Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 09:33

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Τετάρτη 1 Ιουνίου - Τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς) την 1η του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Κατανομή ποσού 135.057,11 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2η κατανομή έτους 2022, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
-Κατανομή ποσού 22.325,75 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η. Α.Ε. και άλλων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
-Υποβολή αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος του υπ’ αριθμ. 863 ακινήτου αγροκτήματος Λαγκαδά, για τη δημιουργία νέου νεκροταφείου με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 και του Ν. 4235/2014.
-Υποβιβασμός της 11ης επαρχιακής οδού από πρωτεύον σε δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο.
-Αναμόρφωση 2η του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022.
-Αναμόρφωση 3η του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022.
-Λύση συμβολαίου μίσθωσης του υπ’ αριθμ. 33 ισογείου καταστήματος της δημοτικής αγοράς Λαγκαδά.
-Ονοματοδοσία και αρίθμηση οδών της Κοινότητας Λαγκαδά, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.
-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στα Α/θμια και Β/θμια Συμβούλια για την επιθεώρηση - αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υπαίθρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, καθώς και υπαλλήλου που θα εκτελεί χρέη γραμματέα.
-Ψήφισμα για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas