Γιά κάθε ἐναπομείνασα γρηγοροῦσα συνείδηση εἶναι ὁλοφάνερο πλέον, ὅτι οἱ ἀπόγονοι τοῦ Καρλομάγνου δέν τρέφουν και τά καλύτερα αἰσθήματα για ἐμᾶς τούςἝλληνες. Ἡ Εὐρωπαϊκή ἱστορία βεβαιώνει, ὅτι ἐδῶ και δώδεκα ὁλόκληρους αἰῶνες οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν μας ἑταίρων δέν κάνουν τίποτε ἄλλο, ἀπό τό νά ἀπεργάζονται ἀσταμάτητα τον ἀφανισμό τῆς ἀγιασμένης Ρωμηοσύνης. Μᾶς μισοῦν. Και μάλιστα, για λόγους καθαρά πνευματικῆς και ἐκκλησιολογικῆς τάξεως, μᾶς μισοῦν θανάσιμα καί δέν τό κρύβουν.
Ἀμέτρητα εἶναι τά παραδείγματα τοῦ ἄσβεστου αὐτοῦ μίσους τῶν Δυτικῶν ἐναντίον μας, ἐναντίον τῆς Ἑλληνικότητας και τῆς Ὀρθοδοξίας. Και για τοῦ λόγου το ἀληθές ἄς ἀναφέρουμε δυό-τρία ἀπό τά πιο τελευταῖα καί πειστικά:
Πρῶτον, τήν φτωχοποίηση τῆς πανέμορφης και πάμπλουτης Πατρίδας μας μέτά λεγόμενα μνημόνια (δαιμονική ἐπινόηση τῆς ΕΕ, τοῦ ΔΝΤ και τῆς ΚΕΤ...).
Δεύτερον, την ἀπόπειρα περιφρόνησης τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς μας Παραδόσεως μέσῳ τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης (τά πρῶτα συγχαρητήρια ἦταν τοῦ αἱρεσιάρχη τοῦ πάπα...).
Και τρίτον, την προδοσία τῆς Μακεδονίας μας με τήν παράσταση τοῦ θιάσου τῶν Πρεσπῶν (Βερολίνο, Βρυξέλλες και Οὐάσιγκτον ἐπί ποδός...).
Ὁρίστε παρακάτω καί μερικά ἱστορικά γεγονότα ἀπό τις διαχρονικές σχέσεις Δύσεως και Ρωμηοσύνης, πρός διευκόλυνση τῆς ἐρμηνευτικῆς τῶν προαναφερθέντων παραδειγμάτων.
Στά 820,τά στρατεύματα τοῦ Καρλομάγνου με την δύναμη τῶν ὅπλων διώκουν τον Ὀρθόδοξο τότε πάπα Ρώμης και ἐγκαθιστοῦν Φράγκο πάπα, αἱρετικό, πρᾶγμα πού συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Τό 1204,μέ πρόσχημα τίς λεγόμενες σταυροφορίες, Θεσσαλονίκη καί Κωνσταντινούπολη τίς καταστρέφουν ἐντελῶς. Τά βαρβαρικά δυτικά στρατεύματα δεν ἄφησαν πέτρα πάνω στην πέτρα. Καταλήστεψαν τίς δυό μεγαλύτερες πόλεις τῆς Ρωμηοσύνης και μέτά ἀρπαγέντα πλούτη ἵδρυσαν τις τράπεζες ἐκεῖνες, πού σήμερα συνεχίζουν τό εἰς βάρος μας ληστρικό και ἀπάνθρωπο ἔργο τους.
Στην Φερράρα, δεκαπέντε χρόνια πρίν ἀπό την Ἅλωση, ὑπό καθεστώς ὀμηρείας και ψευδῶν ὑποσχέσεων περί βοηθείας, καταβασσανίζουν τούς ἀπεσταλμένους τῆς Πόλης και τους ἐπιβάλλουν μια ’’ἕνωση’’, πού εὐτυχῶς, χάρις στον Ἅγιο Μᾶρκο τον Εὐγενικό, δέν ἵσχυσε ποτέ.
Μετά την ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τον τουρκικό ζυγό, οἱ Δυτικές δυνάμεις (παπικοί καί προτεστάντες) ἐγκαθιστοῦν στην ἐλεύθερη Ἑλλάδα βασιλιά δικό τους. Διορίζουν δικούς τους διοικητικούς καί στρατιωτικούς ἐπιτρόπους, δικούς τους ἰθαγενεῖς βουλευτές και δική τους ἐκκλησιαστική διοίκηση. Κλείνουν πάνω ἀπό τετρακόσια Μοναστήρια και τά τιμαλφή τῶν μοναστηριῶν αὐτῶν παίρνουν τό δρόμο τους για τά θησαυροφυλάκια ἤ τά σαλόνια τῶν παππούδων τῶν σημερινῶν μας’’ἑταίρων’’. Καί δέν φτάνουν ὅλα αὐτά, ἀλλά κανονίζουν πολύ γρήγορα νά βγάλουν ἀπό την μέση και τόν μοναδικό μας Κυβερνήτη, τον ἅγιο τῆς πολιτικῆς, τον Ἰωάννη Καποδίστρια.
Ἀπό τότε μέχρι και σήμερα, ζοῦμε δυστυχῶς κάτω ἀπό φρἀγκικη ἐπιτροπεία. Μια ἐπιτροπεία γεμάτη μῖσος ἐναντίον μας, παθιασμένη με το ὄνειρο τοῦ πλήρους ἀφανισμοῦ τῆς Ρωμηοσύνης.
Διακόσια χρόνια τώρα, εἴτε με πολέμους εἴτε με ἀπάτη καί δόλο, κρατᾶνε διαρκῶς τήνΠατρίδα μας μέσα στήνφτώχεια, μέσα στην ἀνασφάλεια, μέσα στη μιζέρια και την παντοειδή ἐξάρτηση. Διακόσια χρόνια τώρα, δικοί τους και οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες, δικό τους καί τό σύστημα ἐκκλησιαστικῆ ςδιοίκησης, δικός τους ἐν πολλοῖς και ὁτεχνηέντως ἄβουλος, μπερδεμένος και ἀκατήχητος Λαός.
Παρ’ ὅλα αὐτά, διακόσια χρόνια τώρα, τρῶνε οἱ ἄτιμοι οἱ ἐχθροί μας, μένει ὅμως και μαγιά. Μαγιά, πού κρατάει ζωντανή και δυνατή ὁλόκληρη τήν ζύμη. Μαγιά, πού δέν ξύνισε ποτέ, ἐδῶ και τρεισήμισιχιλιάδες χρόνια. Μαγιά, πού βγάζει ψωμί γλυκό σαν και την γλυκειά μας Πατρίδα, την Ἑλλάδα. Ἀπόδειξη, τά ἀναρρίθμητα ἔνδοξα γεγονότα τῆς ἀργόσυρτης ἱστορικῆς μας διαδρομῆς.
Μαρτυρήσαμε, ὡς λαός, και τουρκοκρατία και ἐμφυλίους και γενοκτονία καί κατοχή, ἀλλά σε πεῖσμα τῶν ἄσπονδων ἐχθρῶν μας, ἔστω και ἀσθενικῶς, κρατιόμαστε ἀκόμα ὄρθιοι. Και κρατιόμαστε ὄρθιοι, διότι ἁπλά, παρά τις ἀντιξοότητες, συνεχίζουν ἀκόμα και γεννιοῦνταιἝλληνες, τῶν ὁποίων οἱ καρδιές χτυπᾶνε στον ἴδιο ρυθμό με τον ρυθμό τοῦ Μαρμαρωμένου Βασιλιά, τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦΑἰτωλοῦ, τοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Παπουλάκου, τοῦ Τάσσου Παπαδόπουλου, τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα και τόσων ἄλλων Ἁγίων και Ἡρώων τῆς Πατρίδας μας.

Εἶναι οἱ Ἕλληνες τῶν ἡμερῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται να παραμείνουν ἁπλοί θεατές στην ἀπόπειρα διαγραφῆς Πατρίδων(*).
Εἶναι οἱ Ἕλληνες τῶν ἡμερῶν μας, οἱ ὁποῖοι δεν ἀνέχονται πλαστογράφηση τῆς Ἱστορίας και ἀπεμπόληση προαιωνίων δικαιωμάτων.
Εἶναι οἱ Ἕλληνες τῶν ἡμερῶν μας, οἱ ὁποῖοι γρηγοροῦντες ἀντιδροῦν σθεναρά σέ κάθε ἀπόπειρα νοθείας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας.
Εἶναι οἱ Ἕλληνες τῶν ἡμερῶν μας, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονται ἄβολα, ὅταν ὁ πατριωτισμός λοιδορεῖται και ἡ ἀναφορά στις ρίζες μας προβάλλεται ὡς σοβινισμός(*).
Εἶναι οἱ Ἕλληνες τῶν ἡμερῶν μας, οἱ ὁποῖοι βδελύσσονται τήν προδοσία, γι’ αὐτὀ και βροντοφωνάζουν:
ΟΧΙ στήν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ και στίςἀσχήμιες τίς ἐκλησιολογικές τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης.
ΟΧΙ στόν δημογραφικό ἀφανισμό τῆς Πατρίδας μας, πού μαγειρεύεται στίς Βρυξέλλες καί τό Βερολίνο με ἀρχιμάγειρα τήν σπορά τοῦ Καρλομάγνου.
ΟΧΙ στήν παράδοση τοῦ Ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας σέ κλέφτες καί καταπατητές.
ΟΧΙ στούς προσκυνημένους ἰθαγενεῖς ἀξιωματούχους, πού ἑτοιμάζονται νά σερβίρουν στόν Λαό μας τήν προδοσία μασκαρεμένη σέ ἐθνικό τάχα συμφέρον.

12.01.2019
__________________________________________
(*) Ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία τοῦ εὐπατρίδη Κύπριου ἰατροῦ Βάσου Λυσσαρίδη.

Με μεγάλη επιτυχία και τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2019 η εκδήλωση στα Λουτρά Λαγκαδά με θέμα το «Προσύμφωνο των Πρεσπών και οι Επιπτώσεις του» και κεντρικό ομιλητή τον Νίκο Λυγερό.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν με τη στήριξη του Δήμου Λαγκαδά, ο Ποντιακός Σύλλογος Πολυδενδρίου Λαγκαδά, ο Ποντιακός Σύλλογος Κολχικού «Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντας» και ο Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Λαγκαδά, ενώ υποστήριξαν με τη συμμετοχή τους οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής:
1.Σαρακατσάνων Επαρχίας Λαγκαδά "ΤΑ ΣΤΑΥΡΑΔΕΛΦΙΑ".
2. Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυδενδρίου Ασκού "Ο ΦΑΡΟΣ"
3. Πολιτιστικός Σύλλογος Πέντε Βρυσών Λαγκαδά.
4. Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρακοντίου Λαγκαδά.
5. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ζαγκλιβερίου.
6. Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσαυγής.
7. Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού
8. Ένωση Ποντίων Πολίχνης.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης εκ μέρους των συλλόγων έκανε ο Γιάννης Καραγιαννίδης, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Την ομιλία του κ. Λυγερού προλόγισε ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ Λαγκαδά Ζουμπούλης Παπαπαρασκευάς.
Στη συνέχεια ο Νίκος Λυγερός μίλησε αναλυτικά για τα κρίσιμα στοιχεία της Συμφωνίας για το Σκοπιανό.
“Τώρα που τελείωσε η διαδικασία της ψηφοφορίας στα Σκόπια όσον αφορά στις τροπολογίες του Συντάγματός τους, τώρα που δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες για οποιαδήποτε πολιτική αδράνεια και εθνική απραξία, τώρα αρχίζει η τελική μάχη για το Σκοπιανό και για την ακύρωση του Προσυμφώνου των Πρεσπών. Δεν υπάρχει καμία επιλογή για αυτόν τον αγώνα εκτός από την προστασία του ονόματος της Μακεδονίας. Οι Σκοπιανοί λειτούργησαν όπως το είχαμε προβλέψει, λόγω των οφελών που τους δίνει το Προσύμφωνο και το ίδιο και οι Αλβανοί των Σκοπίων που ζήτησαν να καταγραφεί επίσημα ότι τα Σκόπια είναι πολυεθνικό κράτος. Έτσι ενώ είχαν μόνο την αλβανική γλώσσα ως επίσημη, τώρα θα έχουν και την εθνότητα. Δηλαδή οι Αλβανοί πήραν από τους Σκοπιανούς ό,τι οι Σκοπιανοί πήραν από την κυβέρνηση. Για την συγκυβέρνηση δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και θα αποχωρήσει προκαλώντας το θέμα της δεδηλωμένης και της επιλογής της ψήφου εμπιστοσύνης και ψήφου ανοχής με το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Κατά συνέπεια ο ελληνικός λαός πρέπει και πάλι να ενεργοποιηθεί μέσω ενός τεράστιου Συλλαλητηρίου ή ακόμα και μέσω γενικής απεργίας αν χρειαστεί, για να πετύχουμε τον κλειδωμένο στόχο της ακύρωσης του Προσυμφώνου των Πρεσπών.”

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά Γιάννης Καραγιάννης στον χαιρετισμό του, συνεχάρη τους πολιτιστικούς μας συλλόγους για τη συνολική τους δράση, την καλή συνεργασία και τις κοινές πρωτοβουλίες που ανέλαβαν με τον Δήμο για τη Μακεδονία:
“ Ήμασταν μαζί στην Πλατεία Συντάγματος, στη Θεσσαλονίκη, στις Πρέσπες. Μαζί οργανώσαμε και τη μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία του Λαγκαδά στις 6 Ιουνίου 2018, όπου Αυτοδιοίκηση, Εκκλησία, οργανωμένοι φορείς και κοινωνία, ενώσαμε τις φωνές μας σε ένα κοινό μήνυμα, ενωτικό και ειρηνικό. Σε μια αλήθεια: Η Μακεδονία είναι μια και Ελληνική.
Η Συμφωνία των Πρεσπών συνιστά εθνική ήττα με πολλαπλές, αρνητικές συνέπειες για τη χώρα μας. Οι πάγιοι διαπραγματευτικοί όροι της Ελλάδας που ήταν σταθερά οι κόκκινες γραμμές της στο παρελθόν, μπήκαν στην άκρη. Με τη Συμφωνία αυτή εκχωρείται – με τη σφραγίδα της Ελλάδας πια – μακεδονική γλώσσα και μακεδονική ταυτότητα στους γείτονές μας. Πρέπει να γίνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι κανείς δεν μπορεί να παίζει με τη Μακεδονία μας. Κανείς δεν μπορεί να διαπραγματεύεται την ιστορία μας ”.

Την εκδήλωση χαιρέτησε επίσης ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πρ. αντιπεριφερειάρχης κ. Φάνης Παπάς ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια "ενοχοποιήσης" Ποντιακών συλλόγων για την έντονη συμμετοχή τους στα συλλαλητήρια.

Η Μακεδονία μας χρειάζεται όλους, δεν περισσεύει κανένας. Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο στις 20 Ιανουαρίου 2019 στην Αθήνα για να μην περάσει το ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ απτό Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Τέλος καλούμε τους βουλευτές να το καταψηφίσουν όταν έρθει στην βουλή.

 

 

Τον πρώτο της αγώνα στο 5αθλο για το 2019 θα πραγματοποιήσει η Λιάνα Παπαδοπούλου στην Τουρκία.

Με συνέπεια στον αγωνιστικό σχεδιασμό της για το επόμενο διήμερο (12 & 13/1) θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη όπου θα αγωνιστεί στον πρώτο της αγώνα για το 2019.

Πρόκειται για το International Combined Events Indoor Meetings (with National Permit) που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Με την βοήθεια του Εθνικού Προπονητή Κ20 κ. Χρήστου Μελέτογλου και του Γ.Γ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κ. Βασίλη Σεβαστή η Τούρκικη Ομοσπονδία δέχτηκε την συμμετοχή της, μάλιστα στην ανακοίνωσή της στο επίσημο site της Τούρκικης Ομοσπονδίας γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή της.

Στο πλευρό της αθλήτριας ο προπονητής της Γιώργος Σαράφης και ο πατέρας της Στέλιος θα βρίσκονται μαζί της για να φροντίσουν και ταυτόχρονα θα καμαρώσουν τη Λιάνα να αγωνίζεται για πρώτη φορά στο 5αθλο.

Καλή Επιτυχία Λιάνα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
11:10 60m εμπόδια (84cm)
12:00 Άλμα σε Υψος
14:00 Σφαιροβολία (4kg)
15:50 Άλμα σε Μήκος
16:55 800m

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019 09:42

300 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΡΙΜΥ ΨΥΧΟΣ | Διπλάσιες ποσότητες αερίου σε σχέση με τις συνηθισμένες διανεμήθηκαν τις τελευταίες ημέρες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου διανομής, ενημέρωσε τους καταναλωτές για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με τις εγκαταστάσεις θέρμανσης κι ενίσχυσε τη λειτουργία του τηλεφωνικού της κέντρου. Επιπλέον, διασφαλίστηκε η συνεχής τροφοδότηση με CNG, μολονότι οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους -13 βαθμούς Κελσίου στον Λαγκαδά. Στην πόλη του Λαγκαδά τροφοδοτούνται ήδη με φυσικό αέριο πάνω από 300 καταναλωτές.

Υποψήφιος Δήμαρχος Λαγκαδά
Γεωργουδάκης Φίλιππος
Συνταξιούχος, 61 χρονών. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαγκαδά. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΑΓΝΟ, μέλος της Διοίκησης του ΕΚΘ, της Ομοσπονδίας Συνεταιριστικών Υπαλλήλων και της ΓΣΕΕ. Είναι μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κ. Μακεδονίας του ΚΚΕ.

Υποψήφια Δήμαρχος Βόλβης
Πολυζωϊδου Βάσω
Απόφοιτος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διατηρεί φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, εδώ και πολλά χρόνια, στο Σταυρό του δήμου Βόλβης. Έχει υπάρξει μέλος επαγγελματικών φορέων, συλλόγων και κινημάτων στην Θεσσαλονίκη αλλά και στον Σταυρό. Δημοτική σύμβουλος του Δήμου Βόλβης. Είναι μέλος της Τομεακής Επιτροπής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ.

Υποψήφιος Δήμαρχος Ωραιοκάστρου
Θέμελης Άγγελος
Εφοριακός, 67 ετών. ΄Ελαβε μέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα. Διετέλεσε μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ταμιακών Υπαλλήλων και της Ομοσπονδίας εργαζόμενων στις Δ.Ο.Υ. Δημοτικός Σύμβουλος στο δήμο Ωραιόκαστρου.

Από τον Δήμο Λαγκαδά ανακοινώνεται προς ενημέρωση των Δημοτών, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση που λάβαμε από την ΔΕΔΔΗΕ, θα πραγματοποιηθούν ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019:
1) Από τις 9:00 π.μ. έως τις 10:00 π.μ. στον δρόμο Λαγκαδά Κολχικού (από τα παλιά σφαγεία έως το Κολχικό) και στην περιοχή πίσω από τα Λουτρά Λαγκαδά (κάτω από την Εγνατία οδό έως τον παλιό κωπηλατικό όμιλο. Αρδευτικά, βουστάσια, αντλιοστάσια, εργοστάσια, επιχειρήσεις κλπ.
2) Από τις 12:30 έως τις 14:30 στον Λαγκαδά και συγκεκριμένα, στην περιοχή γύρω από το Επαρχείο Λαγκαδά, το ΑΤ Λαγκαδά και μεταξύ των οδών Αστ. Οικονόμου, Κανάρη, Τ. Ιατρίδη, Ηλία Γεωργιάδη, Κατσιμίδη και Δαβάκη.
3) Από τις 10:30 π.μ. έως τις 14:00 στην Άσσηρο, μαζί με όλες τις επιχειρήσεις, εκκλησίες, εργοστάσια, αρδευτικά, βουστάσια, αντλιοστάσια κλπ.
4) Από τις8:30 π.μ. έως τις 14:30 σε όλους του οικισμούς παραπλεύρως της ΠΕΟ Θεσ/νίκης Καβάλας (από το ύψος των Λαγυνών έως το Καβαλάρι), μαζί με όλες τις επιχειρήσεις, εργοστάσια, εκκλησίες, , αρδευτικά, βουστάσια, αντλιοστάσια κλπ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Από τον Δήμο Λαγκαδά ανακοινώνεται ότι με Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η διακοπή μαθημάτων θα συνεχιστεί και αύριο Παρασκευή 11 Ιανουαρίου σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ιδιαιτέρως των χαμηλών θερμοκρασιών (παγετός ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες) που θα επικρατήσουν σε όλη τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Κατά συνέπεια, τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και του Δήμου Λαγκαδά θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ αύριο Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.
Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι μονάδες των ΙΕΚ, του ΣΔΕ, τα ΚΔΑΠ και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Λαγκαδά.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση αποχιονισμού από τα μηχανήματα του Δήμου Λαγκαδά (εκχιονιστικά και αλατιέρες) στο σύνολο του οδικού δικτύου. Παράλληλα, λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών έχει ζητηθεί η συνδρομή της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και του Ελληνικού Στρατού.
Ο Δήμος επίσης έχει εξασφαλίσει επάρκεια σε αλάτι. Παρακαλούμε τους συνδημότες μας που θέλουν να προμηθευτούν, να επικοινωνούν με το Εργοτάξιο του Δήμου Λαγκαδά στο τηλέφωνο 23940 25243 ή να ενημερώνονται από τις κατά τόπους Κοινότητες.
Συνιστάται στους συνδημότες μας, οδηγούς και πεζούς, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες.
Για το δρομολόγια του ΟΑΣΘ μπορείτε να ενημερώνεστε στα τηλέφωνα: 11085 (Πληροφοριακό Κέντρο ΟΑΣΘ), 2310981448 (Σταθμαρχείο Λαγκαδά), 2310 981440 (Σταθμαρχείο Σταυρούπολης).
Για τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης μπορείτε να ενημερώνεστε στα τηλέφωνα: 2310510834 & 835. Για τα δρομολόγια προς Σταυρό, Ασπροβάλτα, Ζαγκλιβέρι στο τηλέφωνο 2310-595.447.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Από τον Δήμο Λαγκαδά ανακοινώνεται ότι λόγω της επιδείνωσης του καιρού με νέες πυκνές χιονοπτώσεις και τον συνεχιζόμενο ισχυρό παγετό σε όλο τον Δήμο μας, τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ αύριο Πέμπτη 10 Ιανουαρίου.
Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι μονάδες των ΙΕΚ, του ΣΔΕ, τα ΚΔΑΠ και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Λαγκαδά.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Δήμου μας με τη στήριξη του Δήμου Λαγκαδά, διοργανώνουν αυτή την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 στις 11:30 π.μ. στην αίθουσα των Λουτρών, ομιλία με θέμα «Το Προσύμφωνο των Πρεσπών και οι Επιπτώσεις του».
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Νίκος Λυγερός. Προλογίζει ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ Λαγκαδά Ζουμπούλης Παπαπαρασκευάς.
Διοργάνωση: Ποντιακός Σύλλογος Πολυδενδρίου Λαγκαδά, Ποντιακός Σύλλογος Κολχικού «Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντας», Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Λαγκαδά, Δήμος Λαγκαδά.
Την εκδήλωση στηρίζουν επίσης οι Σύλλογοι:
1. Σαρακατσάνων Επαρχίας Λαγκαδά "ΤΑ ΣΤΑΥΡΑΔΕΛΦΙΑ".
2. Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυδενδρίου Ασκού "Ο ΦΑΡΟΣ"
3. Πολιτιστικός Σύλλογος Πέντε Βρυσών Λαγκαδά.
4. Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρακοντίου Λαγκαδά.
5. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ζαγκλιβερίου.
6. Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσαυγής.
7. Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Λαγκαδά σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσάνων και τους Πολιτιστικούς μας Συλλόγους, διοργάνωσε μεγάλη συγκέντρωση για τη Μακεδονία στις 6 Ιουνίου 2018 στην κεντρική πλατεία Λαγκαδά. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά στις 10 Ιουλίου 2018 εξέδωσε ΨΗΦΙΣΜΑ εκφράζοντας την αντίθεσή του στο περιεχόμενο της «Συμφωνίας των Πρεσπών», το οποίο απεστάλη στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - Αριθμός Απόφασης 183/10-07-2018
“Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (σημ:10-7-2018) με πρώτο θέμα τις εξελίξεις στο ζήτημα των Σκοπίων κατέληξε στα εξής:
Η «συμφωνία των Πρεσπών» (17.6.2018) συνιστά πολύ σοβαρή διπλωματική και εθνική ήττα και είναι επιζήμια για τα συμφέροντα και το μέλλον της χώρας και των Ελλήνων πολιτών.
Καμιά ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε αναγνωρίσει «μακεδονική» εθνότητα ή «μακεδονική» γλώσσα, που συνιστούν τη ρίζα του αλυτρωτισμού των γειτόνων μας.
Η «συμφωνία» αυτή δεν είναι βιώσιμη και δεν μπορεί να σταθεί ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον. Η κυβέρνηση κατάφερε το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα, παρά την καλύτερη από κάθε άλλη φορά συγκυρία και παρά τις καλύτερες από κάθε άλλη φορά συνθήκες.
Ως Έλληνες πιστεύουμε και στηρίζουμε το δικαίωμα του κράτους των Σκοπίων να εισέλθει στους διεθνείς οργανισμούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Αλλά θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε το σφετερισμό της Ιστορίας, της ταυτότητας, της γλώσσας και του ονόματος της Μακεδονίας.
1. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας με τη «συμφωνία των Πρεσπών».
2. Καλούμε πρωτίστως την ελληνική κυβέρνηση αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα να μην επικυρώσουν ποτέ αυτή την εθνικά επιζήμια «συμφωνία» και να αποτρέψουν τη δημιουργία τετελεσμένων.
3. Καλούμε, εκτός από την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα πολιτικά κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης να μην αποχωρήσουν, αλλά να συμμετέχουν και να ψηφίσουν ενάντια στη «συμφωνία των Πρεσπών» όταν εισαχθεί προς κύρωση στην ελληνική Βουλή.
4. Ζητούμε από την κυβέρνηση να διενεργήσει δημοψήφισμα για τη «συμφωνία των Πρεσπών», ώστε να δοθεί στους πολίτες της χώρας το νόμιμο δικαίωμά τους να επικυρώσουν ή να απορρίψουν αυτή τη «συμφωνία», που αφορά μείζον εθνικό θέμα, την Ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας.”

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas