Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 12:26

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/2 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Φεβρουαρίου, έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Ασσήρου», (Αριθ. Μελ. 270/2005 Τ.Υ.Δ.Κ, Αριθμ. Έργου 189/2005 Τ.Υ.Δ.Κ.).
-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δ.Δ. Αγίου Βασιλείου», (Αριθ. Μελ. 46/2003 Τ.Υ.Δ.Κ, Αριθμ. Έργου 67/2004 Τ.Υ.Δ.Κ.).
-Εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 43489/27-12-2017 ένστασης του Λειβαδιώτη Ιωάννη, αναδόχου του έργου: «Επίστρωση στίβου Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά με ελαστικό τάπητα» (Αρ. Μελέτης 24/2009, Αρ. Έργου 27/2009), κατά της υπ’ αριθ. 41672/06-12-2017 απόφασης της Προϊσταμένης Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία αποφασίστηκε η κατάπτωση εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας PROBANK Α.Ε.
-Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-λήψη απόφασης για την αποδοχή των εγκεκριμένων υψομετρικών μελετών μεταξύ των Ο.Τ.: α) 68, 67 και 63 και β) 01 και 19 του συνοικισμού Ασκού της Τ.Κ. Ασκού Δήμου Λαγκαδά.
-Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Δ’ τριμήνου, έτους 2017.
-Παράταση της υπ’ αριθμ. 28552/04-09-2017 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρείας Τσιαπάρας Πραξιτέλης Στέφανος & ΣΙΑ Ο.Ε.
-Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα από την ιδιοκτήτρια για την ιδιοκτησία αριθμ. 0205002 των ΟΤ 288-266 στην υπ’ αριθμ. 93 πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Λαγκαδά.
-Διαγραφή τελών ύδρευσης και τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου, από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
-Αποδοχή έγκρισης και υλοποίησης του έργου «SUMBIO/INTERREG GREECE-FYROM», αποδοχή του προϋπολογισμού του έργου και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas