Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 08:41

Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Φεβρουαρίου, έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 63/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) που αφορά την «Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. της Π.Κ.Μ. 2014-2020 για την υλοποίηση της Πράξης: <<Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά>> και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης για λογαριασμό του κυρίου του έργου <<Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά>> από το φορέα υλοποίησης <<Δήμος Λαγκαδά>>».

 

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas