Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019 10:37

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 36η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Εκλογή των εκπροσώπων του Δήμου Λαγκαδά στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας.
-Διατήρηση ή κλείσιμο ενεργών, ανενεργών και μηδενικών λογαριασμών στα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα.
-Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Γ’ τριμήνου, έτους 2019.
-Συμμετοχή του Δήμου Λαγκαδά στη δράση «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας ένταξης μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
-Παροχή εξουσιοδότησης προς έκδοση και υπογραφή Χ.Ε.Π. για κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.
-Συμπλήρωση-διόρθωση της υπ’ αριθμ. 189/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
-Αίτηση Δημοτικού Συμβούλου για μή εκτέλεση των υποχρεώσεών του.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas