Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 13:34

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/4 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Απριλίου, έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Παράταση του μισθωτηρίου συμβολαίου ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Λαγκαδά
-Αναμόρφωση (4η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019
-Αναμόρφωση (5η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019
-Χορήγηση παράτασης ενός (01) έτους σε δημότες για εργασίες-επισκευές ανελκυστήρων, υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών και καταχώρησή τους
-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) της Δ.Κ. Σοχού, Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά
-Τροποποίηση (2η) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29.001/14-11-2018 σύμβασης για την προμήθεια «Τεσσάρων απορριμματοφόρων φορτηγών για τις ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά», ως προς τη χρονική της διάρκεια
-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 59/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2019 απόφασης του Δ.Σ. της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά» (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), που αφορά «Έγκριση ισολογισμού, οικονομικού έτους 2018»
-Απαλλαγή υπόχρεου δικαιώματος ταφής
-Διαγραφή ποσού δικαιώματος ταφής
-Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Επιχείρησης -Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης
-Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), λόγω παραίτησης
-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
-Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης «Υποδοχής του Τιμίου Σταυρού της Μονής Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους στην Τ.Κ. Πετροκεράσων»
-Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήσεις 33286, 33676 και 8257)
-Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης τμήματος ρέματος στα αγροκτήματα Νικομηδινού Δήμου Βόλβης και Λαγκαδικίων Δήμου Λαγκαδά
-Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου που αφορά την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων οργανωμένου χώρου διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία Α.Ε.Κ.Κ. (εργασία D1) της εταιρείας ‘‘ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Ι.Κ.Ε.’’ στο αγροτεμάχιο 91 (91Α+91Β) Καβαλαρίου, εμβαδού 76.687 τ.μ., στην περιοχή «Τούμπα» του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas