Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020 17:17

"Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΑΣΚΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ" Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός

ΜΑΣΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Σέ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, οἱ ἐπίσκοποι εἶναι ὅλοι τους ὑποχρεωμένοι (ὀνομαστική ψηφοφορία) νά λάβουν ἀνοιχτά θέση ἀπέναντι στο ὑπό συζήτηση θέμα (ὑποχρεωτική φιμωτροφορία μέσα στους ἱερούς ναούς). Καί νά τό κάνουν αὐτό ὄχι μονο λεκτικῶς ἤ με ἐπιχειρήματα ἀντλούμενα ἀπό τον χῶρο τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, ἀλλά με ἀναφορές στο ἀνεξάντλητο χρυσορυχεῖο τῆς Ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως.


Ἡ τελική τους συνοδική ἀπόφαση, ἐάν μέν εἶναι πειστικά καί ξεκάθαρα βασισμένη πάνω στόν Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου κα ίστήν Ἁγιοπατερική μας Παράδοση, τότε τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας (πού καί μυαλό ἔχει καί πού ἀγρυπνεῖ) θα την ἐπικροτήσει και θα την άποδεχθεῖ. Διαφορετικά, ἀκόμα και μια ἐνδεχομένως διφορούμενη ἤ σαφῶς οἰκουμενιστική ἀπόφασή τους, πάλι θα ὠφελήσει τό ποίμνιο, διότι θά ρίξει φῶςστό θολό μέχρι τοῦδε τοπίο τῆς Ἰεραρχίας μας (πού κρατᾶ σιγή ἰχθύος…) και θα ἀποκαλύψει για μιά φορά ἀκόμη τούς ἐλάχιστους ἔστω πραγματικούς καί γνησίους Ποιμένες μας.


Ἡ Πίστη μας, ὁ ἀρχηγός τῆς Πίστεώς μας Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι Φῶς, Ἀλήθεια καί Ζωή. Θαρρῶ, πώς δέν ἔχουμε τό πνευματικό και ἐκκλησιολογικό δικαίωμα νά συνεχίσουμε νά πορευόμαστε δειλἀ και ἄπραγα μέσα στό σκότος, τό ψεῦδος και τόν θάνατο (τήν περιφρόνηση τῆς Θείας Χάριτος…). Γι’ αὐτό και οἱ Ἐπίσκοποί μας καλοῦνται νά λύσουν τήν σιωπή τους, καί νά ἀναλάβουν ἐπωνύμως τίς εὐθύνες τους ἀπέναντι στην Ἀλήθεια.


Τί φοβόμαστε; Ἡ ἀνάδειξη τῆς Ἀλήθειας μέσα στην Ἐκκλησία δέν διαιρεῖ. Διότι ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἀντιθέτως ἐνώνει και ἐνδυναμώνει τά μέλη της τά πιστά.


Ὀφείλουμε ἐπιτέλους νά ἀποφασίσουμε: Τί εἶναι αὐτό, πού μᾶς ἐνδιαφέρει ὡςἹεραρχία, ἀλλά και ὡς ποίμνιο; Ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας ἤ ἡ ἐκκλησιοποίηση τοῦ κόσμου;


Λέει τό σημερινό ἀπολυτίκιο: '' Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστέ ὁ Θεός, δείξας τοῖς μαθηταῖς σου την δόξαν Σου, καθώς ἠδύναντο...''. Καθώς ἠδύναντο. Δηλαδή, δείχνοντας στούς μαθητές σου τήν δόξα σου, στό μέτρο πού μποροῦσαν νά τό δεχθοῦν, νά τό ἀντέξουν. Ἐνδεχομένως νά πέφτω και ἔξω, συγχωρέστε με, ἀλλά ἐμεῖς σήμερα, ποίμνιο και ποιμένες μαζί, θαρρῶ πώς ὄχι μονάχα δέν ἀντέχουμε νά ἀντικρύσουμε τήν δόξα τοῦ Κυρίου, ἀλλά οὔτε κἄν τό ἐπιθυμοῦμε...!
Κύριε, συγχώρεσέ μας για την ὑπερηφάνεια μας.

6.8.2020
(Ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος).

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas