Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 11:08

Καταγραφή ζημιών στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Λαγκαδά

Καταγραφή ζημιών περιοχές  Δήμου Λαγκαδά Καταγραφή ζημιών περιοχές Δήμου Λαγκαδά Καταγραφή ζημιών περιοχές Δήμου Λαγκαδά

Ο Δήμος Λαγκαδά ενημερώνει ότι ξεκινάει την καταγραφή ζημιών στις κύριες κατοικίες που επλήγησαν από τις πλημμύρες στις 15-10-2021 στις Δ.Ε. Καλινδοίων και Κορώνειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά στο Κοινοτικό κατάστημα του Ζαγκλιβερίου.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής:

-Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους.
-Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

Επιπλέον:

-Στην περίπτωση πολύτεκνων οικογενειών απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.
-Στην περίπτωση ατόμων με Αναπηρίεςπου λαμβάνουν προνοιακό επίδομα απαιτείται η προσκόμιση της απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι ένας (1) μήνας από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής ήτοι μέχρι 14-11-2021.

Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης πριν να προχωρήσει στην αποκατάσταση, θα πρέπει πρωτίστως να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής (φωτογραφίες ή βίντεο, ύψος νερού εντός του κτιρίου, κατεστραμμένα δομικά στοιχεία και υλικά), καθώς και να διατηρήσει εάν είναι δυνατόν τα κατεστραμμένα υλικά και αγαθά, ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου των ζημιών.

Για την καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις, αρμόδια είναι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτημα για αυτοψία προς την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαγκαδά.

Κατάθεση αιτήσεων για επιχειρήσεις μπορεί να γίνει και στο Κοινοτικό κατάστημα Ζαγκλιβερίου.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas