Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:49

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Στον ορισμό νέων Αντιδημάρχων, Προέδρων Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, προχώρησε με απόφασή του ο Δήμαρχος Λαγκαδά Γιάννης Καραγιάννης.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λαγκαδά ορίζονται με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών – Αναπληρωτής Δημάρχου: Αστέριος Κομμάτας

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου: Ευστάθιος Γεωργιάδης

Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας: Ηλίας Τζαγγάνας

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών: Χαράλαμπος Αϊβαζίδης

Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας: Θεόδωρος Τζιαμπάζης

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δημοτικής Ενότητας Σοχού: Χρυσή Σάμου

Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα οριστούν νέοι Πρόεδροι στις παρακάτω Δημοτικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Λαγκαδά.

Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (ΔΕΥΑΛ): Ηλίας Στόιος

Πρόεδρος Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (ΥΚΠΑΑΠ): Δημήτριος Μάρκου

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά: Χρήστος Αϊναλής

Επίσης, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Λαγκαδά, ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας:

Νικόλαος Κουτλιάνος: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Χρήστος Αϊναλής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Καθαριότητας και Καθημερινότητας των Πολιτών για τη Δημοτική Ενότητα Ασσήρου

Τριαντάφυλλος Γρούσκος: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Καθαριότητας και Καθημερινότητας των Πολιτών για τη Δημοτική Ενότητα Σοχού

Γεώργιος Μήττας: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Καθαριότητας και Καθημερινότητας των Πολιτών για τη Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου

Λάζαρος Πιπινίκας: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Παιδείας

Μιχάλης Τζανής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Καθαριότητας και Καθημερινότητας των Πολιτών για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνειας

Δημήτριος Μάρκου: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας

Γεώργιος Κεμαλμάς: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Καθαριότητας και Καθημερινότητας των Πολιτών για τη Δημοτική Ενότητα Καλινδοίων

Αλκιβιάδης Αστερίου: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Καθαριότητας και Καθημερινότητας των Πολιτών για τη Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas