Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022 09:57

Δημοτικός Σύμβουλος Λαγκαδά για τα Λουτρά: Τίθενται σοβαρά ζητήματα νομιμότητας

Λουτρά Λαγκαδά Λουτρά Λαγκαδά Λουτρά Λαγκαδά

Στην σοβαρότητα των νομικών ζητημάτων που προέκυψαν με τον τρόπο που επιχείρησε ο δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Ταχματζίδης, να αποσπάσει την σύμφωνη γνώμη των δημοτικών συμβούλων για την παραχώρηση των 688,902 στρεμμάτων στην Δημοτική Επιχείρηση των Λουτρών και τον κίνδυνο το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι έκθετο σε θέματα νομιμότητας, αναφέρεται με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο δημοτικός σύμβουλος, Μπάμπης Κυργιάννης.

«Πραγματοποιήθηκε στις 25-5-2022 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά, με θέμα την εκμίσθωση εκ μέρους του Δήμου προς την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΕΕΙΠΛ ΜΑΕ των εγκαταστάσεων των Λουτρών και συνολικής έκτασης 688.902 τ.μ. με σκοπό την περαιτέρω παραχώρηση αυτών μέσω σχετικής διαδικασίας διαγωνισμού σε τρίτο ανάδοχο – ιδιώτη.

Κατ΄ αρχήν διευκρινίζεται ότι, δυστυχώς λόγω των γνωστών παθογενειών που χαρακτηρίζουν τη γενικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της αδυναμίας επαρκούς εκμετάλλευσης περιουσιακών της στοιχείων, η αξιοποίηση των Λουτρών Λαγκαδά μέσω τρίτου, δείχνει, ως φαίνεται, η καλύτερη προοπτική επιλογής προς όφελος των δημοτών και υπέρ της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το δεύτερο είναι όμως η εξασφάλιση μίας διαδικασίας παραχώρησης, η οποία διασφαλίζει στο έπακρο τα συμφέροντα του Δήμου, της Δημοτικής Επιχείρησης και κατ’ επέκταση των δημοτών.

Κατά τη διαδικασία συζήτησης του θέματος ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, τέθηκαν υπόψιν του σώματος νομικά σημεία της πρότασης της Διοίκησης του Δήμου προς παραχώρηση των Λουτρών, τα οποία δημιουργούσαν εύλογες απορίες και αμφιβολίες ως προς το εάν παρέχονται όλα τα απαραίτητα εχέγγυα εξασφάλισης της νομιμότητας της διαδικασίας παραχώρησης και ως εκ τούτου εάν διασφαλίζονται στο ακέραιο τα συμφέροντα του Δήμου μέσω τμημάτων της διαδικασίας αυτής.

Ενδεικτικώς, τέθηκε σε συζήτηση το ζήτημα της εκχώρησης του δικαιώματος αποζημίωσης από τον Δήμο προς τον ανάδοχο-τρίτο και σε ποσοστό 70% από την μελλοντική απαλλοτρίωση έκτασης εντός του χώρου των Λουτρών, στα πλαίσια δημιουργίας κόμβου της Εγνατίας Οδού, καθώς, σύμφωνα με τον Νόμο περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ο μοναδικός δικαιούχος λήψης σχετικής αποζημίωσης είναι ο ιδιοκτήτης της έκτασης (Δήμος Λαγκαδά) και όχι ο εκάστοτε τρίτος, κάτοχος αυτής.

Περαιτέρω, αναδείχθηκε το ζήτημα της δωρεάν εκμίσθωσης της δημοτικής έκτασης από τον Δήμο προς την Δημοτική Επιχείρηση, χωρίς καταβολή μισθώματος, για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εκκίνησης και ολοκλήρωσης της περαιτέρω παραχώρησης της έκτασης σε τρίτο ανάδοχο (εάν και εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μελλοντικώς), καθώς σε πρώτη ερμηνεία αυτό συνιστά παραβίαση του άρθρου 263 επ. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Επιπρόσθετα, κατέστη σαφές ότι το σύνολο των όρων της παραχώρησης της δημοτικής έκτασης θα πρέπει να έρθει σε πλήρες κείμενο από τώρα και όχι αποσπασματικά με μέρος των όρων παραχώρησης, όπως ορίζει η πρόταση, σε δημόσια διαβούλευση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτών του Δήμου Λαγκαδά.

Για τους λόγους αυτούς και άλλους το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου κινδύνευε να βρεθεί έκθετο σε μία διαδικασία παραχώρησης, η οποία θα μπορούσε να εγείρει σημαντικά ζητήματα νομιμότητας αυτής και αποφασίστηκε ορθώς η αναβολή της διαδικασίας ψηφοφορίας του θέματος της παραχώρησης των Λουτρών σε μελλοντική συνεδρίαση, προκειμένου να καταρτισθεί νέα πρόταση από τη Διοίκηση του Δήμου».

Πηγή: lagadasola.com
Πηγή: metrosport.gr

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas