Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 09:44

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά

Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», στο Δήμο Λαγκαδά που εδρεύει στο Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ,με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 1 άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά» και 1 άτομο ΠΕ Ψυχολόγων για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε εδώ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas