Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2022 16:38

21η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά-Τα θέματα

συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς:

 • κ. Δήμαρχο
 • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
 • κ. Προέδρους Κοινοτήτων

  Καλείστε να προσέλθετε στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς) την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 • Κατανομή ποσού 67.528,55 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Καθιέρωση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λαγκαδά.
 • Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Γ΄ τριμήνου έτους 2022.
 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), λόγω παραίτησης.
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 66/2022 απόφασης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., με θέμα «Σύγκληση 11ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης».
 • Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότισσας- κατοίκου Δήμου Λαγκαδά.

Η συνεδρίαση αυτή διεξάγεται, διότι η 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30, αναβλήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006) και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:30 με τα ίδια θέματα που είχαν εγγραφεί στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 57545/27-11-2022 πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas