Δευτέρα, 08 Απριλίου 2019 09:26

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 : ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ανοίξει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το που ψηφίζουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019.

Σε αυτή την εφαρμογή για τις εκλογές και εισάγοντας ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός καθώς και ημερομηνία γέννησης μπορείτε να μάθετε πού θα ψηφίσετε.

Δείτε ΕΔΩ που θα ψηφίσετε

Στις 26 Μαΐου 2019 θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές, οι περιφερειακές και οι δημοτικές εκλογές (πρώτος γύρος).

Ο δεύτερος γύρος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχει οριστεί για τις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως σημειώνεται σχετικά με το όριο ηλικίας:

«Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4406/2016 ΦΕΚ 133 / τ.Α΄ / 26 Ιουλίου 2016 «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διερεύνηση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών», το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους. Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ΠΔ 26/2012 (Α’ 57) για την εφαρμογή των ανωτέρω η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο».

Ακόμη, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, αναφορικά με τις μεταβολές που συντελέστηκαν στους εκλογικούς καταλόγους με την ολοκλήρωση της τρέχουσας δίμηνης αναθεώρησης, στις εκλογές 2019 τον Μάιο θα ισχύσουν οι εκλογικοί κατάλογοι που προέκυψαν με την ολοκλήρωση της τρέχουσας δίμηνης αναθεώρησης, με την οποία ενσωματώθηκαν όλες οι μεταβολές που συντελέστηκαν στους εκλογικούς καταλόγους μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Οι Ευρωεκλογές 2019 θα πραγματοποιηθούν στα 28 κράτη – μέλη στις 23-26 Μαΐου 2019. Ένα σύνολο 751 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσωπούν περίπου 500 εκατομμύρια ανθρώπους από 28 κράτη-μέλη. Τον Φεβρουάριο του 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μελών του από 751 σε 705, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Η θητεία των εκλεγμένων μελών στις Ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 θα είναι από την 1 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 31 Αυγούστου 2023. Η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει 13 περιφέρειες και 325 δήμους.
thestival.gr

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Λαγκαδά αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα οικονομικά στοιχεία της Επιχείρησης προς ενημέρωση των δημοτών. Έτσι, σύμφωνα με τα ως σήμερα 5/4/2019 διατιθέμενα στοιχεία, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία της Επιχείρησης και τα extre των τραπεζών, η οικονομική θέση της Επιχείρησης είναι η εξής:

Καταθέσεις σε τράπεζες: 204.922,05€

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές: 189.750,05€

Έχουν εξοφληθεί ως σήμερα 5/4/2019 όλες οι αμοιβές προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεώσεις σε εφορία (ΦΠΑ, κρατήσεις, διακανονισμοί) και είναι ταμειακά ενήμερα όλα τα δάνεια από προηγούμενες διοικήσεις.

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά από το 2014 έως σήμερα δεν έχει προβεί στη χορήγηση κανενός δανείου.

Η Επιχείρηση λειτουργεί μόνο με ίδιους πόρους.

Έχουν συνταχθεί και εγκριθεί οι ισολογισμοί της ΔΕΥΑ Λαγκαδά ως το έτος 2017.

Η Επιχείρηση αποπλήρωσε από το Σεπτέμβριο του 2014 έως σήμερα χρέη προηγούμενων διοικήσεων ύψους 3.000.000,00€ που αφορούσαν ΦΠΑ έργων, δάνεια, διακανονισμούς, ασφαλιστικά ταμεία, αμοιβές προσωπικού, αμοιβές προμηθευτών και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Το διαπιστευμένο ταμειακό έλλειμα ύψους 3.169.000,00€ από τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης μαζί με αυτό των 600.000,00€ που προκύπτει από την έκθεση των εσωτερικών ελεγκτών, έχει αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αναμένεται καταλογισμός στους εμπλεκόμενους.

Η Επιχείρηση έχει να λαμβάνει από καταναλωτές το ποσό των 4.300.000,00€ για το οποίο έχουν αποσταλεί ειδοποιητήρια την τελευταία διετία ενώ έχει προβεί σε διακανονισμούς και διευκολύνσεις πληρωμών όσων οφειλετών ανταποκρίθηκαν.

Επίσης, κατατέθηκε σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών ώστε να εκδοθεί σε ΦΕΚ η βεβαίωση των υπολοίπων των λογαριασμών στις εφορίες.

Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές της Επιχείρησης προς τη ΔΕΗ από απλήρωτες υποχρεώσεις προηγούμενων διοικήσεων και ενώ η Επιχείρηση έχει προβεί στην εκκίνηση διαδικασίας μέσω νομικής οδού προκειμένου να επαληθευτεί το ποσό της οφειλής λόγω της ύπαρξης υπερβολικών χρεώσεων τόκων υπερημερίας κ.λπ.

Σημειώνεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αύξηση της τιμής του τιμολογίου αν και αρχικά είχε παρθεί απόφαση για αύξηση του τιμολογίου λόγω υποχρεώσεων προς τη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΥΑ Λαγκαδά διατηρεί το χαμηλότερο τιμολόγιο από όλες της ΔΕΥΑ της Ελλάδας.

Η σημερινή διοίκηση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά πληρώνει εις το ακέραιον τους τρέχοντες μηνιαίους λογαριασμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει κατατεθεί στη ΔΕΗ το ποσό των 342.600,50€ που αφορά στην εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.

Η Επιχείρηση αύξησε τα έσοδά της κατά 155% από το 2014.

Τα λειτουργικά έξοδα της Επιχείρησης που αφορούν αμοιβές προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεώσεις σε εφορία και δικαστικές αποφάσεις υπολογίζονται στα 48.000 € μηνιαίως.

Η Επιχείρηση εισπράττει κατά μέσο όρο μηνιαίως το ποσό των 191.000€. Οι πληρωμές των καταναλωτών πραγματοποιούνται μέσω θερμικών αποδείξεων και τραπεζικών χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ώστε να είναι αδιάβλητες. Οι πληρωμές της Επιχείρησης προς τους προμηθευτές πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Η Επιχείρηση συνεργάζεται από το 2015 και έπειτα με κορυφαίες εταιρείες στο χώρο του λογισμικού και κάθε μέρα γίνεται συμφωνία ταμείου και άμεση κατάθεση στην τράπεζα.

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, η Επιχείρηση βρίσκεται σε τροχιά πλήρους οικονομικής εξυγίανσης αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα ταμειακά υπόλοιπα επαρκούν για την εξόφληση όλων των πιστωτών και την ύπαρξη ταμειακού διαθέσιμου.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Λαγκαδά ευχαριστεί τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑ Λαγκαδά και τον απερχόμενο Πρόεδρο για την προσήλωσή τους στον αρχικό στόχο που ετέθη για την οικονομική εξυγίανση της Επιχείρησης.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά

Πληροφορηθήκαμε έκπληκτοι σήμερα το μεσημέρι την δήλωση του Δημάρχου Θερμαϊκού στο ραδιοφωνικό σταθμό ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, όπου μετέφερε την συζήτηση του με τον εκπρόσωπο του οικισμού των Ρομά στην περιοχή της Περαίας, σχετικά με την υποτιθέμενη μελλοντική μετεγκατάστασή τους σε περιοχή έξω από τον Λαγκαδά. Η παραπάνω άστοχη αναφορά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και είναι απαράδεκτη από όποιον και αν ειπώθηκε.

Ο Δήμος Λαγκαδά δεν έχει φυσικά καμία σχέση με τον παραπάνω διάλογο, δεν έχει λάβει κανένα έγγραφο ή ενημέρωση, δεν έχει μιλήσει ποτέ και με κανένα για αυτό το ανύπαρκτο θέμα που κάποιοι ξαφνικά εφηύραν.

Όλοι γνωρίζουν ότι ως δημοτική αρχή έχουμε δώσει μακρόχρονες μάχες για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε θεσμικά και υπεύθυνα και αυτό πράττουμε και τώρα.
Η προσπάθεια να δημιουργηθούν μέσα στην προεκλογική περίοδο προσδοκίες για την μεταφορά του οικισμού των Ρομά από την Περαία σε περιοχή του Δήμου μας για προεκλογικούς λόγους και οφέλη είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα.

Συμβουλεύουμε οποιονδήποτε θελήσει στο μέλλον να αναφερθεί στο όνομα του Δήμου Λαγκαδά, να είναι πολύ προσεκτικός και με τον απαιτούμενο σεβασμό στην αλήθεια και ιδιαίτερα στον τόπο μας και τους ανθρώπους του.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός σταθμός) Λαγκαδά, με εργασίες επισκευής και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού των κτιριακών της εγκαταστάσεων και των δεξαμενών. Πρόκειται πλέον για ένα βιολογικό σταθμό σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών που αποτελεί κόσμημα για το Δήμο Λαγκαδά και όχι μόνο.

Με τις εργασίες που εκτελέστηκαν διασφαλίζεται η επεξεργασία των αποβλήτων σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις και του κανόνες ασφάλειας.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βιολογικός σταθμός επεξεργάζεται σήμερα 2.000mαποβλήτων ημερησίως με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 4.500m3 ημερησίως.

Όλες οι παραπάνω εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις παρατηρήσεις και τις διορθωτικές κινήσεις που συστάθηκαν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας.

Επίσης, η ΔΕΥΑ Λαγκαδά προχώρησε στην έκδοση περιβαλλοντικών όρων του βιολογικού σταθμού του Λαγκαδά ύστερα από μία επίπονη διαδικασία καθώς έπρεπε γνωμοδοτήσει πλήθος φορέων εποπτείας και ελέγχου.

Εκτός όμως από τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων σημαντικό ρόλο παίζει και η στελέχωση του βιολογικού σταθμού με ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα εργάζονται πλέον ένας (1) Χημικός (ΠΕ), ένας(1) Ηλεκτρολόγος (ΔΕ) και δύο (2) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ).

Η άψογη λειτουργία του βιολογικού σταθμού έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 5mλυματολάσπης ημερησίως η οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα διατίθεται δωρεάν (με πιστοποίηση) ως εδαφοβελτιωτικό στους αγρότες της περιοχής (στο τέλος του μήνα θα ανακοινωθείο τρόπος παραλαβής της από τους αγρότες-δημότες).

Επιπρόσθετα, η ΔΕΥΑ Λαγκαδά κατέθεσε, μετά την εκπόνηση σχετικών μελετών, πρόταση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  για την εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στις δεξαμενές υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων ύψους 830.000,00€ και αναμένεται η ένταξή του έργου στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εντός του μηνός.

Κλείνοντας,ο Πρόεδρος και το ΔΣ της ΔΕΥΑ Λαγκαδά έχουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της Επιχείρησης το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου της ορθής επαναλειτουργίας της μονάδας.

(*ακολουθεί φωτογραφικό υλικό)

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά

Στη σύλληψη ενός 36χρονου Γεωργιανού σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας, διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, κλοπή, αντίσταση, απείθεια και παραποίηση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος, προχώρησαν αστυνομικοί του Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης.

Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί στην Εγνατία οδό (ύψος διοδίων Ανάληψης), όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συλληφθείς, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει πλην όμως με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε η παράνομη μεταφορά δώδεκα αλλοδαπών, από το Μπαγκλαντές, την Ινδία και το Πακιστάν, που επέβαιναν στο όχημα (3 εκ των οποίων στο χώρο αποσκευών), οι οποίοι στερούνταν των απαραιτήτων εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στη χώρα από περιοχή του Έβρου, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη ενώ για τις πινακίδες κυκλοφορίες του οχήματος είχε δηλωθεί κλοπή αρχές Ιανουαρίου στο Τμήμα Ασφαλείας Βέροιας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα
thestival.gr

Πολλές είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων επί της οδού Κ. Ηλιάδη στο Λαγκαδά, καθώς η λειτουργία του τμήματος της ψαραγοράς στη λαϊκή αγορά της Τρίτης δημιουργεί πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των περίοικων.
Οι κάτοικοι που μένουν γύρω από την περιοχή του πάρκου του ΟΑΕΔ έχουν συγκεντρώσει δεκάδες υπογραφές, διαμαρτυρόμενοι για την ελλιπή καθαριότητα μετά τη λειτουργία της ψαραγοράς στη λαϊκή αγορά. Στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο ζήτησαν να παρέμβουν για να ακουστεί το αίτημα τους. Όπως ανέφερε ο κάτοικος της περιοχής Δημήτρης Κούκος, «το σημείο όπου καθαρίζονται τα ψάρια έχει να πλυθεί εδώ και 10 συνεχόμενες Τρίτες, ενώ το καλοκαίρι η μυρωδιά είναι ανυπόφορη».

Τα προβλήματα όμως δεν αφορούν μόνο τους κατοίκους, αλλά και τους δεκάδες ιδιοκτήτες καταστημάτων που διατηρούν τις επιχειρήσεις τους γύρω από το σημείο που αναπτύσσεται κάθε Τρίτη η ψαραγορά. Η δυσωδία είναι αφόρητη, ενώ τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες μυρωδιές και μύγες εισέρχονται μέσα στα καταστήματα δυσαρεστώντας τους πελάτες.

Οι ιχθυοπώλες, σύμφωνα με τα λεγόμενα των κατοίκων, συνηθίζουν να πετούν απορρίμματα, εντόσθια και τα νερά από το λιώσιμο των πάγων πάνω στο δρόμο, αντί να τα συλλέγουν σε σακούλες ή δοχεία, παραβιάζοντας με αυτό τον τρόπο κανόνες υγιεινής δημόσιας υγείας και μάλιστα σε μία κατοικημένη περιοχή, όπου δίπλα στεγάζεται παιδική χαρά και πάρκο όπου παίζουν καθημερινά δεκάδες παιδιά.

Ζητούν αλλαγή της ψαραγοράς

Οι κάτοικοι εδώ και χρόνια διαμαρτύρονται και ζητούν να μεταφερθεί το τμήμα της ψαραγοράς της λαϊκής από το σημείο που είναι σήμερα στο παρκινγκ της οδού Δαβάκη, πρόταση που έχει καταθέσει εδώ και δύο χρόνια προς έγκριση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο Δήμος Λαγκαδά.

Ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Μάρκου που «έτρεχε» τη διαδικασία ανέφερε πως επί θητείας του ως αντιδήμαρχος προσπάθησε να προχωρήσει την αλλαγή αυτή μαζί με άλλες για τη βελτίωση της εικόνας της λαϊκής, όμως το θέμα «κόλλησε» στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών. «Η πρόταση για τη μεταφορά της ψαραγοράς στην οδό Δαβάκη δεν προχώρησε, το θέμα κόλλησε στην Περιφέρεια, απ’ όπου δεν πήρα καμία απάντηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Ηλίας Τζαγγάνας τόνισε πως επανειλημμένα έχουν σταλεί έγγραφα προκειμένου οι ιχθυοπώλες να συνετιστούν και να μην πετούν ανεξέλεγκτα τα απόβλητα τους στους υπονόμους και στους δρόμους, όμως σύμφωνα με τον ίδιο δεν έχει υπάρξει βελτίωση, ενώ "ένας υπάλληλος που φρόντιζε για την υποτυπώδη καθαριότητα της ψαραγοράς έχει να εμφανιστεί εδώ και δύο εβδομάδες" τόνισε.

Ο δήμαρχος Λαγκαδά Γ. Καραγιάννης τόνισε πως το θέμα της λαϊκής αγοράς αποτελεί ένα τεράστιο ζήτημα για την πόλη του Λαγκαδά. «Έχουμε καταθέσει πρόταση να διαμορφωθεί διαφορετικά η λαϊκή, να ανοίξει η οδός Δαβάκη και να μεταφερθεί η ψαραγορά, όμως λες και ένα «αόρατο χέρι» κάνει κουμάντο στις λαϊκές αγορές εμποδίζοντας να εκτελεστεί η απόφαση που έχουμε πάρει ως δημοτικό συμβούλιο».

Οι κάτοικοι ζητούν την αυτονόητη υγιεινή που θα έπρεπε να παρουσιάζει η λαϊκή αγορά και όχι τη χαώδη εικόνα που δημιουργείται μετά τη λήξη της. Όπως αναφέρουν, η αφόρητη μυρωδιά, τα υπολείμματα των ψαριών και η χαώδης κατάσταση που δημιουργείται κατά τη λήξη της λαϊκής (σκουπίδια, χαλασμένα τρόφιμα κ.α.) έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα των σπιτιών τους από τη δυσωδία και τα έντομα.
lagadas.net

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων -μαθημάτων, εργαστηρίων-
• το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) (υπεύθ. Καθηγήτρια: Δρ Αρχιτέκτων Ελένη Γαβρά)
• το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.)(υπεύθ. Επίκ. Καθηγήτρια: Ζωή Γοδόση – σε συνεργασία με την Επίκ. Καθηγήτρια, του ιδίου τμήματος, Σοφία Παπαδοπούλου)
• με την υποστήριξη και συνεργασία του Συλλόγου Οσσαίων «Η Αγία Κυράννα»,
διοργανώνουν επίσκεψη - γνωριμία των φοιτητών και των καθηγητριών τους στον ορεινό οικισμό της Όσσας, το Σάββατο 6 Απριλίου 2019.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται με αφορμή το μάθημα «ΧΩΡΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Βαλκάνια, Αν. Ευρώπη και Μέση Ανατολή)» που είναι σε εξέλιξη αυτό το εξάμηνο στο Τμήμα ΒΣΑΣ του ΠΑ.ΜΑΚ. Ειδικότερα για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος εστιάζει στην εμβάθυνση σε συγκεκριμένο παράδειγμα αναφοράς (case study) που είναι η Όσσα Λαγκαδά! Η εμβάθυνση αυτή θα γίνει από τους φοιτητές κατά ομάδες, με την καθοδήγηση της διδάσκουσας και με τη βοήθεια του Συλλόγου Οσσαίων και των κατοίκων της Όσσας. Οι ενότητες με τις οποίες θα ασχοληθούν οι φοιτητές αφορούν τον Χώρο και το Περιβάλλον, την Ιστορία-Λαογραφία και τον Πολιτισμό, την Οικονομία και τις Επαγγελματικές Δραστηριότητες, το Οικιστικό και Αρχιτεκτονικό Απόθεμα, τον Σχεδιασμό, Ανάλυση και Προτάσεις Ανάπτυξης για τον οικισμό και την ευρύτερη περιοχή. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν δημόσια και παράλληλα θα «τροφοδοτήσουν» τη δημιουργία εικαστικής διερεύνησης και παρέμβασης στον οικισμό από φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Π.Δ.Μ. (Φλώρινας).

Το Σάββατο 6/4/2019, οι φοιτητές με τις καθηγήτριές τους θα επισκεφθούν τις δύο εκκλησίες του χωριού, τη Λαογραφική Συλλογή Όσσας, το Παλαιό Παντοπωλείο, τον Σύλλογο, την παραδοσιακή οικία Χατζή-Χατζηχριστάκη, ενώ ταυτόχρονα θα περιηγηθούν στον οικισμό και θα πάρουν επιλεγμένες συνεντεύξεις και πληροφορίες από κατοίκους, παραγωγούς και επαγγελματίες. Ο Σύλλογος Οσσαίων έχει αναλάβει τη διοργάνωση της επίσκεψης, τη μεταφορά και τη φιλοξενία.

Δεδομένης της πολύ σημαντικής αυτής δράσης, που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και προβολή για το χωριό μας, παρακαλούμε όλους τους κατοίκους για την όποια συνεργασία και βοήθεια χρειαστούν οι φοιτητές!

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Οσσαίων «Η Αγία Κυράννα»

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 2α του μηνός Απριλίου, έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Υποβολή αιτήματος πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
-Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήσεις Δ.Υ.)
-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Βερτίσκου, στην «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Βερτίσκος»
-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Μορφωτικό-Πολιτιστικό Σύλλογο Αρετής «Διογένης ο Σινωπεύς»
-Αποδοχή της υψομετρικής μελέτης στο οικόπεδο 585α του Ο.Τ. 110 της Τ.Κ. Καβαλαρίου Δήμου Λαγκαδά, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
-Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Σοχού Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 14/2016, Αριθμ. έργου 5/2017)
-Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Ασσήρου, Βερτίσκου & Λαχανά Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 12/2016, Αριθμ. έργου 6/2017)
-Έγκριση του 1ου & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Καλινδοίων & Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017», Αριθμ. Μελ. 13/2016, Αριθμ. Έργου 7/2017
-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση wc στη Δημοτική Αγορά Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά» (Αριθμ. Μελ. 8/2016, Αριθμ. Έργου 4/2017)
-Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ και ΣΜΑ και εσωτερικών υποδομών»
-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7850/05-04-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρείας ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ, ως προς τη χρονική της διάρκεια
-Αναμόρφωση (1η) υποχρεωτική του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019
-Αναμόρφωση υποχρεωτική του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2019
-Αναμόρφωση (2η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019
-Αναμόρφωση (3η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019
-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων (4,5,6,31,32) της δημοτικής αγοράς Δήμου Λαγκαδά.
-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων, σχολικός κλήρος, της Τ.Κ. Περιβολακίου, Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά
-Λύση συμβολαίου μίσθωσης των υπ’ αριθμ. 13 και 24-26 ισογείων καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Λαγκαδά
-Μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Εξαλόφου, Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά
Αίτηση κατοίκου της Τ.Κ. Αδάμ για διαγραφή τελών ύδρευσης (από Β΄ εξάμηνο 2007 έως Β΄ εξάμηνο 2011)
-Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης στο πλαίσιο διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας στο Δήμο Λαγκαδά
-Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης στο πλαίσιο εορτασμού της «Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού» στην Τ.Κ. Κριθιάς του Δήμου Λαγκαδά
-Έγκριση ηλεκτροδότησης του οικοπέδου 35, ΟΤ 34, χαρακτηρισμένου ως πάρκο Βασιλουδίου
-Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά
-Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά
-Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά
-Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά
-Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότη-κατοίκου του Δήμου Λαγκαδά
-Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότισσας-κατοίκου του Δήμου Λαγκαδά
-Ενημέρωση σχετικά με τη χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά

Δείτε παρακάτω τις διημερεύσεις διανυκτερευσεις των φαρμακείων στον Λαγκαδα για τον Απρίλιο 2019 όπως τις ανάρτησε το φαρμακείο της Δήμητρας Μιχαήλ

 

Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Λαγκαδά, 30/3/2019
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Λαγκαδά σας προσκαλεί στην 1η προβολή, για τον Δήμο, της ταινίας του Νίκου Ασλανίδη «Η Μπάντα». Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που αφορά στη Γενοκτονία των Ποντίων και θα προβληθεί την Πέμπτη 4 Απριλίου, στις 19:00 στην αίθουσα «ΑγίαΚυράννα» της Ιεράς Μητρόπολης Λαγκαδά.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η μπάντα» βασίστηκε στην αληθινή ιστορία του μοναδικού επιζήσαντα από τη φιλαρμονική ορχήστρα της Τραπεζούντας, Γιάννη Παπαδόπουλου.
Η ιστορία ξετυλίγεται στην Κερασούντα στα τέλη του 1919 αρχές του 1920 όταν ο Τοπάλ Οσμάν επιστράτευσε βίαια 13 Ελληνες μουσικούς οι οποίοι αποτελούσαν με άλλους τρεις Τούρκους την ορχήστρα της πόλης και τους ανάγκαζε υπό την απειλή όπλου να παίζουν εμβατήρια κατά τη διάρκεια των επιθέσεων και των βιαιοπραγιών εναντίον των Ελλήνων.
Τα μέλη της ορχήστρας ήταν υποχρεωμένα να ακολουθούν τις περιοδείες του Τοπάλ Οσμάν και να παίζουν τουρκικά εμβατήρια την ώρα που οι τσέτες έσφαζαν, βίαζαν και λήστευαν τους Έλληνες. Στο τέλος ο αιμοσταγής Τούρκος έδωσε εντολή και σφαγιάστηκε όλη η ορχήστρα. Ο μόνος που επέζησε ως εκ θαύματος ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στην Καβάλα αλλά δεν ξανάπαιξε μουσική.
Το ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη "Η μπάντα" απέσπασε δύο βραβεία στο 21ο διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Μάρτυρες 100 χρόνια μετά», που περιέχει συνεντεύξεις με επιζήσαντες της Γενοκτονίας.

Κοινός παρονομαστής είναι ο Πόντος και τα τραγικά γεγονότα της Γενοκτονίας.

Το προλογίζει ο ομότιμος καθηγητής Κώστας Φωτιάδης.

*ΧΟΡΗΓΌΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ: Ε. ΚΑΤΣΑΡΌΣ Α.Ε.Β.Ε.

Συντελεστές του ντοκιμαντέρ:
Δημοσιογραφική έρευνα - σκηνοθεσία: Νίκος Ασλανίδης.
Πρωταγωνιστής: Αλέξης Παρχαρίδης.
Μοντάζ: Αριστείδης Παυλίδης.
Δημοσιογραφική υποστήριξη: Νίκη Φωτιάδου, Κωνσταντίνος Καντόγλου.
Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Ασλανίδης.
Μουσική: Γιάννης Πιτσούνης.
Ιστορικοί σύμβουλοι: Κώστας Φωτιάδης, Θεοδόσης Κυριακίδης, Λάζαρος Βασιλειάδης.
Αφηγητής: Γιώργος Συμεωνίδης.
Σκίτσα: Γιώργος Λαζαρίδης.
Παίζουν μουσική: Βασίλης Φωλίνας, Θεόδωρος Κοτίδης, Όθωνας Γκόγκας.
Τραγουδούν: Αλέξης Παρχαρίδης, Αγγελική Παμπουκίδου.
Συμμετέχουν: η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Γιαννιτσών με αρχιμουσικό τον Αριστείδη Παυλίδη και ηθοποιοί από θεατρικές ομάδες των συλλόγων: Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων «Η ’ρδασσα», Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης «Ακρίτες του Πόντου», Σύλλογος Ποντίων Γιαννιτσών, Εύξεινος Λέσχη Γιαννιτσών, Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων, Μορφωτικός Όμιλος Ποντίων Μεσημερίου «Αργοναύτες», Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσόβουνου «Κρέμιτσα».
Make up artist: Ελευθερία Ασλανίδου-Καλτσίδου.
Χορηγός: Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas