Κυριακή, 03 Απριλίου 2022 08:03

Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά την Τετάρτη 6/4 - Τα θέματα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 6η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ.Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση Συλλογικών Οργάνων με τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/13-03-2020) και η οποία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-09-2021) και ισχύει, για τη συζήτηση και

1. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 7/2021 Πρακτικού της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

2. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 157/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και καθιέρωση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λαγκαδά.

3. Καταστροφή δημοτικών αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

4. Υλοτομία συστάδων 4θ έτους 2018 και 2ζ και 4κ έτους 2019 του δημοτικού δάσους Κρυονερίου και διάθεση των υλοτομημένων προϊόντων.

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2022 του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.

6. Παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας Λαγκαδά στον Οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού», για πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas