Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2017 09:16

Δήμος Λαγκαδά | Αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

ΞΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων δεν λήγει (δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης).

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης συνδυάζει:


1. Εισοδηματική ενίσχυση: το χρηματικό ποσό ενίσχυσης των ωφελουμένων.
2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά:

• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.

• Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης

• Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας

• Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους

• Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας

• Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης

• Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων


Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα υπάρχουν τριών ειδών κριτήρια: α) εισοδηματικά, β) περιουσιακά και γ) κριτήρια διαμονής.


Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ:

- απευθείας από τους υποψηφίους με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιούν για υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης (TAXIS NET) στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr

- μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων.

 


ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ:


Α) ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ


• ΚΕΠ Λαγκαδά τηλ. 2394330636
• ΚΕΠ Λαχανά (Ξυλόπολη), τηλ. 2394330451
• ΚΕΠ Καλινδοίων (Ζαγκλιβέρι) τηλ. 2393330240-241
• ΚΕΠ Σοχού, τηλ. 2395330141


Β) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ


• Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Λαγκαδά (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. Δήμου Λαγκαδά, Χρυσοστόμου Σμύρνης 29, 1ος όροφος) τηλ. 2394020841
• Δημοτικό Κατάστημα Ζαγκλιβερίου τηλ. 2393330236


Απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίσει ο κάθε ενδιαφερόμενος/η είναι:


1. Αστυνομική Ταυτότητα

2. ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι)

3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν ΑΦΜ

4. Οικονομικά στοιχεία (Ε1 2015, Εκκαθαριστικό, Ε2, Ε9, ΕΝΦΙΑ και των συνοικούντων)

5. Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) (είτε είναι κύριος δικαιούχους του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος)

6. Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

7. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος/η δεν δύναται να εργαστεί λόγω αναπηρίας, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας

8. Θεωρημένη κάρτα ανεργίας εφόσον υπάρχει

9. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβληθεί σε σχέση με ότι έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1 και στο τελευταίο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή

10. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή

11. Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής είναι διαφορετική από αυτήν που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή

 

Πηγή:Δήμος Λαγκαδά Ενημέρωση

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas