Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 09:07

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά να προσέλθουν στην 2η δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 19 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατανομή ποσού 67.134,15 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

2. Στήριξη του θεσμού των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).

3. Υλοτομία συστάδων 4η-31-4β του δημοτικού δάσους Κρυονερίου και διάθεση των υλοτομημένων προϊόντων.

4. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά.

5. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

6. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2020

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas