Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019 11:56

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/3 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Μαρτίου, έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Κατανομή ποσού 24.060,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπληρωματική κατανομή έτους 2018, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
-Κατανομή ποσού 13.493,46 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η., κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
-Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου κρασπέδων-πλακοστρώσεων, Δ.Ε. Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 1/2016, Αριθμ. έργου 3/2017).
-Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2019.
-Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, οικονομικού έτους 2019.
-Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης παροχής υπηρεσιών Νομικής Βάσης Πληροφοριών μέσω διαδικτύου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
-Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης υπηρεσιών διαχείρισης, περίθαλψης, περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαγκαδά.
-Αίτημα της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. για έγκριση πραγματοποίησης εργασιών για προσαρμογή των Παιδικών Σταθμών στο Π.Δ. 99/2017.
-Αίτημα της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. για την εκ νέου συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής και ορισμό υπευθύνου αποθήκης/διανομής για τη δεύτερη φάση του επιχειρησιακού προγράμματος ΤΕΒΑ 2018-2019.
-Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., λόγω παραίτησης,
-Έγκριση ποσού της οικονομικής ενίσχυσης κατοίκων του Δήμου Λαγκαδά, για το έτος 2019.
-Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού περί του με αριθ. πρωτ. 4632/336/18-01-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Τμήμα Γ΄ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά τη «Διαβίβαση φακέλου τροποποίησης και ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος ‘‘Δορκάδα-Ριζιανά’’ του κάθετους άξονα 60 της Εγνατίας Οδού» του Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς και του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas