Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018 14:50

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/4 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Απριλίου, έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (Σ.Δ.Α.Α.) και του ενσωματωμένου σ’ αυτό Μνημονίου Ενεργειών και Δράσεων του Δήμου Λαγκαδά.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Έγκριση δαπανών στα πλαίσια εορτασμού της «Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού» στην Τ.Κ. Κριθιάς του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότη - κατοίκου του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 12,00 € και ψήφιση πίστωσης.
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.
Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού για το φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων (Μ.Π.Ε.) που αφορά την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της δραστηριότητας «Πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 67.028 ορνίθων κρεατοπαραγωγής, του Φλιάτη Τηλέμαχου & ΣΙΑ Ο.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή του Βασιλουδίου του Δήμου Λαγκαδά του Ν. Θεσσαλονίκης.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas