Τρίτη, 14 Μαΐου 2019 08:34

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η δημόσια έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Μαΐου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Διάθεση των δημοτικών χώρων στους συνδυασμούς των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών εκλογών»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου.

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Μαΐου, έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
-Αναμόρφωση (6η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019
-Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Α’ τριμήνου, έτους 2019
-Κατανομή ποσού 134.507,93 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2η κατανομή έτους 2019, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
-Κατανομή ποσού 133.350,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από επιχορήγηση για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του Ν. 2880/2001-πρώην ΣΑΤΑ), κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2019 απόφασης του Δ.Σ. της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά» (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), που αφορά «Έγκριση ισολογισμού, οικονομικού έτους 2018»
-Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), που αφορά «Αναμόρφωση (1η) του προϋπολογισμού, έτους 2019»
-Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήσεις 2428, 2430, 3290, 5167, 5166, 5168 και 6321)
-Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήσεις 6442, 6467, 6468, 7330, 7363, 7849 και 8256)
-Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης στο πλαίσιο εορτασμού των «100 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου» στην Τ.Κ. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά
-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 11/2016, Αριθμ. έργου 3/2017)
-Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 221/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas