελκύουν τουρίστες από όλη την Ευρώπη. Στους Σέρβους και στους Βούλγαρους των προηγούμενων χρόνων, πλέον έχουν προστεθεί και οι Ρουμάνοι, οι οποίοι συρρέουν στην περιοχή μας».

«Αύξηση των τουριστών φέτος κατά 20-30%»

Ο πρόεδρος του Σωματείου Τουριστικών Καταλυμάτων Ασπροβάλτας – Βρασνών, κ. Παναγιώτης Επιτρόπου, μίλησε στο Karfitsa.gr για την εικόνα, που παρουσιάζουν την περίοδο αυτήν τα καταλύματα. «Η τουριστική περίοδος, που διανύουμε, παρουσιάζει μία αύξηση της τάξης του 20-30% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Μάλιστα, τα τελευταία δύο χρόνια έχει ανοίξει η αγορά του εξωτερικού, αφού πέρα από τους Σέρβους, τους Σκοπιανούς και τους Βούλγαρους, η περιοχή προσελκύει και πολλούς Ρουμάνους, οι οποίοι αποτελούν το 30% του συνόλου των τουριστών, ενώ φέτος υπάρχουν αφίξεις και από τη Μολδαβία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Οι ξένοι ξεκινούν να έρχονται από τα τέλη Μαΐου και καταφθάνουν συνεχώς μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη», σχολίασε ο κ. Επιτρόπου, για να περιγράψει και την εικόνα, που έχει βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων για τον Αύγουστο:

«Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως η πληρότητα των καταλυμάτων για τον μήνα Αύγουστο θα είναι στο 90%, ενώ αντίστοιχα πέρυσι ήταν στο 70%…».

«Οι Έλληνες δεν ψωνίζουν όπως παλαιότερα»

Οι παραλίες είναι γεμάτες από κόσμο, που απολαμβάνουν το μπάνιο τους στα καταγάλανα νερά της Ασπροβάλτας και του Σταυρού, όμως, τα εμπορικά καταστήματα στις δύο περιοχές «αναστενάζουν». Μπορεί τα καταλύματα να είναι γεμάτα, το ίδιο δεν συμβαίνει όμως και με τα μαγαζιά, οι ιδιοκτήτες των οποίων ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες τον Αύγουστο.

Ο υπάλληλος καταστήματος διαφόρων ειδών στον κεντρικό δρόμο της Ασπροβάλτας, Φάνης Σκούρτης, τόνισε στο Karfitsa.gr πως ναι μεν υπάρχει περισσότερος τουρισμός συγκριτικά με πέρυσι, ωστόσο, όπως λέει «η κίνηση είναι πεσμένη. Μόνο τώρα, στα μέσα Ιουλίου, άρχισε να φαίνεται η διαφορά και ν’ ανεβαίνει λίγο η τουριστική κίνηση, όσον αφορά στο δικό μας κομμάτι. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τι τουρισμός έρχεται: αυτήν την στιγμή οι περισσότεροι είναι Σέρβοι, οι οποίοι δεν ψωνίζουν. Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες δεν ψωνίζουν όπως ψώνιζαν παλαιότερα και αυτό είναι το στοιχείο που κρίνει τον τζίρο μας».

«Κάθε πέρυσι και καλύτερα»

Από την πλευρά του, ο κ. Θεοδόσης Καρακάσης, ο οποίος διατηρεί κατάστημα με παπούτσια στον Σταυρό την τελευταία δεκαετία, επεσήμανε ότι «κάθε πέρυσι και καλύτερα», για να εξηγήσει πως «το λιανικό εμπόριο έχει πτωτική τάση της τάξης του 10% κάθε χρόνο. Αυτό οφείλεται τόσο στην έλλειψη χρημάτων όσο και στα φτηνά τουριστικά πακέτα. Επίσης, οι Κινέζοι μάς έχουν κάνει μεγάλη ζημιά», σχολίασε ο κ. Καρακάσης, για να προσθέσει: «Η αγορά δεν κινείται και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε».

«Έχει ποσοτικό, αλλά όχι ποιοτικό τουρισμό»

Η κ. Μάβια Κλίμα είναι υπάλληλος καταστήματος, που ασχολείται με το λιανικό εμπόριο στον κεντρικό δρόμο του Σταυρού και δεν κρύβει την απογοήτευσή της για τη χαμηλή τουριστική κίνηση φέτος. «Πέρυσι ήμασταν καλύτερα», τόνισε αρχικά, για να σταθεί στο ότι: «Η περιοχή έχει ποσοτικό τουρισμό, αλλά όχι ποιοτικό. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα το πρώτο 15νθημερο του Αυγούστου».

«Περιμένουμε άνοδο τον Αύγουστο»

Εντελώς διαφορετική φαίνεται να είναι η κατάσταση στον χώρο της εστίασης, αφού αν κάνει κανείς μια βόλτα στους κεντρικούς πεζόδρομους της Ασπροβάλτας και του Σταυρού κατά τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες, θα διαπιστώσει πως οι τουρίστες δίνουν τα χρήματά τους στο φαγητό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ιδιοκτήτης καταστήματος fast food στην Ασπροβάλτα, κ. Αριστοτέλης Ηλιοπρασίδης, δηλώνει ευχαριστημένος από την μέχρι τώρα κίνηση: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την κίνηση και σε σχέση με πέρυσι μπορώ να πω ότι είμαστε ανεβασμένοι. Περιμένουμε, μάλιστα, από τις 26 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου, όταν και θα έρθουν οι Έλληνες, ν’  ανέβει ακόμα περισσότερο η δουλειά μας».

«Ο κόσμος ξοδεύει χρήματα για το φαγητό του»

Ίδια είναι η εικόνα, που έχει και ο κ. Κώστας Γιασεμάκης, ιδιοκτήτης ταβέρνας στον Σταυρό: «Η κίνηση πηγαίνει πολύ καλά και μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Από τις 15 Ιουνίου και μετά, ο τουρισμός έχει ανοδική πορεία και περιμένουμε ακόμη περισσότερο όσο πλησιάζουμε προς τις 15 Αυγούστου. Ο τουρισμός της περιοχής είναι ανάμεικτος και προέρχεται τόσο από ευρωπαϊκές χώρες όσο και από πόλεις της Ελλάδας, καθώς πρόκειται για έναν οδικό προορισμό, που είναι εύκολα προσβάσιμος». Σε ερώτηση για το αν ο κόσμος ξοδεύει χρήματα για το φαγητό του, είχε να πει: «Ο κόσμος βγαίνει έξω και τρώει. Το κατά δύναμιν τουλάχιστον. Εξαρτάται, βέβαια, από το τι διαθέτει ο καθένας στην τσέπη του και τι ποσό θέλει να ξοδέψει  για το φαγητό του».

«Οι ξένοι δεν αφήνουν λεφτά, όπως οι Έλληνες»

Από την πλευρά του, ο κ. Ιωάννης Καραμπίδης, ιδιοκτήτης εστιατορίου στον πεζόδρομο της Ασπροβάλτας, δεν υποστηρίζει τα παραπάνω. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η κατάσταση είναι άσχημη. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερα από πέρυσι, αλλά σε γενικές γραμμές δεν είμαστε ευχαριστημένοι», για να εξηγήσει πως: «Αν δεν έρθει ο Έλληνας, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Για την ώρα, οι τουρίστες στην περιοχή είναι κυρίως Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σκοπιανοί, οι οποίοι δεν αφήνουν λεφτά: βγαίνουν νωρίς, τρώνε λίγο και πηγαίνουν νωρίς ύπνο. Δεν είναι σαν τους Έλληνες».

Ο κ. Καραμπίδης πιστεύει, βάσει και της εμπειρίας του από τα προηγούμενα χρόνια, ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί τον Αύγουστο. «Πιστεύουμε ότι τον Αύγουστο θ’ αλλάξει λίγο η κατάσταση, αν και αρκετά σπίτια στην περιοχή παραμένουν κλειστά και με κομμένα ρεύματα!», λέει.

   

ΠΗΓΗ: karfitsa.gr

Νέος τηλεμετρικός σταθμός αναμένεται να τοποθετηθεί μέχρι το τέλος του 2017 μέσα στη λίμνη Κορώνεια, προκειμένου να παρακολουθεί και να μετρά τα χαρακτηριστικά που αφορούν την ποσότητα και την ποιότητα των υδάτων της, αλλά και συνολικά του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.

Το νέο, σύγχρονο μηχάνημα, που θα λαμβάνει διαρκώς δεδομένα για τους μικροοργανισμούς και τα χημικά στοιχεία του νερού, προστίθεται στο δίκτυο των 35 τηλεμετρικών σταθμών που είχαν εγκατασταθεί από το 2008 στην ευρύτερη περιοχή της Κορώνειας και μέχρι τη λίμνη Βόλβη και από το 2009 παρέχουν μετρήσεις για την κατάσταση του οικοσυστήματος.

Η χρησιμότητά του, άλλωστε, εκτιμάται ότι θα είναι μεγάλη, καθώς τα δεδομένα που θα καταγράψει, μαζί με εκείνα των υπολοίπων τηλεμετρικών σταθμών, θα χρησιμοποιηθούν ως επιχείρημα από την ελληνική πλευρά, προκειμένου να αποδείξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η λίμνη αναβιώνει και βελτιώνονται τα περιβαλλοντικά της χαρακτηριστικά και, με τον τρόπο αυτό, να αποφύγει την επιβολή προστίμου.

Μιλώντας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ενέκρινε τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του νέου σταθμού, ο γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Γιάντσης, επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή τον περασμένο Φεβρουάριο για το θέμα της Κορώνειας και η χώρα κινδυνεύει με πρόστιμα ύψους 25-30 εκατομμυρίων ευρώ εφάπαξ και στη συνέχεια με ημερήσιο πρόστιμο 30.000-70.000 ευρώ, ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν βελτιώθηκε περιβαλλοντικά η κατάσταση στη λίμνη Κορώνεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

38ο Καλοκαιρινό Διήμερο του Λαογραφικού Ομίλου Κολχικού "Η Βαλάχτσια", στην Κεντρική Πλατεία Κολχικού |Παρασκευή 21 & Σάββατο 22 Ιουλίου

 
Εκδήλωση του Συνδέσμου Νικοπολιτών "Προφήτης Ηλίας", την Παρασκευή 21 Ιουλίου


Παραδοσιακό γλέντι από το Μορφωτικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο Καρτερών, το Σάββατο 22 Ιουλίου.


Λόγω καιρικών συνθηκών ο χορός του Συλλόγου του Δρακοντίου αναβλήθηκε για την ερχόμενη Κυριακή 23.7.2017.

17ο Ποντιακό Συναπάντημα Πολυδενδρίου Ασκού, το Σάββατο 29 Ιουλίου στις 22:00.

 Σας περιμένουμε και φέτος στον ετήσιο χορό του πολιτιστικού μας συλλόγου σε μια ξεχωριστή βραδιά με εκλεκτούς καλλιτέχνες .Μαζί μας σε αυτό το ταξίδι στον Πόντο θα είναι ο Αλέξης Παρχαρίδης (τραγούδι) με τον Γιάννη Σανίδη(λύρα) και τον Κυρκενίδη Παντελή (τουλούμ) . Επίσης θα μας συντροφεύει ο Στέλιος Μαβίδης(τραγούδι) μαζί με τον Γιώργο Ευσταθιάδης (Λύρα) . Δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε και το νέο ταλέντο του Πολυδενδρίου Θεόφιλο Κουλίδη (Λύρα-τραγούδι) που μαζί με τον Γιώτη Γρηγοριάδη (κλαρίνο ) και τον απίστευτο Γιώργο Ασλανίδη (νταούλι) θα συμπληρώσουν αυτό το μαγευτικό ταξίδι.

 

Με τις πρώτες σταγόνες της βροχής η συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη το Σάββατο 15 Ιουλίου στη Γερακαρού διακόπηκε πριν καλά καλά ξεκινήσει!
Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης αποφάσισαν να διακόψουν τη συναυλία και να ορίσουν νέα ημερομηνία, το Σάββατο 22 Ιουλίου.
Τα εισιτήρια που κόπηκαν, θα ισχύσουν και για τη νέα εκδήλωση.
lagadas.net

Εκτροπή ενός οχήματος σημειώθηκε  στο δρόμο από Άγιο Βασίλειο προς Χορτιάτη, στις στροφές του Αγ. Βασιλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαινε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά

Στο σημείο χρειάστηκε να συνδράμει η πυροσβεστική με τρία οχήματα και έξι άνδρες για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά αυτή την ώρα.

Πηγή φωτογραφιών: Γιάννης Νάκος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Ελληνικής Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Πολίτικης Προστασίας. (ΕΟΕΟΠΠ)
thestival.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas