Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019 09:56

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Pest Science

PEST SCIENCE PEST SCIENCE PEST SCIENCE ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Κυριότερα είδη ποντικιών είναι ο Νορβηγικός Αρουραίος, ο Καστανός Αρουραίος και το οικιακό ποντίκι. Ένα θηλυκό ποντίκι ή αρουραίος, μπορεί να γεννήσει έως και 700 μωρά μέσα σε ένα χρόνο. Τα ποντίκια μπορούν να περάσουν από πολύ μικρά ανοίγματα αρκεί να χωρέσει το κεφάλι τους, και να εισέλθουν πολύ εύκολα στο χώρο μας. Η όσφρηση κι η ακοή τους είναι άριστη, αν κι η όραση τους είναι φτωχή. Τα μουστάκια των ποντικιών λειτουργούν σαν ραντάρ, δίνοντας στο τρωκτικό πλήρη και τρισδιάστατη εικόνα του περιβάλλοντος χώρου. Όταν το ζώο ξεκουράζεται κάνει 7-12 σαρώσεις ανά λεπτό. Όταν εξερευνά το χώρο, 4-6 μεγάλες σαρώσεις ανά λεπτό. Τα τρωκτικά είναι αναγκασμένα να ροκανίζουν συνέχεια καθώς έχουν κοπτήρες οι οποίοι μεγαλώνουν διαρκώς και αν δεν τους φθείρουν, αυτοί θα τρυπήσουν τον ουρανίσκο τους.

Πώς καταλαβαίνω ότι έχω ποντίκια

Χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, καθημερινά συναντάμε ίχνη των ποντικιών που ζουν στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας μας. Κάποια από τα συχνότερα και πιο εμφανή σημάδια είναι να ακούμε ήχους που υποδηλώνουν ποντίκια όπως είναι το σύρσιμο και το ροκάνισμα κατά τη διάρκεια τόσο της μέρας όσο και της νύχτας. Συχνά βλέπουμε φωλιές τρωκτικών δίχως να το αντιληφθούμε, ενώ χαρακτηριστική είναι η μυρωδιά των ούρων (αμμωνία) καθώς και τα περιττώματα των ποντικιών. Τέλος, συχνά βρίσκουμε ζημιές σε κατασκευές, ανόργανα υλικά, και δέντρα του κήπου

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Πρόκειται για μια ομάδα θηλαστικών με τεράστια σημασία για τον άνθρωπο, η οποία ευθύνεται για μεγάλο αριθμό θανάτων. Εκτός από τις παραπάνω επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία, τρωκτικά προκαλούν σοβαρές καταστροφές και ζημιές σε ηλεκτρικές και κτιριακές εγκαταστάσεις.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
Πρόληπτικα δεν θα πρέπει να υπάρχουν ανοιχτές δίοδοι στο χώρο σας. Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην καθαριότητα του χώρου και σε μεγάλους εξωτερικούς χώρους θα πρέπει να εφαρμόζεται ζιζανιοκτόνα.
Η οργάνωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης τρωκτικών, ακολουθεί δύο σημαντικά στάδια ενεργειών, την έρευνα του χώρου και την ταυτοποίηση των ειδών.
Η παρακολούθηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα για την επισήμανση της παρουσίας των συμβιωτικών τρωκτικών.
Για την καταπολέμηση των τρωκτικών στην PestScience χρησιμοποιούμε εγκεκριμένους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας που τοποθετούνται στα σημεία – ζώνες που έχουν αποτυπωθεί στον χώρο, με ειδική σήμανση προειδοποίησης, ενημέρωσης και απογραφής ευρημάτων ακριβώς στο σημείο τοποθέτησής τους. Στους δολωματικούς σταθμούς τοποθετούνται εγκεκριμένα τρωκτικοκτόνα δολώματα τα οποία είναι αντιπηκτικές ουσίες υποξείας τοξικότητας που ενεργούν στο αίμα.

 

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas