Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017 08:17

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Παρακολούθησε το σεμινάριο με τίτλο «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» του ΕΦΕΤ.
Απευθύνεται:

Σε εργαζόμενους ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Σύμφωνα με την ΥΑ 14708/17-08-2007 οι παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους το οποίο ασχολείται με χειρισμό τροφίμων

Η παραπάνω υποχρέωση είναι επιτακτική και άμεση για τους χειριστές τροφίμων που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε πάσης φύσεως δραστηριότητες τροφίμων και ποτών.
Διδάσκονται:

- Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
- Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
- Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
- Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
- Εργασιακό περιβάλλον
- Πρακτικές καθαρισμού
- Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
- Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων
Εκπαιδευτές:
Όλοι οι εκπαιδευτές είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Διάρκεια σεμιναρίου:
8 ώρες

Κόστος πιστοποίησης:

30€ - το ποσό καταβάλλεται στον ΕΦΕΤ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο φορέας υποβάλλει συγκεντρωτικά στον ΕΦΕΤ το παράβολο όσων εκπαιδευομένων επιθυμούν να υποβληθούν σε εξετάσεις, προκειμένου να αξιολογηθούν και να αποκτήσουν την πιστοποίηση του. Ο τόπος και ο χρόνος των εξετάσεων καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.

Κόστος σεμιναρίου : 60 €
Κόστος για συμμετοχή 2 ατόμων και πάνω απο 50€
Παρέχεται ΑΜΕΣΑ Βεβαίωση Παρακολούθησης στην Υγιεινή & Ασφάλεια των Τροφίμων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

 

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas