Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022 11:44

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος και έξυπνων στάσεων στον Δήμο Λαγκαδά

προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος και έξυπνων στάσεων προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος και έξυπνων στάσεων προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος και έξυπνων στάσεων

Ο Δήμος Λαγκαδά προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα ξεχωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 160.208,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 129.200,00 € και ΦΠΑ : 31.008,00 €).

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas