Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 12:54

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/6 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 08η του μηνός Ιουνίου, έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση χώρου εκδηλώσεων στο οικόπεδο 66 οικ. Κυδωνιάς του Δήμου Λαχανά» (Αριθμ. Μελ. 266/2010 {Τ.Υ.Δ.Κ.}, Αριθμ. Έργου 228/2010 {Τ.Υ.Δ.Κ.}).
-Έγκριση διοργάνωσης και δαπανών εθελοντικής αιμοδοσίας του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος της υπ’ αριθμ. 183 κοινόχρηστης έκτασης συνοικισμού Κολχικού Δήμου Λαγκαδά, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής.
-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 70/2018 απόφασης του Δ.Σ. της «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά» (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.
-Αναμόρφωση (8η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018.
-Αντικατάσταση του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.
-Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά» (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης.
-Αντικατάσταση του Προέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), λόγω παραίτησης.
-Αντικατάσταση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά», λόγω παραίτησης.
-Απόφαση αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11352/17-5-2018 ένσταση του αναδόχου του έργου «Επίστρωση στίβου Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά με ελαστικό τάπητα» (Αρ. Μελέτης 24/2009) κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8581/18-04-2018 Ειδικής Διαταγής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
-Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδηλώσεων για την επέτειο μνήμης της Μάχης του Λαχανά και ψήφιση πίστωσης.
-Αναμόρφωση (9η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018.
-Χορήγηση παράτασης ενός (01) έτους σε δημότες για εργασίες-επισκευές ανελκυστήρων, υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών και καταχώρησή τους.
-Έγκριση απολογιστικών στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά, οικονομικού έτους 2017, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
-Κατανομή ποσού 134.527,90 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2η δόση 2018, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης.
-Κατανομή ποσού 41.471,69 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η., κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης.
-Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδήλωσης βράβευσης διακριθέντων αθλητών και αθλητριών καθώς και Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης

 

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas