Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018 14:32

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/12 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 34η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 05η του μηνός Δεκεμβρίου, έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Υποβολή αιτήματος προς την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. για σύνδεση φυσικού αερίου του δημοτικού κτιρίου που στεγάζεται η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά
-Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2018
-Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήσεις 25209, 25431)
-Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δραστηριότητα «Κτηνοτροφική μονάδα βουστασίου δυναμικότητας 240 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με δημιουργία μονάδας καύσης βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» της εταιρείας ‘‘Λίγδας Π. - Λίγδα Π. Ο.Ε.’’, που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Λαγκαδικίων του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas