Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 14:07

Πρόσκληση πρόσληψης εθνοφυλάκων για τη φύλαξη του Στρατοπέδου «Ανθυπασπιστή (ΠΖ) Μήττα Αγγέλου» (Κολχικό)

Στρατοπέδο Μήττα Αγγέλου Στρατοπέδο Μήττα Αγγέλου Στρατοπέδο Μήττα Αγγέλου

Πρόσκληση για ανάληψη υπηρεσίας ως σκοπού σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα στο στρατόπεδο «Ανθυπασπιστή (ΠΖ) Μήττα Αγγέλου» (Κολχικό) απευθύνει η 3η Διοίκηση Αποθηκών Καυσίμων για όσους το επιθυμούν.

Για κάθε μέρα απασχόλησης θα καταβάλλεται αποζημίωση ύψους 16 €, η οποία δεν έχει την έννοια του εργατικού ημερομισθίου (δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλιση στα ασφαλιστικά ταμεία ή συνταξιοδότηση ή αποζημίωση), αλλά χορηγείται για την αντιμετώπιση σχετικών δαπανών διατροφής, ιματισμού και υπόδησης.

Η διάρκεια της υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες ανά24ωρο.

Η επιλογή των Εθνοφυλάκων που θα προσκληθούν θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Να ανήκετε στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς
 • Να μην είστε έφεδρος αξιωματικός
 • Να έχετε σωματική ικανότητα Ι1, Ι2 όπως καθορίζεται στο ΠΔ 11/2017 (ΦΕΚ Α’ 17/20 -01-2014)
 • Να είστε ενταγμένος επιστρατευτικά
 • Να έχετε εκπληρώσει τι στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Να μην έχετε καταδικαστεί αμετάκλητα, από στρατιωτικό ή ποινικό δικαστήριο. Εξαιρούνται τα αδικήματα του κοινού και του στρατιωτικού ποινικού κώδικα για τα οποία επιβλήθηκε χρηματική ποινή ή ποινή εξάμηνης φυλάκισης, μετά την πάροδο τριών ετών από την απότισή τους. Λόγος μη πρόσκλησης, αποτελεί η τέλεση αδικημάτων του ΣΠΚ ασχέτως της επιβληθείσας ποινής του στρατοδικείου, για τελεσθέντα εγκλήματα, για τελεσθέντα εγκλήματα κατά απορρήτων, κατά των στρατιωτικών καθηκόντων και κατά της στρατιωτικής τάξης και πειθαρχίας.
 • Να μην έχετε υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσκλησης Εθνοφυλάκων μέχρι το 60ό έτος της ηλικίας υπό προϋποθέσεις.

Προκειμένου να προσκληθείτε για τη φρούρηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων απαιτείται να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την 14η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 και να έχουν κατατεθεί στην 3η Διοίκηση Αποθηκών Καυσίμων:

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86, στην οποία αναγράφεται ότι επιθυμείτε να εκτελέσετε υπηρεσία σκοπού σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ότι αποδέχεστε τις υποχρεώσεις σας ως σκοπού, όπως αυτές απορρέουν από τον Ν. 1295/82 (Περί Εθνοφυλακής) και τον Ν. 3257/2004 και ότι δεν έχετε υποβάλλει ούτε θα υποβάλλετε παρόμοια αίτηση πρόσκλησης σε άλλη Μονάδα.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου «Α»
 • Φωτοαντίγραφο του Ειδικού Φύλλου Πορείας σας
 • Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου (τελευταίου τριμήνου), από πρωτοβάθμια μονάδα υγείας (οικογενειακός γιατρός, τοπική μονάδα υγείας, κέντρο υγείας), ή δευτεροβάθμια μονάδα υγείας (δημόσιο νοσοκομείο) ότι είστε υγιής με σωματική ικανότητα Ι1 ή Ι2, όπως αυτή καθορίζεται στο ΠΔ 11/2024 – ΦΕΚ 17Α/29-1-2014 «περί κρίσης σωματικής ικανότητας στρατεύσιμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά».
 • (Υπόδειγμα θα σας δοθεί από τη Μονάδα).
 • Η στρατιωτική υπηρεσία δύναται να σας παραπέμψει σε στρατιωτικό νοσοκομείο για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας εφόσον κρίνει ότι έχει μεταβληθεί αυτή, σε σχέση με την εικόνα της ιατρικής γνωμάτευσης που προσκομίσατε.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου)
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας τελευταίου έτους
 • Φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς σας (και από τις δύο όψεις)
 • Βεβαίωση ή δημόσιο έγγραφο όπου θα φαίνεται ο ΑΜΚΑ
 • Φ/Α του ασφαλιστικού φορέα και του μητρώου ασφάλισης
 • Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας, επικυρωμένη από τον ΟΑΕΔ (εφόσον είστε άνεργος)
 • Βεβαίωση επικυρωμένη από την ομοσπονδία τριτέκνων ή πολυτέκνων (εφόσον είστε πολύτεκνος)
 • Πρόσφατη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα που να φαίνεται ότι στην οικογένεια υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες (εφόσον σας αφορά)
 • Από την υπηρεσία θα αναζητηθεί αντίγραφο στρατολογικού μητρώου τύπου «Α» προκειμένου να διαπιστωθεί η στρατολογική σας κατάσταση.

Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας τότε θα προσκομίσετε επιπρόσθετα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φ/Α της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης (IBAN) στο οποίο είστε πρώτος δικαιούχος
 • Φ/Α του διπλώματος οδήγησης, της άδειας κυκλοφορίας και της ασφάλειας του οχήματος ή του δικύκλου που θα χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο στρατόπεδο.
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 3Χ3


  Η πρόσκληση πραγματοποιείται για ανάληψη υπηρεσίας φύλαξης αποθηκών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Με την 31 Δεκεμβρίου, όλοι οι χρησιμοποιούμενοι εθνοφύλακες χωρίς άλλη διαταγή αποδεσμεύονται.

Ομοίως αποδεσμεύονται σε περίπτωση που καταργηθεί η στρατιωτική εγκατάσταση στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ή εκλείψει ο λόγος για τον οποίο προσελήφθησαν

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην 3η Διοίκηση Αποθηκών Καυσίμων στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310722539.

lagadas.gr

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas