Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021 10:26

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Παρασκευή 26/2/2021 - Τα θέματα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Ψήφισμα για το υπό εκπόνηση νομοσχέδιο που αφορά τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (Ι.Π.Ε.)».
-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Καλινδοίων και Κορώνειας, Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 13/2016, Αριθμ. έργου 7/2017).
-Έγκριση του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2021.
-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 167/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το 5ο σκέλος του διατακτικού της.
-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2021 απόφασης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.
-Καταστροφή δημοτικών αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
-Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), λόγω παραίτησης.
-Συμμετοχή του Δήμου Λαγκαδά μέσω της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στη διαδημοτική επετειακή δράση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821.
-Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο «Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων πτηνοτροφικής μονάδας ορνίθων πάχυνσης», που είναι εγκατεστημένη στα υπ’ αριθ. 2294, 2296, 2317 και 2318 αγροτεμάχια αγροκτήματος Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas