Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 09:28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Φοιτητές που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας του ποσού των 380€ μηνιαίως για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους και του ποσού των 200€ μηνιαίως για φοιτητές που σπουδάζουν εντός του τόπου της κύριας κατοικίας τους, στον ιστότοπο https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr έως και την 28-04-2017.
Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης, οι φοιτητές:
να φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Σχολές Καλών Τεχνών
να κατέχουν Α.Φ.Μ.
να μην είναι κάτοχοι άλλου Ελληνικού Πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
δεν έχουν λάβει μεταγραφή
δε διαμένουν σε φοιτητική εστία
το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.500€ για το φορολογικό έτος 2015
Οι αιτήσεις έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986
Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση htt://www.iky.gr
και στο τηλέφωνο 2103726300.
Ο Αντιδήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas