Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 09:33

"Μαγιά, πού δέν ξύνισε ποτέ" Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός

Γιά κάθε ἐναπομείνασα γρηγοροῦσα συνείδηση εἶναι ὁλοφάνερο πλέον, ὅτι οἱ ἀπόγονοι τοῦ Καρλομάγνου δέν τρέφουν και τά καλύτερα αἰσθήματα για ἐμᾶς τούςἝλληνες. Ἡ Εὐρωπαϊκή ἱστορία βεβαιώνει, ὅτι ἐδῶ και δώδεκα ὁλόκληρους αἰῶνες οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν μας ἑταίρων δέν κάνουν τίποτε ἄλλο, ἀπό τό νά ἀπεργάζονται ἀσταμάτητα τον ἀφανισμό τῆς ἀγιασμένης Ρωμηοσύνης. Μᾶς μισοῦν. Και μάλιστα, για λόγους καθαρά πνευματικῆς και ἐκκλησιολογικῆς τάξεως, μᾶς μισοῦν θανάσιμα καί δέν τό κρύβουν.
Ἀμέτρητα εἶναι τά παραδείγματα τοῦ ἄσβεστου αὐτοῦ μίσους τῶν Δυτικῶν ἐναντίον μας, ἐναντίον τῆς Ἑλληνικότητας και τῆς Ὀρθοδοξίας. Και για τοῦ λόγου το ἀληθές ἄς ἀναφέρουμε δυό-τρία ἀπό τά πιο τελευταῖα καί πειστικά:
Πρῶτον, τήν φτωχοποίηση τῆς πανέμορφης και πάμπλουτης Πατρίδας μας μέτά λεγόμενα μνημόνια (δαιμονική ἐπινόηση τῆς ΕΕ, τοῦ ΔΝΤ και τῆς ΚΕΤ...).
Δεύτερον, την ἀπόπειρα περιφρόνησης τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς μας Παραδόσεως μέσῳ τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης (τά πρῶτα συγχαρητήρια ἦταν τοῦ αἱρεσιάρχη τοῦ πάπα...).
Και τρίτον, την προδοσία τῆς Μακεδονίας μας με τήν παράσταση τοῦ θιάσου τῶν Πρεσπῶν (Βερολίνο, Βρυξέλλες και Οὐάσιγκτον ἐπί ποδός...).
Ὁρίστε παρακάτω καί μερικά ἱστορικά γεγονότα ἀπό τις διαχρονικές σχέσεις Δύσεως και Ρωμηοσύνης, πρός διευκόλυνση τῆς ἐρμηνευτικῆς τῶν προαναφερθέντων παραδειγμάτων.
Στά 820,τά στρατεύματα τοῦ Καρλομάγνου με την δύναμη τῶν ὅπλων διώκουν τον Ὀρθόδοξο τότε πάπα Ρώμης και ἐγκαθιστοῦν Φράγκο πάπα, αἱρετικό, πρᾶγμα πού συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Τό 1204,μέ πρόσχημα τίς λεγόμενες σταυροφορίες, Θεσσαλονίκη καί Κωνσταντινούπολη τίς καταστρέφουν ἐντελῶς. Τά βαρβαρικά δυτικά στρατεύματα δεν ἄφησαν πέτρα πάνω στην πέτρα. Καταλήστεψαν τίς δυό μεγαλύτερες πόλεις τῆς Ρωμηοσύνης και μέτά ἀρπαγέντα πλούτη ἵδρυσαν τις τράπεζες ἐκεῖνες, πού σήμερα συνεχίζουν τό εἰς βάρος μας ληστρικό και ἀπάνθρωπο ἔργο τους.
Στην Φερράρα, δεκαπέντε χρόνια πρίν ἀπό την Ἅλωση, ὑπό καθεστώς ὀμηρείας και ψευδῶν ὑποσχέσεων περί βοηθείας, καταβασσανίζουν τούς ἀπεσταλμένους τῆς Πόλης και τους ἐπιβάλλουν μια ’’ἕνωση’’, πού εὐτυχῶς, χάρις στον Ἅγιο Μᾶρκο τον Εὐγενικό, δέν ἵσχυσε ποτέ.
Μετά την ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τον τουρκικό ζυγό, οἱ Δυτικές δυνάμεις (παπικοί καί προτεστάντες) ἐγκαθιστοῦν στην ἐλεύθερη Ἑλλάδα βασιλιά δικό τους. Διορίζουν δικούς τους διοικητικούς καί στρατιωτικούς ἐπιτρόπους, δικούς τους ἰθαγενεῖς βουλευτές και δική τους ἐκκλησιαστική διοίκηση. Κλείνουν πάνω ἀπό τετρακόσια Μοναστήρια και τά τιμαλφή τῶν μοναστηριῶν αὐτῶν παίρνουν τό δρόμο τους για τά θησαυροφυλάκια ἤ τά σαλόνια τῶν παππούδων τῶν σημερινῶν μας’’ἑταίρων’’. Καί δέν φτάνουν ὅλα αὐτά, ἀλλά κανονίζουν πολύ γρήγορα νά βγάλουν ἀπό την μέση και τόν μοναδικό μας Κυβερνήτη, τον ἅγιο τῆς πολιτικῆς, τον Ἰωάννη Καποδίστρια.
Ἀπό τότε μέχρι και σήμερα, ζοῦμε δυστυχῶς κάτω ἀπό φρἀγκικη ἐπιτροπεία. Μια ἐπιτροπεία γεμάτη μῖσος ἐναντίον μας, παθιασμένη με το ὄνειρο τοῦ πλήρους ἀφανισμοῦ τῆς Ρωμηοσύνης.
Διακόσια χρόνια τώρα, εἴτε με πολέμους εἴτε με ἀπάτη καί δόλο, κρατᾶνε διαρκῶς τήνΠατρίδα μας μέσα στήνφτώχεια, μέσα στην ἀνασφάλεια, μέσα στη μιζέρια και την παντοειδή ἐξάρτηση. Διακόσια χρόνια τώρα, δικοί τους και οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες, δικό τους καί τό σύστημα ἐκκλησιαστικῆ ςδιοίκησης, δικός τους ἐν πολλοῖς και ὁτεχνηέντως ἄβουλος, μπερδεμένος και ἀκατήχητος Λαός.
Παρ’ ὅλα αὐτά, διακόσια χρόνια τώρα, τρῶνε οἱ ἄτιμοι οἱ ἐχθροί μας, μένει ὅμως και μαγιά. Μαγιά, πού κρατάει ζωντανή και δυνατή ὁλόκληρη τήν ζύμη. Μαγιά, πού δέν ξύνισε ποτέ, ἐδῶ και τρεισήμισιχιλιάδες χρόνια. Μαγιά, πού βγάζει ψωμί γλυκό σαν και την γλυκειά μας Πατρίδα, την Ἑλλάδα. Ἀπόδειξη, τά ἀναρρίθμητα ἔνδοξα γεγονότα τῆς ἀργόσυρτης ἱστορικῆς μας διαδρομῆς.
Μαρτυρήσαμε, ὡς λαός, και τουρκοκρατία και ἐμφυλίους και γενοκτονία καί κατοχή, ἀλλά σε πεῖσμα τῶν ἄσπονδων ἐχθρῶν μας, ἔστω και ἀσθενικῶς, κρατιόμαστε ἀκόμα ὄρθιοι. Και κρατιόμαστε ὄρθιοι, διότι ἁπλά, παρά τις ἀντιξοότητες, συνεχίζουν ἀκόμα και γεννιοῦνταιἝλληνες, τῶν ὁποίων οἱ καρδιές χτυπᾶνε στον ἴδιο ρυθμό με τον ρυθμό τοῦ Μαρμαρωμένου Βασιλιά, τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦΑἰτωλοῦ, τοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Παπουλάκου, τοῦ Τάσσου Παπαδόπουλου, τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα και τόσων ἄλλων Ἁγίων και Ἡρώων τῆς Πατρίδας μας.

Εἶναι οἱ Ἕλληνες τῶν ἡμερῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται να παραμείνουν ἁπλοί θεατές στην ἀπόπειρα διαγραφῆς Πατρίδων(*).
Εἶναι οἱ Ἕλληνες τῶν ἡμερῶν μας, οἱ ὁποῖοι δεν ἀνέχονται πλαστογράφηση τῆς Ἱστορίας και ἀπεμπόληση προαιωνίων δικαιωμάτων.
Εἶναι οἱ Ἕλληνες τῶν ἡμερῶν μας, οἱ ὁποῖοι γρηγοροῦντες ἀντιδροῦν σθεναρά σέ κάθε ἀπόπειρα νοθείας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας.
Εἶναι οἱ Ἕλληνες τῶν ἡμερῶν μας, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονται ἄβολα, ὅταν ὁ πατριωτισμός λοιδορεῖται και ἡ ἀναφορά στις ρίζες μας προβάλλεται ὡς σοβινισμός(*).
Εἶναι οἱ Ἕλληνες τῶν ἡμερῶν μας, οἱ ὁποῖοι βδελύσσονται τήν προδοσία, γι’ αὐτὀ και βροντοφωνάζουν:
ΟΧΙ στήν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ και στίςἀσχήμιες τίς ἐκλησιολογικές τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης.
ΟΧΙ στόν δημογραφικό ἀφανισμό τῆς Πατρίδας μας, πού μαγειρεύεται στίς Βρυξέλλες καί τό Βερολίνο με ἀρχιμάγειρα τήν σπορά τοῦ Καρλομάγνου.
ΟΧΙ στήν παράδοση τοῦ Ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας σέ κλέφτες καί καταπατητές.
ΟΧΙ στούς προσκυνημένους ἰθαγενεῖς ἀξιωματούχους, πού ἑτοιμάζονται νά σερβίρουν στόν Λαό μας τήν προδοσία μασκαρεμένη σέ ἐθνικό τάχα συμφέρον.

12.01.2019
__________________________________________
(*) Ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία τοῦ εὐπατρίδη Κύπριου ἰατροῦ Βάσου Λυσσαρίδη.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas