Έξι περιφερειακά δρομολόγια του ΟΑΣΘ ετοιμάζονται να περάσουν και με τη... βούλα στα χέρια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, όπως προβλέπει απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση αστικών λεωφορείων για τις ανάγκες του πολεοδομικού συγκροτήματος, στις οποίες ο Οργανισμός, εδώ και καιρό, αδυνατεί να ανταποκριθεί στο έπακρο.

Από τα έξι δρομολόγια που μεταφέρονται στο ΚΤΕΛ, τα τρία αφορούν τον Δήμο Λαγκαδά, με αποτέλεσμα ο ΟΑΣΘ να κρατάει μόνο την γραμμή 83 Λαγκαδας - Θεσσαλονίκη.

Στο ΚΤΕΛ παραχωρούνται οι λεωφορειακές γραμμές 85, 86, 89, 90, 91,92, για τις οποίες ο υπουργός αναθέτει στον ΟΣΕΘ να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου με τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι, η εποπτεία, ο έλεγχος, το κόµιστρο και οι κυρώσεις για την εκτέλεσή του.

Η εκχώρηση του συγκοινωνιακού έργου δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στην τιμή του εισιτηρίου, που σήμερα είναι στο 1 ευρώ.

Τα δρομολόγια είναι:

1. Θεσσαλονίκη - Ευαγγελίστρια με ενδιάμεσες στάσεις σε Λητή, Aσσηρο, Κριθιά, Δορκάδα, Λευκοχώρι, Ξυλόπολη

2. Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια με ενδιάμεσες στάσεις Καβαλάρι, Aγιος Βασίλειος-Βασιλούδι, Λαγυνά, Αδραμέρι

3. ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Aγιος Αθανάσιος, Γέφυρα, Βαθύλακκος-Διασταύρωση Νέου Αγιονερίου-Πρόχωμα-Καστανάς-Ακροπόταμος

4. Μάλγαρα - Κουφάλια με ενδιάμεσες στάσεις Χαλκηδόνα, Παρθένι, Aδενδρο, Βραχιά-Κύμινα

5. Λαγκαδάς - Ανάληψη με ενδιάμεσες στάσεις Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληχη, Περιβολάκι

6. Κουφάλια - Aθυρα-Λιβαδίτσα-Ραχώνα

1η σύνδεση: Θεσσαλονίκη-Ευαγγελίστρια και εναλλακτικές αυτής, ήτοι:

i. ΤΣ Σταυρούπολης - Aσσηρος – ∆ορκάδα - Ξυλόπολη - Λαχανάς - Ευαγγελίστρια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 85)

ii. ΤΣ Σταυρούπολης - Λητή - Aσσηρος - Κριθιά (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 85Α)

iii. ΤΣ Σταυρούπολης - Λητή - Aσσηρος-Κριθιά-∆ορκάδα-Καρτεραί-Στεφάνια-Λευκοχώρι (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 85Β)

iv. ΤΣ Σταυρούπολης - Λητή - Ασσηρος - ∆ορκάδα - Νικόπολη-Ξυλόπολη - Λαχανάς - Ευαγγελίστρια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 85Ν)

v. ΤΣ Σταυρούπολης - Λητή - Ασσηρος - ∆ορκάδα - Ξυλόπολη - Κυδωνιά - Λαχανάς - Ευαγγελίστρια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 85Κ)

vi. ΤΣ Σταυρούπολης - Λητή - Ασσηρος - Κριθιά - Εξαµίλι (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 85Μ)

vii. ΤΣ Σταυρούπολης - Λητή - Ασσηρος - Κριθιά - Εξαµίλι - Καρτεραί - Στεφάνια - Λευκοχώρι (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 85Τ)

viii. ΤΣ Λαγκαδάς - Ασσηρος - ∆ορκάδα - Ξυλόπολη - Λαχανάς - Ευαγγελίστρια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 85Η)

ix. ΤΣ Λαγκαδάς - Ασσηρος-Μαυροράχη - ∆ορκάδα - Ξυλόπολη - Λαχανάς - Ευαγγελίστρια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 85Χ)

x. ΤΣ Σταυρούπολης - Λητή - Ασσηρος - Κριθιά - Εξαµίλι - ∆ορκάδα - Ξυλόπολη - Λαχανάς - Ευαγγελίστρια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 85Ζ)

2η σύνδεση: Θεσσαλονίκη-Λαγκαδίκια και εναλλακτικές αυτής, ήτοι:

i. ΤΣ Σταυρούπολης - Καβαλάρι - Αγιος Βασίλειος - Βασιλούδι - Λαγκαδίκια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 86)

ii. ΤΣ Σταυρούπολης - Λαγυνά - Αγιος Βασίλειος - Βασιλούδι - Γερακαρού - Λαγκαδίκια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 86Α)

iii. ΤΣ Σταυρούπολης - Λαγυνά - Αγιος Βασίλειος - Βασιλούδι - Λαγκαδίκια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 86Β)

iv. ΤΣ Σταυρούπολης - Αγιος Βασίλειος - Βασιλούδι - Αρδαµέρι - Λαγκαδίκια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 86R)

v. ΤΣ Σταυρούπολης - Λητή - Λαγυνά - Καβαλάρι - Αγιος Βασίλειος - Βασιλούδι - Λαγκαδίκια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 86Τ)

vi. ΤΣ Σταυρούπολης - Λαγυνά - Αγιος Βασίλειος - Βασιλούδι - Αρδαµέρι - Γερακαρού - Λαγκαδίκια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 86Ν)

vii. ΤΣ Σταυρούπολης - Λαγυνά - Αγιος Βασίλειος - Βασιλούδι - Γερακαρού - Λαγκαδίκια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 86Κ)

viii. ΤΣ Σταυρούπολης - Αγιος Βασίλειος - Βασιλούδι - Λαγκαδίκια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 86Ε)

ix. ΤΣ Σταυρούπολης - Λαγυνά - Αγιος Βασίλειος - Βασιλούδι - Αρδαµέρι - Γερακαρού - Λαγκαδίκια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 86Μ)

3η σύνδεση: ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-Ξηροχώρι-Ακροπόταµος και εναλλακτικές αυτής:

i. ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ -Αγχίαλος - Νέα Μεσήµβρια – Μπαλάϊκα - Ξηροχώρι (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 89 Α)

ii. ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ -Aγιος Αθανάσιος – Γέφυρα - Βαθύλακκος - Πρόχωµα -Καστανάς - Ακροπόταµος (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 89Β και Νο 89Ν)

iii. ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ -Aγιος Αθανάσιος-Γέφυρα-Βαθύλακκος-∆ιασταύρωση Νέου Αγιονερίου-Πρόχωµα-Καστανάς-Ακροπόταµος (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 89Κ και Νο 89Ε)

4η σύνδεση: Μάλγαρα-Κουφάλια και εναλλακτικές αυτής:

i. Κουφάλια - Χαλκηδόνα - Παρθένι - Αδενδρο - Βραχιά – Κύµινα -Μάλγαρα (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 90)

ii. Λουδίας - Μικρό Μοναστήρι – Χαλκηδόνα – Παρθένι – Αδενδρο – Βραχιά – Κύµινα - Μάλγαρα (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 90Α)

iii. Ακροπόταµος - Καστανάς - Πρόχωµα-Κουφάλια - Χαλκηδόνα - Παρθένι - Aδενδρο

Βραχιά - Κύµινα - Μάλγαρα (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 90Β)

iv. Ακροπόταµος-Καστανάς-Πρόχωµα-Κουφάλια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 90Ε)

5η σύνδεση: Λαγκαδάς-Ανάληψη και εναλλακτικές αυτής:

i. Λαγκαδάς - Κολχικό - ∆ρακόντιο - Ανάληψη (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 91Α)

ii. Λαγκαδάς - Κολχικό - ∆ρακόντιο - Ανάληψη (εξυπηρέτηση σχολείων-υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 91Β)

iii. Λαγκαδάς - Ηράκλειο - Περιβολάκι - Λαγυνά (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 91Η)

iv. Λαγκαδάς - Περιβολάκι - Καβαλάρι (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 91Κ)

v. Λαγκαδάς - Aσσηρος - Εξαµίλι - Κριθιά (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 91Ε)

vi. Λαγκαδάς - Χρυσαυγή (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 91Χ)

vii. Λαγκαδάς-Περιβολάκι - Καβαλάρι - ’γιος Βασίλειος - Βασιλούδι - Γερακαρού

Λαγκαδίκια (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 91Τ)

viii. Χρυσαυγή - Λαγκαδάς - Κολχικό- ∆ρακοντιο - Ανάληψη (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής Νο 91Υ)

ix. Λαγκαδάς - οικισµός Παπακυριαζή (υφιστάµενη λεωφορειακή γραµµή Νο 91Ν)

6η σύνδεση: Κουφάλια -Aθυρα - Ραχώνα και εναλλακτικές αυτής:

i. Κουφάλια - Aθυρα - Λιβαδίτσα-Ραχώνα (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 92)

ii. Κουφάλια - Aθυρα (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 92Α)

iii. Κουφάλια - Λιβαδίτσα - Ραχώνα (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 92Ρ)

iv. Κουφάλια - Εργατικές Κατοικίες (υφιστάµενη διαδροµή λεωφορειακής γραµµής ΟΑΣΘ Νο 92 Ε).

www.voria.gr

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ 2019 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ DIGEA – ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ DIGEA ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

Παρά τις έντονες και συνεχείς διαμαρτυρίες της Διοίκησης του Δήμου Λαγκαδά προς την ανάδοχο εταιρεία «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», πολλές περιοχές του Δήμου μας παραμένουν μέχρι σήμερα «τυφλές» χωρίς καμία τηλεοπτική κάλυψη.
Το σοβαρό αυτό πρόβλημα αφορά σε όλη τη Δημοτική Ενότητα Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά, στην οποία 5 Κοινότητες (Ζαγκλιβερίου, Πετροκεράσων, Σαρακήνας, Ν. Καλινδοίων και Αγ. Χαράλαμπου) παραμένουν εν έτει 2019 αποκλεισμένες από την ενημέρωση και την τηλεοπτική πρόσβαση.
Σε όλες τις διαμαρτυρίες του Δήμου Λαγκαδά, η ανάδοχος εταιρεία κωφεύει. Μάλιστα αρνείται να δώσει γραπτές απαντήσεις στα δεκάδες παρόμοια αιτήματα και άλλων Δήμων της χώρας, ενώ την ίδια στιγμή μέσω τηλεοπτικών σποτ διαβεβαιώνει ότι έχει καλύψει το δίκτυο σε ποσοστό που προβλέπεται στη σύμβασή της, στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με το εύρος των παραπόνων που υπάρχουν.
Ο Δήμος Λαγκαδά θα συνεχίσει να πιέζει προς κάθε κατεύθυνση για την άμεση επίλυση του θέματος που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας. Για το λόγο αυτό, το πρωί της Δευτέρας ο Δήμαρχος Λαγκαδά Γιάννης Καραγιάννης μαζί με συνεργάτες του, θα πραγματοποιήσουν συνάντηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βρεθεί λύση στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Θα μετακινηθούν περισσότεροι από διακόσιοι δημότες Λαγκαδά
Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο Δήμο Λαγκαδά για το συλλαλητήριο. Σύλλογοι, φορείς και ιδιώτες ναυλώνουν λεωφορεία για το συλλαλητήριο κατά της συμφωνίας των Πρεσπών που θα γίνει την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lagadas.net, τέσσερα λεωφορεία θα αναχωρήσουν από την κεντρική πλατεία Λαγκαδά για την Αθήνα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, με σκοπό δημότες του Λαγκαδά να παρευρεθούν στις 14.00 στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία.

Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες συλλόγων και του Δήμου Λαγκαδά, θα υπάρχουν τρία λεωφορεία που θα μετακινήσουν δωρεάν τους δημότες Λαγκαδά. Ένα λεωφορείο ναυλώθηκε από τον Δήμο Λαγκαδά, ένα διατίθεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ένα από τους ομογενείς επιχειρηματίες από την Αμερική.
Συντονιστικό ρόλο στη μεταφορά των δημοτών έχουν οι δύο ποντιακοί σύλλογοι Πολυδενδρίου Λαγκαδά και Κολχικού «Αγιος Ευγένιος Τραπεζούντας», ο Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Λαγκαδά και η τοπική κοινότητα Γερακαρούς.

Επίσης, η παράταξη του κ. Αναστασιάδη «Νέος Δήμος Νέα Αρχή» έχει ναυλώσει με δικά της έξοδα ένα λεωφορείο που θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και θα κάνει στάση στη Μητρόπολη Αθηνών για εκκλησιασμό πριν καταλήξει στην πλατεία Συντάγματος.

Παράλληλα, πολλοί είναι οι ενδιαφερόμενοι που δεν κατάφεραν που δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν μία θέση στα λεωφορεία και θα κατέβουν με άλλο μέσο.

Στήριξη από Καραγιάννη

Παρών δηλώνει και ο Δήμος Λαγκαδά στη μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται για το συλλαλητήριο της Κυριακής, διαθέτοντας ένα λεωφορείο για τη μετακίνηση των δημοτών.
Επίσης, με τη συμβολή του Δήμου Λαγκαδά πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στα Λουτρά Λαγκαδά ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Το προσύμφωνο των Πρεσπών και οι επιπτώσεις του» από το στρατηγικό αναλυτή κ. Νίκο Λυγερό παρουσία 600 ατόμων.
Τέλος, ο Δήμος Λαγκαδά οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στις 6 Ιουνίου 2018 με τη συμμετοχή 10.000 ατόμων και το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά εξέδωσε ψήφισμα εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών.

lagadas.net

Με νίκη ξεκίνησε η αθλήτρια του Γ. Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ Λιάνα Παπαδοπούλου στο International Combined Events Indoor Meetings που έγινε στην Κωνσταντινούπολη στις 12 & 13.01.2019.

Η αθλήτρια που κατέλαβε την 1η Θέση με 3610β στην κατηγορία Κ20 (Νεανίδων) και στις Γυναίκες, εντυπωσίασε με την αγωνιστική της απόδοση στην Τουρκία, έδωσε τα πρώτα δείγματα για το τι πρόκειται να επακολουθήσει και επέστεψε για να συνεχίσει την προετοιμασία της για τους επερχόμενους αγώνες.

Ουράνιο εντοπίστηκε στο νερό στο χωριό Νυμφόπετρα του δήμους Βόλβης και τον Νοέμβριο ανακοινώθηκε στους κατοίκους πως το νερό είναι ακατάλληλο.
Η ΔΕΥΑ του δήμου Βόλβης ενημερώνει τους κατοίκους ότι κατόπιν προβλήματος, που παρουσιάστηκε στην γεώτρηση του δικτύου που εδρεύει την Τ.Κ. Νυμφόπετρας, να μην χρησιμοποιούν το νερό ως πόση, ούτε και για μαγείρεμα, αναφέρει ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α.Β που εκδόθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2018.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β θα ενημερώσει τους κατοίκους για το ζήτημα με σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Star, οι κάτοικοι της Νυμφόπετρας στη Βόλβη κουβαλούν εμφιαλωμένο νερό ακόμη και για να κάνουν μπάνιο.

Την ίδια ώρα η αρμόδια υπηρεσία κάνει γεωτρήσεις για να λύσει το πρόβλημα.

Ο δήμος έχει ξεκινήσει την αναζήτηση νέων πηγών και την μεταφορά με αγωγό, νερού από τον Προφήτη ανέφερε μιλώντας στον 102fm της ΕΡΤ3 ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας.
thestival.gr

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | 19 & 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ | 21 & 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΧΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.Δ.Ε.

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε χρόνο στη χώρα μας υπολογίζεται σε 5.000.
Παρ΄όλη την υψηλή συχνότητα της ασθένειας, η αντιμετώπιση της τα τελευταία χρόνια δίνει ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα, αφού η πλειοψηφία των ασθενών θα ζήσει πάρα πολλά χρόνια και η ποιότητα τους θα επηρεαστεί ελάχιστα.
Αυτή η αισιόδοξη εξέλιξη προέκυψε ως αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Ο πρώτος ήταν οι σημαντικές πρόοδοι της ιατρικής επιστήμης που οδήγησαν σε πιο αποτελεσματικές και περισσότερο εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο δεύτερος, και πολύ σημαντικός, είναι πως ο αριθμός των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις συνεχώς αυξάνει, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν στην ίαση.
Η εξέταση που χρησιμοποιείται για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία.
Ο μαστογραφικός έλεγχος συνιστάται να ξεκινάει από την ηλικία των 40 ετών.
Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα νέα μηχανήματα που η δόση ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά χαμηλή.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η μονάδα μαστογράφου συνεχίζοντας το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης θα βρίσκεται:
Στο ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ (κεντρική πλατεία) στις 19 & 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Τηλέφωνο για ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 2393 330225 (10.00-13.30)
Στο ΣΟΧΟ (κεντρική πλατεία) στις 21 & 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Τηλέφωνο για ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 2395 330149 & 2395 330145 (10.00-13.30)
Τα ραντεβού κλείνονται με σειρά προτεραιότητας.
Προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο.
• Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών.
• Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες.
• Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.
• Να μην είναι σε έμμηνο ρύση (περίοδο 3 ημέρες πριν - 5 ημέρες μετά).
Δεν προσφέρεται ο μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες που έχουν την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για μαστογραφία σε κάποιο εργαστήριο ιδιωτικά.
Προσπάθειά μας είναι να επιτύχουμε να εξεταστούν όσο το δυνατό περισσότερες Ελληνίδες και έτσι να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της ασθένειας.
Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο του μαστού παρελθόν.

Ο Ν.4548/2018 καθιέρωσε νέο πλαίσιο Ανωνύμων Εταιρειών που ισχύει
από 1/1/2019, αντικαθιστώντας τον Ν.2190/1920, που κωδικοποιήθηκε δεκάδες φορές μετά από έναν αιώνα περίπου ζωής.

Το βιβλίο με τίτλο "ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ" αποτελεί ένα έργο πολύμηνης προσπάθειας ομάδας εξειδικευμένων νομικών. Η φιλοσοφία συγγραφής αφορά την ενδελεχή ανάλυση, την ερμηνεία όλων των θεμάτων με παράθεση παραδειγμάτων,
υποδειγμάτων, ορισμών.

Κατά την επιμέλεια των θεμάτων η συγγραφική ομάδα δεν παρασύρθηκε στην εύκολη παράθεση των κειμένων του νόμου και της αιτιολογικής έκθεσης. Αναπύσσονται ολοκληρωμένοι ορισμοί από τον συνδυασμό διατάξεων, βιβλιογραφίας και της κοινής πείρας, ενώ η ανάλυση γίνεται σε βάθος.

Tα υποδείγματα είναι κατά το δυνατόν πρακτικά και σκοπό έχουν να
βοηθήσουν στη σύνταξη κειμένων τηρώντας τους βασικούς κανόνες και
αρχές του Ν.4548/2018.

Ενδεικτικά αναπτύσσονται:
1. Νέο ελάχιστο Μ.Κ. και κατάργηση ανώνυμων μετοχών
2. Απεριόριστη διάρκεια εταιρείας
3. Νέο πλαίσιο ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου
4. Μονομελές Διοικητικό Όργανο
5. Τηλεδιάσκεψη Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα
6. Ελατωματικότητα αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
7. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου
8. Νέα δικαιώματα Μετόχων

Συγγραφική ομάδα:
ΠΑΣΧAΛΗΣ ΜΙΧΑΛOΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος
ΔΗΜHΤΡΙΟΣ ΤΣΑΠAΡΑΣ, Δικηγόρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟYΛΟΥ, Δικηγόρος

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019 10:00

ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΣΤΑ ΛΑΓΥΝΑ

Φωτιά ξέσπασε στις 4.30 τα ξημερώματα στον δεύτερο όροφο μεζονέτας στα Λαγυνά.
Από τη φωτιά κάηκε ολοσχερώς η σκεπή. Στο σημείο βρέθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
seleo.gr

Δυο έξυπνοι τρόποι για να προσθέσεις τα Ρώσικα στο βιογραφικό σου

Ρεσεψιονίστ, Σερβιτόροι, καμαριέρες, bartender/ barista, Spa therapist

Επιθυμητά προσόντα:Η γνώση Ρώσικων θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν….

Αν έχεις αρχίσει να ψάχνεις τις αγγελίες για δουλειά σε ξενοδοχεία και εστιατόρια στη Χαλκιδική,  θα έχεις διαπιστώσει ότι η γνώση των Ρωσικών, σε οποιαδήποτε ειδικότητα, θεωρείται “επιπλέον ή ιδιαίτερο προσόν”.


Οι αφίξεις των Ρώσων επισκεπτών στη Χαλκιδική τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Μάλιστα, οι Ρώσοι είναι σήμερα τρίτοι σε αεροπορικές αφίξεις μετά από τους Γερμανούς και τους Βρετανούς.


Αυτή η πραγματικότητα έχει διαφοροποιήσει και τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτει όποιος επιθυμεί να εργαστεί στον κλάδο του Τουρισμού. Αν παλαιότερα γνωρίζοντας κάποιος αγγλικά και γερμανικά μπορούσε να διεκδικήσει μια θέση εργασίας σε ένα καλό ξενοδοχείο ή εστιατόριο, σήμερα δεν είναι αρκετό.

Προλαβαίνω;

Είναι γνωστό ότι το να μάθεις μια ξένη γλώσσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αν όμως θέλεις να αποκτήσεις ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους, τότε υπάρχουν τρόποι αρκεί να το βάλεις στόχο και να το τολμήσεις.


Τί μπορώ να κάνω;

Καταρχήν ανέλαβε άμεσα δράση γιατί η έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν είναι πολύ κοντά! Ο χρόνος είναι λίγος, επομένως μην κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια. Αναζήτησε τη λύση που ταιριάζει περισσότερο σε σένα, ανάλογα με την καθημερινότητα και τις άλλες σου υποχρεώσεις .  


Είναι σίγουρο ότι μέσα σε 2 μήνες δεν θα προλάβεις να μάθεις να μιλάς ρώσικα. Μπορείς ωστόσο να μάθεις κάποιες βασικές φράσεις που θα σε βοηθήσουν στην εργασία σου και θα σου δώσουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις αποτελεσματικά με τους πελάτες π.χ. για μια παραγγελία, για μια κράτηση δωματίου ή στο ταμείο ενός εμπορικού καταστήματος.


Πώς θα το καταφέρω;

1ος τρόπος

Στο διαδίκτυο θα βρεις σε πολλά sites τις βασικές φράσεις στα ρώσικα κατηγοριοποιημένες, ανάλογα με την περίσταση π.χ καλωσόρισμα, συστάσεις, στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο κλπ.


Επίσης, υπάρχει γραμμένη η προφορά τους στα ελληνικά, ώστε να μπορείς να τις απομνημονεύσεις. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και ηχητικό ώστε να μάθεις να τις αναγνωρίζεις σε έναν διάλογο και να τις προφέρεις  σωστά.


2ος τρόπος

Αν αυτή η λύση σου φαίνεται … λιγάκι δύσκολη, υπάρχει και άλλος τρόπος. Μπορείς να παρακολουθήσεις κάποιοπρόγραμμα εκμάθησης Ρωσικών για τον Τουρισμό.

Αυτά είναι συνήθως σύντομα σεμινάρια, διάρκειας 2 έως 3 μηνών, στα οποία εξασκείσαι κυρίως στον προφορικό λόγο σε θέματα που αφορούν στον τουρισμό και τη φιλοξενία.


Επίσης μπορεί να σου δίνουν και τη δυνατότητα απόκτησης κάποιου πιστοποιητικού, που θα μπορέσεις νααξιοποιήσεις στο βιογραφικό σου.  

Το πρόγραμμα του ExpertinDanas για τα Ρώσικα για τον Τουρισμό καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες των ανθρώπων που εργάζονται στον Τουρισμό και δεν είχαν έως τώρα επαφή με τα ρώσικα. Έχει σχεδιαστεί ώστε να: 

  • έχει μικρή διάρκεια, μόλις 2 μήνες
  • είναι οικονομικό 
  • είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό 

Για περισσότερες πληροφορίες δες εδώ.


Όποιον τρόπο κι αν επιλέξεις, το βασικό είναι να βάλεις στόχο και να επιμείνεις σε αυτόν.

Η επιτυχία δεν έρχεται μόνη της, θέλει υπομονή και επιμονή.

Κάνε κι εσύ ένα βήμα προς την επιτυχία σου!

Μαθήματα Ρώσικων για τον Τουρισμό για αρχάριους στο Λαγκαδά.

Ουσιαστική γνώση - Σίγουρη επιτυχία μόνο σε δύο μήνες!

Μάθε πώς στο 23940 25472 ή δες εδώ περισσότερες πληροφορίες

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αποκεντρωμένης λειτουργίας των Δημοτικών Ενοτήτων και του συντονισμού των θεμάτων Αθλητισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας του Δήμου Λαγκαδά, οι παραπάνω αρμοδιότητες υπάγονται σε ενιαία Αντιδημαρχία και θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Στάθη Γεωργιάδη.
Την Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει ο Ηλίας Τζαγγάνας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas