Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017 13:18

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προς: · κ. Δήμαρχο · Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου · Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων · Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Φεβρουαρίου, έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Ασσήρου» (Αριθμ. Μελ. 270/2005, Αριθμ. Έργου 189/2005)

2. Έγκριση ποσού οικονομικής ενίσχυσης κατοίκων του Δήμου Λαγκαδά, για το έτος 2017

3. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 185,00 € και ψήφιση πίστωσης

4. Έγκριση τοποθέτησης υπαίθριας τηλεπικοινωνιακής καμπίνας της εταιρείας WIND-ΕΛΛΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., σε χώρο δημοτικού οικοπέδου στην πόλη του Λαγκαδά

5. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά

6. Αναμόρφωση (1η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017

7. Έκτακτη επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά» κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης

8. Έκτακτη επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά» κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης

9. Κατανομή ποσού 114.438,08 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1η δόση 2017, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής και ψήφιση πίστωσης

 

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas