Πέμπτη, 06 Ιανουαρίου 2022 11:12

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Κυριακή 9 Ιανουαρίου - Τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019 αντίστοιχα), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς), την 09η του μηνός Ιανουαρίου, έτους 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου (από 09-01-2022 έως 31-12-2023).
-Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής (από 09-01-2022 έως 31-12-2023).
-Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (από 09-01-2022 έως 31-12-2023).

Επισημαίνεται ότι, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και υπό την αυστηρή τήρησή τους.

Η συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων γίνεται με την επίδειξη:

-Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή
-Αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για Covid-19 (PCR ή rapid test)

Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (π.χ. ως προς την καταλληλόλητα του χώρου, τις αποστάσεις, τη χρήση προστατευτικής μάσκας, την ισχύ των πιστοποιητικών κ.λ.π.).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας που εκλέχθηκε με τις περισσότερες ψήφους ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas