Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2017 10:20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 06η του μηνός Φεβρουαρίου, έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Δίκτυο συλλεκτήρων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Αγίου Βασιλείου Δήμου Λαγκαδά» της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» (Αριθμ. Μελέτης 50/2013, Αριθμ. Έργου 4/2014).

2. Ενημέρωση για τη διάλυση της σύμβασης του έργου «Δίκτυο συλλεκτήρων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Αγίου Βασιλείου Δήμου Λαγκαδά» της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» (ΠΔΕ) 2016, ΣΑΕΠ 008, 2016ΕΠ00800001

3. Παράταση μίσθωσης καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Λαγκαδά

4. Ορισμός υπαλλήλου για την παράδοση-παραλαβή ακινήτου.

5. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά

6. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά

7. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά

8. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά

9. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά

10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφασης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.

11. Έγκριση Ισολογισμών της Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινοτική Επιχείρηση Χώρων Πολιτιστικών Λειτουργιών Βερτίσκου»

12. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 19/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

13. Έγκριση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), οικονομικού έτους 2017.

14. Συμμετοχή του Δήμου Λαγκαδά στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας κρατουμένων.

15. Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πλατειών, διαφημιστικών πινακίδων, έτους 2017.

16. Παραχώρηση χρήσης από την Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. των δημοτικών κτιρίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καβαλαρίου και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ασσήρου

 

 

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas