Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2022 12:28

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά Πέμπτη 3/11 - Τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου στις 20.30 στο Δημαρχείο θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαγκαδά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατανομή ποσού 67.528,55 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

2. Καθιέρωση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λαγκαδά.

3. Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Γ΄ τριμήνου έτους 2022.

4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), λόγω παραίτησης.

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 66/2022 απόφασης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., με θέμα «Σύγκληση 11ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης».

6. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότισσας- κατοίκου Δήμου Λαγκαδά.

lagadas.net

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas