Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 09:28

Προκήρυξη για την πρόσληψη τριών ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαγκαδά

Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαγκαδά Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαγκαδά Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαγκαδά

Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο» του Δήμου Λαγκαδά, που εδρεύει στο Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 1 άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για τη στελέχωση της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 1 άτομο ΠΕ Φαρμακοποιού για τη στελέχωση της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο και 1 άτομο ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου για τη στελέχωση της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πατήσουν εδώ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas