Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023 19:23

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Τετάρτη 15/11 - Τα θέματα

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΛΑΓΚΑΔΑ

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς), την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 46015/05-09-2023 Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών επισκευή και συντήρηση οχημάτων - μηχανημάτων έργου» του Δήμου Λαγκαδά, ποσού 99.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

2. Έγκριση τμηματικής προσωρινής παραλαβής των υπηρεσιών «Περισυλλογή και φιλοξενία των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Λαγκαδά».

3. Αποδοχή ή μη κατασκευής πέλματος τοιχίου αντιστήριξης εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας της Ζαχαρέγκα Ελευθερίας, που βρίσκεται στην Κοινότητα Σοχού της Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.

4. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής παραλαβής προς χρήση τμήματος του έργου «Αποκατάσταση τεχνικού στον οδικό άξονα Λαγκαδά - Ασσήρου».

5. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 159/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψης νέας απόφασης περί ‘‘Αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις τον μήνα’’.

6. Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

7. Έγκριση της συνολικής διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης (1η τροποποίηση) μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ για την «Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά στην ωρίμανση του έργου ‘‘Διαμόρφωση κυκλικών κόμβων στις εισόδους της πόλης του Λαγκαδά’’».

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas