Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017 08:09

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/8 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στη 18η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Αυγούστου, έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθειας πινακίδων σήμανσης Κ.Ο.Κ. και υλικών σήμανσης για τις ανάγκες αντικατάστασης υφιστάμενων πινακίων Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.909,80 €.

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 69/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 130/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.

4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Γυμναστηρίου Λαγκαδά στον Αθλητικό Σύλλογο Καλαθόσφαιρας (Α.Σ.Κ.) Λαγκαδά, για την αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018.

5. Αναμόρφωση (16η) του προϋπολογισμού Δήμου Λαγκαδά, έτους 2017.

6. Παράταση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 15876/19-5-2017 συμφωνητικού που αφορά την «Παροχή υπηρεσίας Σύνταξης Σχεδίου Ανάπτυξης και Αξιοποίησης των Λουτρών του Δήμου Λαγκαδά».

7. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-λήψη απόφασης για την απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων από την οδό Αχ. Τζελίλη.

8. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2016.

9. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-λήψη απόφασης για την κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους, πλατείες και πάρκα του Δήμου Λαγκαδά.

10. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-λήψη απόφασης για την αποδοχή της υψομετρικής μελέτης μεταξύ των ΟΤ 224, 229, 230, 232 στην επέκταση Ασκού του Δήμου Λαγκαδά.

11. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά, για το διάστημα 1-1-2016 / 31-12-2016.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas