Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 08:29

Διαμαρτυρία από τον Δημ.σύμβουλο Χαράλαμπο Κυριάννη για τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΛ στο Ζαγκλιβέρι

ΚΥΡΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΥΑΛ

Σωρεία αντιδράσεων έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες, η λήψη από τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Καλινδοίων των τελευταίων λογαριασμών ύδρευσης από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.). Λίγους μήνες μετά την αλήστου μνήμης λήψη απόφασης (κατόπιν πρότασης της Διοίκησης) από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά περί μεγάλης αύξησης των τελών ύδρευσης με 14 ψήφους υπέρ και 19 κατά (σημ. ότι η σχετική πρόταση της Διοίκησης καταψηφίστηκε από το σύνολο της αντιπολίτευσης) και η οποία ορθώς, κατά τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου νομιμότητας, δεν εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μεγάλος αριθμός δημοτών καλούνται να πληρώσουν υπέρογκους λογαριασμούς ύδρευσης.

Η Διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης οφείλει άμεσα:

α) να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει τα αίτια της αυξημένης χρέωσης των λογαριασμών και να εξακριβώσει την ύπαρξη αναλογίας μεταξύ πραγματικής κατανάλωσης και αντίστοιχης χρέωσης. Σημειώνεται ότι εκ του Νόμου, η Διοίκηση όφειλε ήδη, εγκαίρως κατά το χρόνο διαπίστωσης ασυνήθιστης αύξησης ενός λογαριασμού σε σχέση με τους προγενέστερους του ίδιου υδρομετρητή, να ενημερώσει, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, τον καταναλωτή για το γεγονός αυτό, προκειμένου και σε συνεργασία ακόμη μαζί του να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος για να αναζητηθούν τα σχετικά αίτια ή να εξακριβωθεί η ύπαρξη τυχόν τεχνικής βλάβης (πχ. διαρροής),

β) να προβεί, σεβόμενη την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, σε επιμερισμό των σχετικών χρεώσεων του υδρομετρητή στους πραγματικούς χρόνους κατανάλωσης, σύμφωνα και με τους κανόνες τιμολογιακής πολιτικής που ίσχυαν κατά το χρόνο πραγματοποίησης της κατανάλωσης,

γ) να κάνει χρήση των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών και να διευκολύνει τους δημότες μέσω ρύθμισης της οφειλής σε μέγιστο αριθμό δόσεων, αντιλαμβανόμενη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες ελέω και της πανδημίας, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι η φερόμενη χρέωση είναι πραγματική και

δ) να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε το προκύψαν ζήτημα των αυξημένων λογαριασμών ύδρευσης να εισαχθεί, ως θέμα συζήτησης με έντονο τοπικό ενδιαφέρον, στο αμέσως επόμενο χρονικά Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά και να πληροφορηθεί το Σώμα αυτού. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Δήμου, οφείλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα νομικά μέσα, να αντιμετωπιστεί άμεσα το φερόμενο πρόβλημα σύμφωνα και με τους κανόνες της χρηστής διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι δημότες διατηρούν το αναφαίρετο δικαίωμα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες περί νομικής προστασίας από οποιαδήποτε φερόμενη τυχόν αδικία, τόσο έναντι της Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης, όπως αυτές προβλέπονται εκ του Νόμου αλλά και εκ του υφιστάμενου Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (αίτηση αμφισβήτησης της χρέωσης του λογαριασμού, υποβολή ένστασης κλπ), όσο και με προσφυγή ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas