Σας γνωρίζουμε ότι η 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, που, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44908/12-11-2020 πρόσκληση της Προέδρου του, ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), την 16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι,

λόγω κοίμησης του Μητροπολίτη πρώην Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Κυρού Ιωάννου, η εξόδιος ακολουθία και ταφή του οποίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 16-11-2020 Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 107/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), όπου ορίζεται ότι «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής.

Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίηση της», η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03- 2020), την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19:00, με τα ίδια θέματα συζήτησης που αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 44908/12-11-2020 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου δημοτικού ακινήτου επί της οδού Γεωργούδη (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) για τη στέγαση και λειτουργία του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Λαγκαδά (ΕΦΚΑ).
2.Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Λαγκαδά στο πλαίσιο πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του νέου Κορωνοϊού COVID-19.
3. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 121/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΝΔΩΛΛ-ΕΟΕ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαγκαδά.

4. Ψήφισμα για επανίδρυση του πρώην Δήμου Σοχού.

5. Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Γ΄ τριμήνου, έτους 2020.

6. Αναμόρφωση (12η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020.

7. Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις, αποζημιώσεις κ.α. των ιδιωτών προς το Δήμο και αντιστρόφως στην αριθ. 93 πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Λαγκαδά.

8. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων Δήμου Λαγκαδά» (Αριθ. μελέτης 14/2018, Αριθ. έργου 01/2020).

9. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

10. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση «Επέκτασης υφιστάμενου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από 998 kW σε 1.997 kW, από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου αναερόβιας χώνευσης αποβλήτων και ενσιρωμάτων», της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε., που προτείνεται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια 677, 676, 600 του αγροκτήματος Κολχικού, της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2009371028).

11. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης δραστηριότητας «Τυροκομείο» της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που είναι εγκατεστημένο στο αγροτεμάχιο 26β αγροκτήματος Αυγής, Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2002255723).

12. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΠΕΤ: 2007342518).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, εκ των υγειονομικών αρχών μέτρα προστασίας λόγω του κορωνοϊού Covid-19, προεπέμφθη εις την αιωνιότητα ο μακαριστός Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κυρός Ιωάννης (Τασσιάς).


Το πρωί της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου ε.έ., τελέσθηκε εις τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής, η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου, Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητού Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου, με την συμμετοχή του Καθηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους, Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμφιλοχίου.


Της Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, εκπροσώπησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μετρών και Αθύρων κ.κ. Δημήτριος, ο οποίος και μετέφερε τα συλλυπητήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον ευσεβή κλήρο και το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Μητροπόλεως.
Παρέστησαν επίσης και αποχαιρέτησαν τον μακαριστό ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάννης Ταχματζίδης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης παρέστη και εκπρόσωπος του Στρατού Ξηράς και των Σωμάτων Ασφαλείας της πόλεως.
Δυστυχώς τα αυστηρά μέτρα του υγειονομικού πρωτοκόλλου για την προστασία της δημόσιας υγείας, δεν επέτρεψαν την προσέλευση του λαού που τόσο αγάπησε ο μακαριστός Ιεράρχης, για να του αποτίσουν τον οφειλόμενο φόρο τιμής αλλά και των παιδιών του, κληρικών και λαϊκών, που καθοδηγούσε και νουθετούσε, για να του φιλήσουν για τελευταία φορά το χέρι.


Στην σύντομη αλλά περιεκτική ομιλία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγος, με βαθιά συγκίνηση αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και την μορφή του μεταστάντος.


Εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δωρόθεος Πάπαρης, α’ Γραμματεύς Αυτής, ο οποίος και μίλησε για την ζωή, το έργο και την προσφορά του μακαριστού Ιεράρχου στην Εκκλησία.


Για την ζωή, το έργο και την κατά πάντα άψογη συνεργία μίλησε επίσης ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος και αναφέρθηκε στην πολυετή φιλία τους, τονίζοντας μερικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μεταστάντος. Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επίσης χαιρέτησε τον πολύκλαυστο Ιεράρχη και αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάννης Ταχματζίδης, όπου τόνισε μεταξύ άλλων ότι σήμερα η τοπική και εκκλησιαστική ιστορία ανοίγουν ένα μεγάλο κεφάλαιο στα βιβλία τους, που θα γράφει με φωτεινά γράμματα το όνομα του μακαριστού Ποιμενάρχου μας.
Εκ μέρους του Ιερού Κλήρου επικήδειο εκφώνησε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητροπόλεως Λαγκαδά, π. Αναστάσιος Παρούτογλου, ο οποίος φανερά συγκινημένος αναφέρθηκε στην δεκαετή ποιμαντορία του μακαριστού Ιεράρχου και την μεγάλη του προσφορά στην τοπική μας Εκκλησία.


Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας πραγματοποιήθηκε ο ενταφιασμός του αειμνήστου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κυρού Ιωάννου, όπισθεν του Ιερού του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Παρασκευής, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου ο ίδιος σε ανύποπτο χρόνο είχε επιλέξει.

ἐπικήδειος στόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κυρό Ἰωάννη

“Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις καί ἀνθείτω ὡς κρίνον• ὁ γάρ Χριστός ἐκ τῶν νεκρῶν ἠγέρθη ὡς Θεός…
ποῦ σου ᾅδη τό νῖκος; καθεῖλέ σε εἰς γῆν, ὑψώσας τό κέρας ἡμῶν ὡς εὔσπλαγχνος”
(τῇ Κυριακῇ πρωΐ τοῦ πλ. β΄ ἤχου, Σταυροαναστάσιμος Κανών, ᾠδή θ΄).
«Νά χαίρεται ὅλη ἡ δημιουργία καί νά ἀνθίζει ὅπως τό κρίνο• γιατί ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν ὡς Θεός… ποῦ εἶναι ἅδη τό κέρδος σου; ἐσένα σέ περιόρισε στή γῆ, καί τή δική μας παράταξη τήν ἀνύψωσε (στούς οὐρανούς) ἀπό εὐσπλαχνία»(ἐλεύθ. μτφρ.).

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Σερρῶν & Νιγρίτης κ. Θεολόγε,
Τοποτηρητά τῆς ἀπορφανισμένης καί πενθούσης αὐτῆς Μητροπόλεως,
δι᾽ εὐχῶν Σας ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά διατυπώσω κι ἐγώ μέ πολύ σεβασμό ὡς διάκονος ὑπακοῆς καί κομιστής τοῦ κοινοῦ πένθους τά πολλά τῆς βαθειᾶς συγκινήσεως πού θά ἤθελε νά ἐκφράσει γιά τόν ἀποιχόμενο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κυρόν Ἰωάννη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος (πού τόν χειροτόνησε Ἐπίσκοπο καί Μητροπολίτη πρό 10ετίας στό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης)• ὅπως ἐπίσης καί σύσσωμη ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἐκφράζει ἐπί τοῦ προκειμένου ὅλη τήν Σεπτή Ἱεραρχία.
Μετά ἀπό μιά σύντομη δημιουργική ποιμαντορία ἐκλήθη ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Ἰωάννης στόν ἀπολογισμό τῆς γῆς ἐπί τῆς αἰωνιότητος. Ἤδη πλήρωσε τό ἔσχατο ἀνθρώπινο χρέος τοῦ θανάτου, ξημέρωμα Κυριακῆς, ἡμέρας τοῦ Κυρίου καί ἡμέρας ἀναστάσιμης. Καί περνάει στήν ἀτέλειωτη ὀγδόη ἡμέρα τῆς ἀναστάσιμης αἰωνιότητας, συνοδευόμενος ἀπό μᾶς, πού ἀριθμοῦμε τίς ἡμέρες τῶν ἑβδομάδων τοῦ παρόντος βίου καί τόν προπέμπουμε σήμερα, μιά πολύ συμβολική ἡμέρα, μνήμη ἑνός Μαθητοῦ, Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ τοῦ Κυρίου, τοῦ ἁγίου Ματθαίου.
Τό προσδοκοῦσαν οἱ Προφῆτες, τό ἔζησαν οἱ Ἀπόστολοι, τό κήρυξαν οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων Ἱεράρχες καί Πατέρες, τό θεολόγησαν οἱ θεολόγοι καί ὑμνολόγοι τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί τό ἀκούσαμε νά μᾶς τό “λέει” ὁ ἅγιος Κοσμᾶς Μαϊουμᾶ, μόλις χθές καί ἀκόμη ἠχεῖ στά αὐτιά μας: «Νά χαίρεται ὅλη ἡ δημιουργία καί νά ἀνθίζει ὅπως τό κρίνο• γιατί ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν ὡς Θεός… καί τή δική μας παράταξη τήν ἀνύψωσε (στούς οὐρανούς) ἀπό εὐσπλαχνία» (βλ. ἀνωτ.).
Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ καρπός τῆς σαρκώσεως τοῦ Κυρίου. Ὁ καρπός τῆς ἀναστάσεώς Του.
Μέ τήν πληθωρική του παρουσία καί δυναμικότητα ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης ἀναρίθμητες φορές κήρυξε καί διακήρυξε μέ λόγια καί ἔργα αὐτό πού διαπερνᾶ ὡς βεβαιότητα καί ἐλπίδα ὅλη τήν Παρακλητική καί ὅλη τήν ὑμνογραφία καί τή θεία λατρεία: τό ἰδιαίτερο μεσσιανικό εὐαγγέλιο τῆς “βασιλείας τοῦ Θεοῦ” ἤ “βασιλείας τῶν οὐρανῶν” ὡς προσδοκία πού πραγματοποιήθηκε καί ὡς μελλοντική προσδοκία πού προσμένουμε καί ὁμολογοῦμε (βλ. τίς ἐπίτομες ἑρμηνευτικές τῶν βιβλικῶν Καθηγητῶν καί τή σύντομη εἰσαγωγή γιά “Το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο”, ἑρμηνευτική ἔκδ. Ἁγίας Γραφῆς τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας 19971, σ. 3).
Αὐτήν “τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ” τήν πόθησε ἀπό παιδός ὁ προκείμενος Ἱεράρχης. Τήν κήρυξε σάν κατηχητής καί ὁμαδάρχης ἀπό νέος στή Γέφυρα, κωμόπολη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γουμενίσσης, στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του, μέ πολλούς καλούς καρπούς μέχρι σήμερα. Τήν σπούδασε σάν φοιτητής καί τήν δίδαξε σάν κληρικός στή Θεσσαλονίκη, ἀπό θέσεις ὑψηλῆς εὐθύνης δίπλα στόν μακαριστό Γέροντά του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρό Παντελεήμονα τόν Β΄. Καί ἐκλήθη νά τήν ἐξαγγείλει καί τήν ἐξήγγειλε ἐδῶ στό Λαγκαδᾶ ὡς Μητροπολίτης ταλαντοῦχος, θαρραλέος καί δραστήριος.
Παρακαλῶ νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά θυμίσω τή διαδρομή τοῦ βίου του καί τῆς προσφορᾶς του. Γεννήθηκε καί μεγάλωσε στή Γέφυρα τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 1958, τήν ὑπαγόμενη τότε στήν ἑνιαία Μητρόπολη Πολυανῆς & Κιλκισίου καί ἀπό τό 1991 στή Μητρόπολη Γουμενίσσης. Ἀπό μικρός εἶχε φλόγα καί ζῆλο ἀξιοθαύμαστο. Εὐλαβέστατος, φιλομαθέστατος, μέ ἐμφανέστατη τήν καθοδηγητική ὁρμή. Ὁ μακαριστός Κιλκισίου Ἀμβρόσιος ἀπό 15χρονο τόν ὅρισε κατηχητή, περιοδεύοντα κατηχητή στή Μητρόπολη. Στή γενέτειρά του (μαζί μέ τήν ὁμάδα πολλῶν παιδιῶν καί νέων πού τόν ἀκολουθοῦσαν) συνήθιζε νά ὀνοματίζει διάφορα δένδρα στό ὄνομα Ἁγίων καί νά δημιουργεῖ αὐτοσχέδια παρεκκλήσια, μέχρι τοῦ σημείου νά ἀνάβουν περιοδικά καντήλια καί νά προσεύχονται! Ὅλα αὐτά δείχνουν τή βαθειά ἔφεση πού εἶχε νά προωθεῖ ἀνθρώπους στήν Ἱερωσύνη, πού πρῶτος αὐτός τήν ἐπιποθοῦσε καί ἐπιχειροῦσε νά μεταδώσει τήν ἱερή της φλόγα καί σέ πολλούς ἄλλους!
Ἀποφοίτησε τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης τό 1979 καί τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τό 1982.
Τὸ ἴδιο ἔτος χειροτονήθηκε Διάκονος ἀπό τό μακαριστό Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα τόν Β΄ γιά τήν ἀποστολική Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καὶ ἀνέλαβε τὴ διεύθυνση τοῦ Γραφείου Νεότητος, μέ συμμετοχές σέ ἀνάλογα Συνέδρια τοπικά ἤ πανελλαδικά. Τὸ 1983 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος, χειροθετήθηκε Ἀρχιμανδρίτης καὶ γιά μιά 11ετία ὑπηρέτησε ὡς Προϊστάμενος στόν Ἱ. Ναό τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του διοργανώθηκαν καί τελέστηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό πλειάδα Ἀρχιερέων καί (γιά τήν ἰδιαίτερα ἱστορική καί συμβολική σημασία του) ἐπί παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἐκπροσώπων τῆς Ἀντιπολίτευσης καὶ πλήθους λαοῦ. Μόλις χειροτονημένος Πρεσβύτερος ἐξυπηρετοῦσε καί ὡς Ἡγουμενοσύμβουλος τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Θεοδώρας καί γιά 16 χρόνια ὡς Ἡγούμενος. Μοναχοί τῆς ἀδελφότητος, ἀλλά καί ἀπό ξένες χῶρες κληρικοί γιά τή σπουδή τῆς ἑλληνικῆς καί τίς μεταπτυχιακές τους σπουδές πέρασαν καί φιλοξενήθηκαν στό Μοναστήρι.
Τό 1994 τοποθετήθηκε στόν περίλαμπρο προσκυνηματικό Ναό τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Δημητρίου ὡς Προϊστάμενος καί ἐκ παραλλήλου ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως.
Ὁ μακαριστὸς Παντελεήμων ὁ Β΄ ἤδη τοῦ εἶχε ἀναθέσει καθήκοντα Προεδρεύοντος εὐαγῶν Ἱδρυμάτων: ἀπό τό 1992 μέχρι τό 2004 στό Παπάφειο Ὀρφανοτροφεῖο καί ἀπό τό 1994 μέχρι τό 2004 στό Χαρίσειο Γηροκομεῖο, στό φιλανθρωπικό Ἵδρυμα “Πάντων τῶν Ἁγίων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ”, στή Σχολική Ἐφορεία τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, στό Δ.Σ. τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί στό “Κοινωφελὲς Ἵδρυμα Παπαδημοπούλου”.
Ὅλα αὐτά δείχνουν ἕναν ἀεικίνητο ἄνθρωπο, ἕναν ἄνθρωπο πληθωρικό σέ δράσεις, ἱκανό σέ διεκπεραιώσεις ὑψηλῶν εὐθυνῶν γιά πολλά χρόνια. Καί ἐξηγοῦν τό δημιουργικό τῶν ὑψηλῶν του προθέσεων.
Βιβλία, ἄρθρα καὶ μελέτες θεολογικοῦ περιεχομένου, εἰσηγήσεις στά Θεολογικὰ Συνέδρια τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, διδασκαλίες στά Κατηχητικὰ Φροντιστήρια, στή Σχολὴ Μετεκπαιδεύσεως Κληρικῶν Θεσσαλονίκης, ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές ἐκπομπές γιά εἴκοσι χρόνια μέχρι τήν ἐκλογή του σέ Μητροπολίτη, καθηγητική παρουσία στήν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης, διαλέξεις σέ ἄλλες Μητροπόλεις, διεύθυνση γιά μιά 18ετία τῶν “Ἀκαδημαϊκῶν Διαλέξεων” τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου Ἁγιολογίας… ἀποδεικνύουν ἐν τοῖς πράγμασι ἕναν ἀκάματο ἐπιτελικό Κληρικό. Ἀπό κοντά καί ἡ διοργάνωση τῆς φιλανθρωπίας καί συσσιτίου γιά ἀστέγους μέ τό σύνθημα «κανεὶς νηστικὸς τὴ νύχτα στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης», ὅπως καί ἡ καθηγητική του ἔξοδος σέ πανεπιστημιακό ἐπίπεδο στή Θεολογική Ἀκαδημία τοῦΟὔζγκοροντ Οὐκρανίας, μέσα ἀπό τό πρόγραμμα «Ἰάσων», διά τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
Στίς 10 Μαΐου τοῦ 2010 ἐξελέγη ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ καί στίς 16 Μαΐου τοῦ 2010 χειροτονήθηκε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Ἱερώνυμο καί πλειάδα Ἱεραρχῶν.
Ἡ δεκαετής πορεία του στή Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ ὑπῆρξε τό ἴδιο καί ἀναλογικά περισσότερο πληθωρική, «στήν καρδιά τῆς Μακεδονίας μας». Δικαίωσε πράγματι τή σοφή προτροπή τοῦ Μακαριωτάτου, ἐκείνης τῆς χειροτονητήριας ἡμέρας καί ὥρας: «Ἀπό σήμερα δέν θά ὀνομάζεσαι στό ἐπίθετο Τασσιᾶς, θά εἶσαι ὁ Ἰωάννης τοῦ Λαγκαδᾶ, ὁ ποιμενάρχης τῆς περιοχῆς καί ὁ Πατέρας. Ποιμενάρχης καί Πατέρας, σ᾽ αὐτό θέλω νά σταθεῖς καί νά θυμᾶσαι ἐκεῖνο τό διάλογο τοῦ Χριστοῦ μέ τόν Πέτρο».
Καί τό σεβάστηκε καί τό ἀπέδειξε αὐτό μέσα σέ μία μόλις δεκαετία! Ξεκινώντας τήν ἀεικίνητη φροντίδα γιά τή Μητρόπολή του ἀκόμη κι ἀπό τόν δηλωτικό τίτλο πού ἐκφράζει τήν ἱστορική της διάρκεια, μέσα ἀπό τό διορθωμένο πλέον τίτλο “Μητρόπολις Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης”.
Ἐπί τῶν ἡμερῶν του ἀρτιώθηκε ἡ διοικητική ὀργάνωση τῆς Μητροπόλεως μέ ὀκτώ Ἀρχιερατικές Ἐπιτροπεῖες, ἡ μετ᾽ εὐλογίας ἵδρυση ἤ διατήρηση πολλῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων ἀνδρῴων καί γυναικείων, ἡ δημιουργική ἐξέλιξη ἑνός ἐκκλησιαστικοῦ πολιτιστικοῦ θεσμοῦ, τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ “Ὀρθόδοξη Παρουσία”, τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, τοῦ Κέντρου Νεότητας “Ἁγία Κυράννα”, τοῦ Μουσείου Λειτουργικῆς Παράδοσης καί Πολιτισμοῦ “Φάρος” καί πολλές ἄλλες κατά μέρος ποιμαντορικές δραστηριότητες, ὅπως ἡ ἐνεργός ἐπικοινωνιακή του παρουσία, δείγματα ὅτι δέν ἐπαναπαυόταν στά ἐλάχιστα. Συνεχῶς ἐπεκτεινόταν ποιμαντορικά, κατά κάποιο τρόπο ἀφιερωμένος παιδιόθεν νά δρᾶ καί νά προσφέρει σέ ὑπεύθυνους ἐκκλησιαστικά ρόλους.
Καί ἐλεήθηκε ἀπό Θεοῦ, ὥστε ἐπί τῶν ἡμερῶν του νά ἀνευρεθοῦν τό 2011 τά ἅγια μαρτυρικά λείψανα τῆς Ἁγίας Κυράννας στήν Ὄσσα καί τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνας τῆς Ζαγκλιβερινῆς τό 2012. Ὅπως πραγματοποιήθηκε καί ἡ περιφανής μετακομιδή τοῦ λειψάνου τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνας στή μαρτυρική της ἰδιαίτερη πατρίδα.
Πρός αὐτά θά πρέπει νά προσθέσουμε καί τά θυρανοίξια τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τό 2015 μέ τή λαμπρή ὑποδοχή τῆς Αὑτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου καί τά λαμπρά Ἐγκαίνια τοῦ ἴδιου Ναοῦ τό Μάϊο τοῦ 2016 ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ.κ. Ἱερώνυμο καί πλειάδα Ἱεραρχῶν.
Ὅλα αὐτά ἀποδεικνύουν τήν εὐλογημένη ὀργανωτικότητα καί πληθωρικότητα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου, τό μεγαλεῖο τῶν προγραμματικῶν καί πρακτικῶν ὁραματισμῶν του, τή σχεδιαστική του δημιουργικότητα, τήν ποιμαντορική του προσφορά. Θά ζεῖ στίς καρδιές ὅλων, Κληρικῶν καί λαϊκῶν, τῶν ἐνεργά ἐκκλησιαστικῶν καί τῶν κοσμικῶν ὡς Μητροπολίτης προσφορᾶς καί δράσης.
Ἀπό χθές ἐκπλήρωσε ἄλλο ἕνα χρέος, συγκλονιστικά ἱερό, ἕνα χρέος σιωπηλῆς πλέον κατηχήσεως καί ὑπομνήσεως πρός ὅλους: τό «ἀπόκειται πᾶσιν ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετά δέ τοῦτο κρίσις».
Τόν προπέμπουμε μέ πόνο καί μέ εὐγνωμοσύνη ψυχῆς γιά ὅλα ὅσα ἐλεήθηκε ἀπό Θεοῦ νά προσφέρει στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία.
Τόν συνοδεύουμε μέ τίς λειτουργικές προσευχές, μαζί μέ τόν μακαριστό προκάτοχό του κυρό Σπυρίδωνα, διότι καί οἱ δύο (ἀνάλογα μέ τά τάλαντά του ὁ καθένας καί ἀνάλογα μέ τά ποιμαντορικά πρότυπα τῆς ἐποχῆς τους) προσέφεραν τόν ἑαυτό τους μέ τέλειο ζῆλο Θεοῦ καί ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία.

ἀοίδιμε Μητροπολίτα Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννη,
εἴη ἡ μνήμη σου ἀγήρω, στήν ἀγέραστη καί ἄφθαρτη αἰωνιότητα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ.
Ὁ λαός σου καί ἡ Ἐκκλησία σου σέ συνοδεύουνἐκπροσωπούμενοι στή σημερινή ἐξόδιο ἀκολουθία. Ἀλλά δέν θά παύσουν νά σέ συναντοῦν καί νά σέ ἀσπάζονται νοερά μέσα στόν ἅγιο σύνδεσμο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μυστηρίου. Τό παράδειγμα τῆς ἀγάπης καί τῆς φλόγας σου γιά τήν Ἐκκλησία θά στέκεται σηματοδότης γιά τούς περιλειπομένους.
Ἀφήνεις κληρονομιά στόν κλῆρο καί τό λαό σου τήν ἀκόρεστη ζωτικότητα τῶν κόπων σου τόσων χρόνων.
Σήμερα ὑποκλινόμαστε ἐνώπιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τῶν Νεομαρτύρων Κυράννης καί Ἀκυλίνης, γιά τό καλό κατευόδιό σου πρός τήν ἀληθινή πατρίδα.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου (τώρα, στά προεόρτια τῶν Εἰσοδίων) καί πάντων τῶν Ἁγίων, ὁ Ἀρχηγός καί Τελειωτής τῆς πίστεώς μας, ὁ Ἀναστάς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστόςἄς ἐπιδαψιλεύει στήν μακαρία σου ὕπαρξη τήν ἀφέσιμη χάρη καί τό ἔλεός Του, προσμετρώντας τούς θυσιαστικούς κόπους τῆς ὅλης ἐκκλησιαστικῆς καί δή τῆς ἐπισκοπικῆς διακονίας σου.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη.
Τήν εὐχή σου νά ἔχουμε.―

Θλίψη έχει προκαλέσει ο χαμός του Μητροπολίτη Λαγκαδά́, Λητής και Ρεντίνης , Ιωάννη, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή, το πρωί της Κυριακής, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου νοσηλευόταν με κορωνοϊό.


Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.


Στον Ιερό Ναό βρέθηκαν ο Μητροπολίτης Σερρών Θεολόγος, ο Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος, ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης) Θεόδωρος Καραόγλου, ο δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Ταχματζίδης καθώς και συγγενείς του μακαριστού.


Ο θάνατος του Μητροπολίτη Λαγκαδά προκάλεσε θλίψη στους κατοίκους της περιοχής και όχι μονό καθώς ο «παπά Γιάννης», όπως τον αποκαλούσαν, ήταν ιδιαιτέρα αγαπητός σε όλους.


Το πρωί της Δευτέρας, η Ιερά Σύνοδος, απευθυνόμενη σε ορισμένα ΜΜΕ, ζήτησε να υπάρξει σεβασμός στον μακαριστό καθώς και τον τερματισμό της στοχοποίησης των ορθόδοξων χριστιανών.


thestival.gr
metrosport.gr

Μόλις κυκλοφόρησε από την Κάπα Εκδοτική / Kapa Publishing House στα αγγλικά η εμπειρική έρευνά μου για τα Αναστενάρια, τα οποία, μαζί με τους Αναστενάρηδες, έχουν αλλάξει τον τρόπο μου να βλέπω. Μέχρι να ανοίξουν τα αγαπημένα μας βιβλιοπωλεία, οι χώροι αυτοί του "ανοίγματος", το βιβλίο μπορείτε να το παραγγείλετε από την Κάπα Εκδοτική. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους Alan Read, Kélina Gotman, Joe Kelleher, Αρχιαναστενάρη κύριο Αναστάσιο Γκαιντατζή, Sotirios Gkaintatzis - που είχε και την ιδέα να γίνει το βιβλίο - Maria Louisa Papadopoulou, Μίνα Μαχαιροπούλου, Παντελή Μπολάνη, Μπάμπη Γκιριτζιώτη, Maria-Lisa Geyer, Josh Hoglund, Andrew Visnevski, φυσικά τον Theodoros Kouledakis, όλους τους Αναστενάρηδες στο Λαγκαδά, το Σύλλογος Αναστενάρια Λαγκαδά, και πολλούς ακόμη, που αναφέρω μέσα στο βιβλίο αναλυτικά.


ANASTENARIA
RITUAL – THEATRE – PERFORMANCE
AN EXPERIENTIAL STUDY
In ANASTENARIA: Ritual, Theatre, Performance; An Experiential Study, Ioli Andreadi, a theatre director and playwright who works internationally creating original, deeply personal pieces of theatre and performance, uses her field research in Nothern Greece in order to tell a tale about a contemporary, fascinating, silent community of firewalkers and her own engagement with them, as it progresses with time and involvement. Such an account shares something with a Performance Studies tradition of ethnographic interest, while reasserting the dialogue with stage practice, as it is and as it is imagined. Theory and practice meet, illuminating experience: loss and elimination, healing and survival, violence and love. This is an intimate, true story of a surviving ritual performance that has a potential for reading across to stage work, in which the author is involved and academically engaged. Its ecstatic dimension is enriching, through offering a better understanding of the relation between inspiration, consciousness and technique. The Anastenaria practices are specific and their investigation is relevant to questions that are urgent and compelling. Andreadi’s account can be read by both thinkers and practitioners as one more, contemporary, myth of the origin of theatre and performance, as a piece of intimate ethnography, as the script of a future play, or as the intention behind a future performance.


Στο ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ: Τελετουργία, Θέατρο, Επιτέλεση, Μια Εμπειρική Σπουδή, η Ιόλη Ανδρεάδη, σκηνοθέτις και συγγραφέας που δουλεύει διεθνώς πάνω σε πρωτότυπες, βαθιά προσωπικές παραστάσεις και περφόρμανς, χρησιμοποιεί την εθνογραφική έρευνά της στη Βόρεια Ελλάδα για να πει μια ιστορία για μια σύγχρονη, συναρπαστική, σιωπηλή κοινότητα πυροβατών και τη δική της εμπλοκή μαζί τους, καθώς εκείνη προχωρά μέσα στο χρόνο. Η απόπειρα αυτή σχετίζεται με μια παράδοση εθνογραφικού ενδιαφέροντος των Επιτελεστικών Σπουδών, ενώ επαναφέρει το διάλογο με τη σκηνική πρακτική, όπως είναι και όπως τη φανταζόμαστε. Η θεωρία και η πράξη συναντιούνται, φωτίζοντας την εμπειρία: απώλεια και εξαφάνιση, θεραπεία και επιβίωση, βία και αγάπη. Αυτή είναι μια μύχια, αληθινή ιστορία, μιας τελετουργικής επιτέλεσης που επιβιώνει, η οποία διαβάζεται υπό το πρίσμα της πρακτικής δουλειάς για το θέατρο, με την οποία η συγγραφέας εμπλέκεται επαγγελματικά και διατηρεί ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Η εκστατική της διάσταση είναι χρήσιμη, καθώς προσφέρει μια καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ έμπνευσης, συνείδησης και τεχνικής. Οι πρακτικές των Αναστεναρίων είναι συγκεκριμένες και η διερεύνησή τους σχετίζεται με ερωτήματα επείγοντα και συναρπαστικά. Το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί τόσο από στοχαστές όσο και από δημιουργούς ως ένας ακόμη, σύγχρονος, μύθος της καταγωγής του θεάτρου και της επιτέλεσης, ως ένα κομμάτι μιας μύχιας εθνογραφίας, ως το σενάριο για μια μελλοντική θεατρική παράσταση, ή ως η πρόθεση που κρύβεται πίσω από μια μελλοντική περφόρμανς.

ΙΟΛΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

Εργασίες συντήρησης πραγματοποιούν στην 17η Επαρχιακή Οδό Σοχού – Πολυδενδρίου – Ασκού από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020.
Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος της 17ης Επαρχιακής Οδού Σοχού – Πολυδενδρίου – Ασκού, από τον οικισμό του Πολυδενδρίου έως τον οικισμό του Σοχού και ως προς τις δύο διευθύνσεις.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται με εναλλάξ κυκλοφορία. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, με ώρα έναρξης στις 07.30 το πρωί.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και τα Τμήματα Τροχαίας Λητής και Ασπροβάλτας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.
thestival.gr

Για πρώτη φορά στη χώρα μας οι αγριόγατες θα μελετηθούν με τη χρήση τηλεμετρίας - Ήδη σε πέντε ζώα έχουν περαστεί ειδικά κολάρα ραδιοπαρακολούθησης.

Αν και δύσκολα τις ξεχωρίζεις από τις οικιακές, δεν είναι απλές γάτες, είναι αγριόγατες και αποτελούν το μοναδικό άγριο αιλουροειδές με επιβεβαιωμένη παρουσία στον Ελλαδικό χώρο!

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, οι αγριόγατες θα μελετηθούν με τη χρήση τηλεμετρίας καθώς ήδη, σε πέντε ζώα, έχουν περαστεί ειδικά κολάρα ραδιοπαρακολούθησης στο πλαίσιο μελέτης που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

«Δεν έχουμε εικόνα κατανομής και πληθυσμού της αγριόγατας και επειδή έχει μελετηθεί ελάχιστα στον ελλαδικό χώρο, κατατάσσεται στα μη αξιολογηθέντα είδη σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται άλλωστε και για είδος που πολλές φορές, δύσκολα ξεχωρίζει από την οικόσιτη γάτα», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Διονύσιος Γιουλάτος.

Η ευρωπαϊκή αγριογάτα (Felis silvestris silvestris) είναι μικρόσωμο ζώο, βάρους 3-6 κιλών, ευρέως διαδεδομένο στην Ευρώπη, από τη Σικελία μέχρι τη Σκωτία, και από την Πορτογαλία ως τον Καύκασο.

«Οι κύριες απειλές για το είδος είναι ανθρωπογενείς, με βασικά αίτια τον κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων της, την ανθρωπογενή θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα και δηλητηριασμένα δολώματα, αλλά και τον υβριδισμό της με την οικόσιτη γάτα. Η μελέτη μας έχει βασικό σκοπό να συνεισφέρει στην κατανόηση της οικολογίας και της διατήρησης της αγριόγατας» εξηγεί ο κ. Γιουλάτος.

Η Ήρα, ο Απόλλων, ο Αρης, η Αρτεμη και η Αφροδίτη

Η μελέτη, που αποτελεί και το θέμα του διδακτορικού της υποψήφιας διδάκτορα στο Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Δέσποινας Μίγκλη, θα εστιάσει στον πληθυσμό της αγριόγατας στην προστατευόμενη περιοχή Κορώνειας- Βόλβης. Ήδη έχουν τοποθετηθεί κολάρα σε τρία θηλυκά και δύο αρσενικά ζώα, τα οποία ονομάστηκαν Ήρα, Αφροδίτη, Αρτεμη, Απόλλων και Αρης.

«Επειδή πιάσαμε την πρώτη αγριόγατα στο δάσος Απολλωνίας, δώσαμε το όνομα Απόλλων και έτσι συνεχίσαμε με το... Δωδεκάθεο», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Μίγκλη προσθέτοντας ότι πρόκειται για κρυπτικό είδος και γι' αυτό είναι δύσκολη η μελέτη του.

«Η αγριόγατα φοβάται πολύ τον άνθρωπο, είναι θηρευτής, με προτίμηση στα ποντίκια που βρίσκει σε αφθονία σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. Είναι φοβερός ρυθμιστής των τρωκτικών», υπογραμμίζει η κ. Μίγκλη. Μάλιστα, ειδικά στις μεσογειακές χώρες, συναντώνται, σε μεγαλύτερο αριθμό, στους υγροτόπους απ' ό,τι σε δασώδεις περιοχές, που παρατηρούνται γενικότερα σε ευρωπαϊκές χώρες.

Δυσκολία στον διαχωρισμό από τις οικόσιτες

Σύμφωνα με την κ. Μίγκλη, η αγριόγατα είναι «τιγρέ», ξανθιά προς καφέ, με μαύρη ρίγα στην πλάτη και κοντή σχετικά φουντωτή ουρά με έντονους δακτυλίους.

«Η ευρωπαϊκή αγριόγατα δεν έχει εξημερωθεί ποτέ σε αντίθεση με την αφρικανική απ' όπου προέρχεται και η οικόσιτη που έχουμε τώρα. Η ευρωπαϊκή αγριόγατα κρατάει τα πολύ άγρια χαρακτηριστικά της και δεν πλησιάζει τους ανθρώπους, ενώ τα ποσοστά υβριδισμού της στην Ελλάδα, είναι χαμηλά σε αντίθεση με άλλες περιοχές, όπως η Σκωτία, όπου έχει χαθεί το είδος λόγω υβριδισμού», διευκρινίζει η κ. Μίγκλη.

Στη διάρκεια του έργου παρακολούθησης της αγριόγατας, που ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2021, οι επιστήμονες θα συλλέγουν τα δεδομένα από τα πέντε ζώα, στα οποία έχουν τοποθετηθεί κολάρα και κατά την παγίδευση τους, έχουν ληφθεί δείγματα αίματος για γενετικές μελέτες.

«Ήδη πάντως, από τη μέχρι τώρα παρακολούθηση, βλέπουμε ότι η Αφροδίτη δεν πλησιάζει καθόλου τους δρόμους και επειδή έχει μωρά, τα μετακινεί συνέχεια. Τα αρσενικά, έχουν μεν σταθερά σημεία αλλά κάνουν και μεγάλες βόλτες, όπως ο Απόλλων, που σε ένα βράδυ διένυσε 12 χιλιόμετρα!», περιγράφει η κ. Μίγκλη.

Η μελέτη θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε επιλεγμένες υγροτοπικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου η παρουσία του είδους έχει επιβεβαιωθεί. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει συνδυασμό χρήσης αυτόματων ψηφιακών καταγραφικών καμερών (φωτοπαγίδων) και GPS κολάρων για την εφαρμογή τηλεμετρίας.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ανάλυση βιοτόπου μέσω στατιστικών μοντέλων, που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της τηλεμετρίας θα οδηγήσει στη δημιουργία χαρτών, όπου θα αποτυπώνεται το μέγεθος της χωροκράτειας, η χρήση και οι προτιμήσεις του ενδιαιτήματος από το είδος και η προσέγγισή του σε ανθρώπινα καταλύματα.

Στόχος είναι, σύμφωνα με τους ερευνητές, η μελέτη να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη κι εμπεριστατωμένη έρευνα για την αγριόγατα στην Ελλάδα, που θα προωθήσει την επαναξιολόγηση και την ένταξή της σε κάποια κατηγορία καθεστώτος προστασίας σε Εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να σχεδιαστούν συγκεκριμένες και εστιασμένες δράσεις προστασίας και διατήρησης του είδους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
voria.gr

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαγκαδά, εξέδωσε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, έχοντας εμφανιστεί θετικός στον κορωνοϊό.

Όπως αναφέρει το νοσοκομείο, η κατάστασή του επιδεινώθηκε, εμφάνισε λοίμωξη του αναπνευστικού Covid-19 και σήμερα το πρωί (06:36) κατέληξε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Ο μακαριστός Μητροπολίτης έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Εκοιμήθη σήμερα το πρωί, σε ηλικία 62 ετών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, μετά από μάχη που έδωσε με τον νέο κορονοϊό.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, κατά κόσμον Ιωάννης Τασσιάς, είχε εμφανιστεί θετικός στον ιό SARS-CoV-2 και νοσηλευόταν από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, σε Κλινική Covid-19, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Από την πρώτη στιγμή, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια και στάθηκε στο πλευρό του Μητροπολίτη, κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για τη βελτίωση της υγείας του.

Η κατάστασή του επιδεινώθηκε, εμφάνισε λοίμωξη του αναπνευστικού Covid-19 και σήμερα το πρωί (06:36) κατέληξε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Ο μακαριστός Μητροπολίτης έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.
thestival.gr

Πέθανε σήμερα, Κυριακή, ο μητροπολίτης Λαγκαδά, Ιωάννης, ο οποίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο «Γ. Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης με κορονοϊό.

Επιβεβαιώνοντας την είδηση του θανάτου του, ο δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Ταχματζίδης, δήλωσε στο makthes.gr ότι ο μητροπολίτης «νοσηλευόταν τρεις μέρες στο "Παπαγεωργίου" σε απλή κλίνη με οξυγόνο. Χθες μίλησα το πρωί μαζί του και ήταν καλύτερα από την προηγούμενη μέρα. Αλλά το απόγευμα έπεσε το οξυγόνο του και τελικά σήμερα...».

Πηγές από το νοσοκομείο επιβεβαίωσαν το γεγονός μιλώντας στο makthes.gr.

Σύμφωνα με το romfea.gr το στενό του περιβάλλον ενημέρωσε ότι σήμερα ο Σεβασμιώτατος θα τελούσε και ειδική δέηση κατά του κορωνοϊού.

Ποιος ήταν ο Σεβασμιώτατος0 ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης.
Ἐγεννήθη εἰς τήν Θεσσαλονίκην τὸ ἔτος 1958. Ἀπεφοίτησε τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης τὸ ἔτος 1979 καὶ τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τὸ 1982.

Τὸ ἔτος 1982, χειροτονεῖται Διάκονος εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης καὶ ἀναλαμβάνει τὴν διεύθυνσιν τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, λαβὼν μέρος καὶ εἰς τὰς ἐργασίας τοῦ Συνεδρίου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τὸ ἔτος 1983 χειροτονεῖται Πρεσβύτερος, λαβὼν τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καὶ τοποθετεῖται ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, εἰς τὸν ὁποῖον ὑπηρετεῖ μέχρι τὸ ἔτος 1994. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς προϊσταμενίας του λαμβάνουν χώρα, μὲ κάθε λαμπρότητα, τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, στὰ ὁποῖα, ἐκτὸς ἀπὸ πλειάδα Ἀρχιερέων, παρέστη ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, ἐκπρόσωποι τῆς Ἀντιπολιτεύσεως καὶ πλῆθος λαοῦ.

Ἀπὸ τὸ ἔτος 1983 ὑπηρετεῖ ὡς Ἡγουμενοσύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας, ἀπὸ τὸ ἔτος δὲ 1994 ὑπηρετεῖ ὡς καθηγούμενος αὐτῆς ἕως καὶ σήμερον. Εἰς τὴν ἐν λόγῳ Ἱερὰν Μονὴν, πέραν τῶν μοναχῶν αὐτῆς, φιλοξενεῖ κληρικοὺς προερχομένους ἀπὸ ξένες χῶρες καὶ οἱ ὁποῖοι ἐκμανθάνουν τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ σπουδάζουν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν μεταπτυχιακὰς καὶ διδακτορικὰς σπουδάς.
Τὸ 1994 τοποθετεῖται εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Δημητρίου ὡς Προϊστάμενος καὶ ἐκ παραλλήλου ἀναλαμβάνει τὰ καθήκοντα τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Ὁ χειροτονήσας αὐτὸν Ἀρχιερεὺς Μακαριστὸς Παντελεήμων ὁ Β΄ καὶ τοποθετήσας αὐτὸν εἰς τὴν ὑπεύθυνον θέσιν τοῦ Πρωτοσυγκέλλου, τοῦ ἀναθέτει ἐπίσης καθήκοντα Προεδρεύοντος εὐαγῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως. Συγκεκριμένα, ἀπὸ τοῦ ἔτους 1992 μέχρι τοῦ ἔτους 2004 εἰς τὸ Παπάφειον Ὀρφανοτροφεῖον καὶ ἀπὸ τοῦ ἔτους 1994 μέχρι τοῦ ἔτους 2004 εἰς τὸ Χαρίσειον Γηροκομεῖον, εἰς τὸ πνευματικοφιλανθρωπικὸν Ἵδρυμα Πάντων τῶν Ἁγίων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, εἰς τὴν Σχολικὴν Ἐφορείαν τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καθὼς καὶ εἰς τὸ Κοινωφελὲς Ἵδρυμα Παπαδημοπούλου.

Συνέγραψε ἄρθρα καὶ μελέτες θεολογικοῦ περιεχομένου. Ἔλαβε μέρος διὰ εἰσηγήσεων εἰς Θεολογικὰ Συνέδρια. Ἐδίδαξεν εἰς Κατηχητικὰ Φροντιστήρια ὡς καὶ εἰς τὴν Σχολὴν Μετεκπαιδεύσεως Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἐπὶ εἰκοσαετίαν παρουσίασε ραδιοφωνικὰς καὶ τηλεοπτικὰς ἐκπομπὰς ἐποικοδομητικοῦ καὶ ὁμολογιακοῦ περιεχομένου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Ἐδίδαξεν ὡς καθηγητὴς εἰς τὴν Ἀνωτέραν Ἐκκλησιαστικὴν Σχολὴν Θεσσαλονίκης καὶ ἐπραγματοποίησεν σειρὰ διαλέξεων ἁγιολογικοῦ περιεχομένου καὶ ἐνδιαφέροντος πέραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ εἰς ἄλλας Ἱερὰς Μητροπόλεις. Ἐπὶ 18 ἔτη διηύθυνεν τὴν σειρὰν διαλέξεων «Ἀκαδημαϊκοὶ Διάλογοι» εἰς τὴν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Τὸ 1994 ἱδρύει Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου. Ὑπηρετεῖ μέχρι καὶ σήμερον ὡς Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου Ἁγιολογίας ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.

Ἀνεκηρύχθη διδάκτωρ θεολογίας εἰς τὴν Θεολογικὴν Ἀκαδημίαν τῆς ἱστορικῆς πόλεως Οὔζγκοροντ τῆς Οὐκρανίας, εἰς τὴν ὁποίαν διδάσκει ὡς ἐπισκέπτης καθηγητὴς θέματα βιβλικῆς θεολογίας καὶ ἁγιολογίας. Ἐπιμελεῖται τῆς συγκροτήσεως καὶ λειτουργίας τμήματος διδασκαλίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς τὴν ἐν λόγῳ Θεολογικὴν Σχολήν, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῶν Καρπαθίων. Εἰς τὴν προσπάθειαν αὐτὴν οὐσιαστικὸν ρόλον διαδραματίζει ὁ καθηγητὴς Ἰωάννης Καζάζης τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., μέσω τοῦ προγράμματος «Ἰάσων».

Παράλληλα πρὸς τὸ ἐπιστημονικὸν ἔργον ἀνέπτυξεν πρότυπον ἔργον εἰς τὸν τομέα τῆς φιλανθρωπίας μὲ τὴν λειτουργίαν συσσιτίου διὰ τοὺς ἀστέγους καὶ ἐμπεριστάτους μετανάστας τῆς πόλεως, μὲ τὸ σύνθημα «κανεὶς νηστικὸς τὴ νύχτα στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης», ὡς ἐπίσης μὲ τὴν λειτουργίαν πρατηρίου ἐνδυμάτων ποὺ προσφέρονται δωρεὰν στοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφοὺς μας.

Ἐξελέγη τήν 10η Μαίου τοῦ 2010 ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἓλλάδος ὡς Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ. Ἡ χειροτονία εἰς Ἐπίσκοπον ἔγινε τῃ 16ῃ Μαίου τοῦ 2010 ἀπό τόν Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Ιερώνυμο είς τόν Πάνσεπτο Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης.

Ἔργα του: «Ὁ Ἅγιος Δημήτριος», «Ἡ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου», «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος», «Ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου-Ροτόντα», «Ἡ Μονὴ Λατόμου», «Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Θεοδώρας», «Ἡ Ἐκκλησία ὡς Κοινωνία τῶν Ἁγίων», «Τὸ νόημα καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν ἑορτῶν εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην», «Αἱ ἐξορίαι τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου», «Ὁ 59ος ψαλμὸς κατὰ τὸν Ἅγιον Μάξιμον τὸν Ὁμολογητήν», «Τὰ Ἁγιάσματα τῆς Θεσσαλονίκης» κ.ἄ.

Ἐπεμελήθη τῶν ἐκδόσεων:

Διτόμου Ἁγιολογίου Θεσσαλονίκης.

Ἱερὰ Ἀκολουθία Ἀγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου.

Βίος καὶ Ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Θεοδώρας τῆς Μυροβλύτιδος.

Βίος καὶ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Δαυΐδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ὑμνολογικὸν Λειμωνάριον Ἁγίου Δημητρίου.

Ἅπαντα εἰς τὸν Ἅγιον Δημήτριον κατὰ τὴν μεσοβυζαντινὴν περίοδον «Συμεὼν Πασχαλίδη».

Σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη (Ἐπετειακὴ ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου).

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ( Ἐπετειακὴ ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἀναφερομένη εἰς τὰς Πατριαρχικὰς ἐπισκέψεις

Πηγή: romfea.gr

makthes.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 67χρονος σε δρόμο έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Όλα συνέβησαν περίπου στις 17.30, στην επαρχιακή οδό Αρετής – Κολχικού. Ο 67χρονος οδηγούσε γεωργικά ελκυστήρα, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έφυγε από το δρόμο και ανατράπηκε με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.
thestival.gr

Παρακολουθώ,δεκαετίες πολλές, από την τηλεόραση,τον τύπο,το ραδιόφωνο τη γιορτή των Αναστενάρηδων,που τελειται στη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,κάθε χρόνο.
Διάβασα πληροφορίες σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες.Εκεινο που απεκομισα είναι ότι: Απ' όταν η γιορτή της πυροβασίας, Εκχριστιανισθη επί Αυτοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Μητέρας του Ελενης,τους οποίους η Εκκλησία μας Αγιοποίησε για την προσφορα τους στην εδραίωση της Χριστιανοσύνης.
Εορτάζεται και πραγματοποιείτε από τους Αναστενάρηδες με Ευλάβεια και Πίστη.
Οι Πιστοί συρρέουν κατά χιλιάδες ,και φωτίζονται από το ολο τελετουργικό νοιώθουν δε ότι χορεύουν και αυτοί στα αναμμενα κάρβουνα.
Για να συμμετάσχει καποιος άνθρωπος, στην πυροβασια πρέπει να πιστεύει βαθιά στην ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεια με ψυχή,μυαλό,σώμα,διαφορετικά δεν θα μπορέσει να έχει τα αποτελέσματα που εμεις οι ταπεινοί θεατές παρακολουθουμε και παίρνουμε Ευλογία από τη Θεοληπτη δύναμη,αυτών των ανθρώπων,που σαν αχλυ αιωρειται στο χώρο του όλου Θαύματος και μας καθαγιαζει.
Θα μου επιτρέψετε με ένα παράδειγμα να αναδείξω την Αγιοτητα των ανθρώπων που πραγματοποιούν το Θαύμα της πυροβασίας.
Ένας άνθρωπος συνάντησε σε μια κοιλάδα ένα βοσκό.Μοιραστηκε μαζί του το φαγητό του και κουβεντιάσανε πολλή ώρα για τη ζωή. Κάποια στιγμή το θέμα στράφηκε γύρω από την ύπαρξη του Θεού.
Αν πιστευω στο Θεο_ειπε ο ανθρωπος_πρεπει επίσης να πιστεύω ότι δεν είμαι ελευθερος και ότι δεν ευθυνομαι για τις πράξεις μου. Αφού οι άνθρωποι λένε ότι εκείνος είναι παντοδύναμος,ότι γνωρίζει το παρόν,το παρελθόν και το μέλλον.
Ο βοσκός άρχισε να τραγουδά. Επειδή βρίσκονταν σε μια χαράδρα βουνών,η μουσική αντιλαλουσε απαλα σε όλη την κοιλάδα.
Ξαφνικά ο βοσκός διέκοψε τη μουσική και άρχισε να βλαστημα εναντίον των παντων. Οι φωνές του βοσκού αντιλαλουσαν και αυτές στα βουνά και επέστρεψαν στο σημείο που βρίσκονταν οι δύο.
Η ζωή είναι αυτή η κοιλάδα,τα βουνά είναι η συνείδηση του Κυρίου και η φωνή του ανθρώπου το πεπρωμένο του _ειπε ο βοσκος_. Είμαστε ελεύθεροι να τραγουδάμε η να βλαστημαμε,αλλά ότι κάνουμε γυρίζει σε 'μας.
ΡΑULO COELHO
Έτσι και οι Φίλοι μας οι Αναστεηδες του Λαγκαδά,Οικογένειά ΓΚΑΙΤΑΝΤΖΗ,με τη βαθιά τους Πίστη στο ΘΕΙΟ καταφέρνουν να μας χαρίζουν το μοναδικό ΘΑΥΜΑ της Πυροβασίας κατά την γιορτή των Αγιων Κωνσταντίνου και Ελένης και μας επιτρέπουν να αγγίζουμε και μεις οι ταπεινοί το ΘΕΟ.
ΣΤΑΥΡΟΣ Δ ΧΑΝΤΖΗΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas