Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 07:58

Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών των επαγγελματιών προτείνει η Νέα Αρχή του Γιάννη Αναστασιάδη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Σε περιόδους μείζονος κρίσης, όπως η πανδημία COVID-19, απαιτείται συναίνεση και συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Απαιτείται όμως, και η λήψη μέτρων από τις εκάστοτε διοικήσεις.
Επιχειρώντας να ανακουφίσουμε και να διευκολύνουμε όλους τους επαγγελματίες του Δήμου μας, ενισχύοντας τη τοπική επιχειρηματικότητα, προτείνω τη μείωση κατά 50 τοις εκατό των δημοτικών τελών των επαγγελματιών.
Προφανώς, στόχος δεν είναι μόνο η αποφυγή μείζονος ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και η ουσιαστική υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της αγοράς της πόλης και του Δήμου μας, εν μέσω της ύφεσης. Εν προκειμένω, η άσκηση οργανωμένης κοινωνικής πολιτικής είναι ταυτόχρονα και αναπτυξιακή πολιτική.
Γι’ αυτό τον λόγο, κατατέθηκε σχετικό έγγραφο προς τη πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά, την 22/07/2020, από τον επικεφαλή της παράταξης «Νέα Αρχή» Ιωάννη Αναστασιάδη, προτείνοντας ως θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, τη μείωση των δημοτικών τελών έως τα τέλη του έτους , καθώς και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτών προς τον Δήμο, οι οποίοι αδυνατούσαν να τις εξυπηρετήσουν στο προηγούμενο διάστημα λόγω της αναστολής ή περιορισμού της λειτουργίας τους, επεκτείνοντας τη παράτασή τους εφόσον θεωρηθεί σκόπιμο, σύμφωνα με τις κυριαρχούσες συνθήκες.

Ιωάννης Α. Αναστασιάδης,
«Νέα Αρχή» του Δήμου Λαγκαδά

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas