Καταγγελία για εμφάνιση αρκούδας δέχθηκε στις 19 Απριλίου το Δασαρχείο Λαγκαδά, γεγονός το οποίο κινητοποίησε την υπηρεσία που προχώρησε σε αυτοψία στην περιοχή για την οποία καταγγέλθηκε το περιστατικό.

 


Σύμφωνα με τον πολίτη που κατήγγειλε το περιστατικό, είδε το ζώο στις 18 Απριλίου στις 19.45 στην αγροτική περιοχή της Αυγής της τοπικής κοινότητας Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Σοχού.

 

Κατά την αυτοψία από κλιμάκιο του Δασαρχείου δεν διαπιστώθηκαν τυχόν ίχνη, καθώς μετά τις έντονες βροχοπτώσεις ενδεχομένως να αλλοιώθηκαν τυχόν πατήματα του ζώου.


Ωστόσο ο πολίτης που ήλθε σε επαφή με την αρκούδα και κατήγγειλε το περιστατικό, είχε έγκαιρα εντοπίσει και φωτογραφίσει «πάτημα» του ζώου το οποίο και δημοσιεύει το Δασαρχείο.


Πρόκειται για ζώο βάρους 300 κιλών περίπου, το οποίο κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του φτάνοντας μέχρι την απόσταση των 30 μέτρων περίπου. Ο ίδιος επιβιβάστηκε γρήγορα στο όχημά του και διέφυγε από το κτήμα του με ροδακινιές στο οποίο εκτελούσε διάφορες εργασίες.


Το Δασαρχείο έχει ήδη προτείνει τα Μέλη για την συγκρότηση της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης καθώς και τα Μέλη για την συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων για ανάλογα περιστατικά.

 

Ο Δήμος Λαγκαδά ενημερώνει τους δημότες σχετικά με την υποχρέωση για καθαρισμό των οικοπέδων τους, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 26 της υποπαρ. β' της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 266 του ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/τ. A’/28.03.2023), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, επί εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.) από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και επί εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, υποχρεούνται:

 

α) μέχρι την 30ή Απριλίου να προβούν σε καθαρισμό των οικοπέδων


β) καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου να μεριμνούν για τη συντήρησή τους.

 


Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549/τ.Β΄/19.04.2023) ο καθαρισμός περιλαμβάνει:


α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.


β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.


γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.


δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.


ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.


στ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

 


Οι υπόχρεοι οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους και ενέργειες των αρμόδιων οργάνων των οικείων δήμων και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς.

 


Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, θα επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) με ελάχιστη τιμή τα 200 ευρώ, και επιπλέον θα καταλογίζεται η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

 


Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Λαγκαδά παρακαλεί και ελπίζει στην άμεση ανταπόκριση των δημοτών για την τήρηση της καθαριότητας των ακινήτων τους σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έτσι ώστε οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις να μην τύχουν εφαρμογής.

O Δήμος Λαγκαδά με ποσοστιαία μείωση μόνιμου πληθυσμού κατά 9,8%, καθώς στην απογραφή του 2021 ο πληθυσμός έφτασε τις 37.072 κατοίκους, έναντι 41.103 το 2011.

 

 

Α. Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά: 19.339 (πλ. 2001 19.015)

 

Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά: 8.447 (πλ. 2001 7.462)

 

Δημοτική Κοινότητα Αναλήψεως: 478 (πλ. 2001 543)

 

Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου: 1.171 (πλ. 2001 1.270)

 

Δημοτική Κοινότητα Καβαλαρίου: 1.575 (πλ. 2001 1.999)

 

Δημοτική Κοινότητα Κολχικού (+Δρακόντιο): 1.768 (πλ. 2001 2.277)

 

Δημοτική Κοινότητα Λαγυνών: 3.552 (πλ. 2001 3.473)

 

Δημοτική Κοινότητα Περιβολακίου: 1.331 (πλ. 2001 1.150)

 

Δημοτική Κοινότητα Χρυσαυγής: 1.017 (πλ. 2001 1.071)

 

 

 

Β. Δημοτική Ενότητα Ασσήρου: 3.290 (πλ. 2001 3.623)

 

Δημοτική Κοινότητα Ασσήρου (+Εξαμίλι): 2.037 (πλ. 2001 2.205)

 

Δημοτική Κοινότητα Κριθιας: 1.253 (πλ. 2001 1.418)

 

 

 

Γ. Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου: 1.644 (πλ. 2001 2.038)

 

Δημοτική Κοινότητα Όσσης (+Γαλήνη): 486 (πλ. 2001 605)

 

Δημοτική Κοινότητα Βερτίσκου (+Χωρούδα): 279 (πλ. 2001 488)

 

Δημοτική Κοινότητα Εξαλόφου: 573 (πλ. 2001 625)

 

Δημοτική Κοινότητα Λοφίσκου (+Αρετή): 306 (πλ. 2001 447)

 

 

 

Δ. Δημοτική Ενότητα Καλλινδοίων: 2.980 (πλ. 2001 3.681)

 

Δημοτική Κοινότητα Ζαγκλιβερίου: 1.774 (πλ. 2001 2.169)

 

Δημοτική Κοινότητα Αδάμ: 387 (πλ. 2001 480)

 

Δημοτική Κοινότητα Νέων Καλινδοίων (+Μεσόκωμο): 449 (πλ. 2001 563)

 

Δημοτική Κοινότητα Πετροκεράσων: 250 (πλ. 2001 303)

 

Δημοτική Κοινότητα Σαρακήνας (+Αγ. Χαράλαμπος): 120 (πλ. 2001 149)

 

 

 

Ε. Δημοτική Ενότητα Κορώνειας: 3.839 (πλ. 2001 4.066)

 

Δημοτική Κοινότητα Γερακαρούς: 1.080 (πλ. 2001 1.212)

 

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου: 1.180 (πλ. 2001 1.294)

 

Δημοτική Κοινότητα Αρδαμερίου: 175 (πλ. 2001 258)

 

Δημοτική Κοινότητα Βασιλουδίου: 606 (πλ. 2001 678)

 

Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδικίων: 798 (πλ. 2001 624)

 

 

 

ΣΤ. Δημοτική Ενότητα Λαχανά: 1.943 (πλ. 2001 2.432)

 

Δημοτική Κοινότητα Ξυλοπόλεως: 601 (πλ. 2001 845)

 

Δημοτική Κοινότητα Καρτερών (+Δορκάδα, Στεφάνια, Μαυροράχη): 549 (πλ. 2001 646)

 

Δημοτική Κοινότητα Λαχανά (Ευαγγελίστρια, Κυδωνιά): 462

 

Δημοτική Κοινότητα Λευκοχωρίου: 249 (πλ. 2001 286)

 

Δημοτική Κοινότητα Νικοπόλεως: 82 (πλ. 2001 102)

 

 

 

Ζ. Δημοτική Ενότητα Σοχού: 3.987 (πλ. 2001 5.820)

 

Δημοτική Κοινότητα Σοχού: 1.979 (πλ. 2001 3.094)

 

Δημοτική Κοινότητα Ασκού: 1.014 (πλ. 2001 1.412)

 

Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου (+Αυγή): 994 (πλ. 2001 1.310)

 

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΠΑΝΥΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2023 ΣΤΙΣ 20:00

 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ,

 

ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΤΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ.

 

 

sullogos kavalarioy

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΕΛ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΕΛ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΟΝΟΥΝ

 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΑΠΟ 18:00 ΕΩΣ 20:00 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

 

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΕΛ ΛΑΓΚΑΔΑ 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ:ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 4Η ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

 

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: 10:00 ΕΩΣ 20:30

 

athoekthesh

Η επιστάμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά οδήγησε στην εξιχνίαση περιπτώσεων διαρρήξεων και κλοπών από αποθήκες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 35χρονος, ελληνικής καταγωγής σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκαν δικογραφίες για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 35χρονος από 20-12-2022 έως 14-03-2023 προέβη σε συνολικά τέσσερις περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών από αποθήκες, από το εσωτερικό των οποίων αφαίρεσε αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία και ποσότητες πετρελαίου και ελαιόλαδου, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 6.405 ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
thestival.gr

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της 'Εαρινής εκστρατείας - διανομής εμβολίων - δολωμάτων κατά της λύσσας, για την από του στόματος ανοσοποίηση των άγριων ζώων στις 26/04/2023 έως 01/05/2023, θα πραγματοποιηθούν από αέρος ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων από το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα Καβάλας στις περιοχές της Θράκης, της Ανατολικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

 


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης οι ρίψεις θα γίνουν στην περιοχή της Χωρούδας του Δήμου Λαγκαδά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Λαγκαδά το περασμένο καλοκαίρι - Μεγάλο το πρόβλημα με τα αδέσποτα στην περιοχή.

 

 

Αντιμέτωπος με πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ βρίσκεται ένας κάτοικος χωριού του Δήμου Λαγκαδά καθώς το περασμένο καλοκαίρι χτύπησε θανάσιμα αδέσποτο σκύλο στο κοτέτσι του, όταν, όπως είπε, το ζώο του επιτέθηκε.

 

 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο άντρας ισχυρίστηκε ότι το ζώο επιχείρησε για πολλοστή φορά να εισβάλει στο κοτέτσι για να φάει τις κότες του και όταν επιχείρησε να το διώξει, το σκυλί έδειξε επιθετικότητα και για αυτό άρπαξε έναν σιδηρολοστό με τον οποίο κατάφερε θανάσιμο χτύπημα στο τετράποδο.

 

 

Μάλιστα επισήμανε ότι στο σημείο βρισκόταν με τα δύο του ανήλικα παιδιά και φοβήθηκε από την επιθετική αντίδραση του ζώου, γεγονός που τον οδήγησε στο να σκοτώσει τον σκύλο.

 

Ο μεταβατικός δήμαρχος Λαγκαδά και μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Μιχάλης Τζανής, τόνισε ότι ο άνδρας προέβη στη συγκεκριμένη πράξη «καθαρά για να αμυνθεί», ενώ η εθελόντρια της φιλοζωικής οργάνωσης «Νοιάζομαι» Εύη Καλαϊτζίδου είπε πως «μπορούσε να πετάξει ένα ξεροκόμματο για να το ταΐσει, το ζώο πεινούσε».

 

Ο κατηγορούμενος για τη θανάτωση σκύλου κάτοικος Λαγκαδά καλείται να πληρώσει το παραπάνω ποσό, χωρίς όμως, όπως λέει, να έχει τη δυνατότητα να το κάνει.

 

Εκτός του προστίμου στον δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη και θα κληθεί να απολογηθεί στη δικαιοσύνη.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα στον δήμο Λαγκαδά είναι μεγάλο, αφού υπολογίζονται σε 5.000 περίπου.

ΠΗΓΗ:VORIA.GR

Το 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ υλοποίησε πρόγραμμα ERASMUS+ στη Βαλένθια της Ισπανίας με τίτλο: «Ανάπλαση και δημιουργία συνθηκών αειφορίας σε αστικά περιβάλλοντα με την χρήση ψηφιακών εργαλείων σχεδιασμού και τρισδιάστατης απεικόνισης.» και με κωδικό αριθμό : 2022-1-EL01-KA122-VET- 000079735.

 

Τα συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα, από 15/02/2023 έως 26/02/2023 και αφορούσε τη μετακίνηση 20 μαθητών/τριών και τριών συνοδών καθηγητών των τομέων : ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

 


Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 


-Πραγματοποίησαν τεχνικές, επαγγελματικές επισκέψεις όπως : Πανεπιστήμιο της Βαλένθια / Βοτανικός κήπος (VNIVERSITAT DE VALENCIA / jardi Botanic), Εταιρία μελετών Αρχιτεκτονικής τοπίου, Ισπανικό σχολείο, Υδροβιότοπο κ.ά. Επίσης επισκέφθηκαν σημαντικά αξιοθέατα και μουσεία γνωρίζοντας τον πολιτισμό της πόλης.

 

 


-Γνώρισαν σύγχρονες τεχνολογίες, απέκτησαν νέες γνώσεις σχετικά με : Αειφορία, Αρχιτεκτονική τοπίου, Ανάπλαση προβληματικών περιβαλλοντικά αστικών περιοχών όπως, υπερδόμηση, έλλειψη πρασίνου, υψηλού θορύβου, μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, κατεστραμμένη κοίτη ποταμού κλπ.

lisabona3

 

Έμαθαν στρατηγικές, νέες μεθόδους καi παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ανάπλασή τους όπως προσβασιμότητα, έμφυλος σχεδιασμός, άθληση, βελτίωση μικροκλίματος οικοσύστημα, ιστορική ταυτότητα, χρήσεις γης κ.ά., με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, της αισθητικής και της λειτουργικότητας του αστικού χώρου.

 

 

Κατανόησαν περισσότερο την χρησιμότητα των σχεδιαστικών προγραμμάτων - τρισδιάστατης απεικόνισης και τις δυνατότητες που παρέχουν.

 

 

-Γνώρισαν το Βοτανικό κήπο κατανοώντας τη συμβολή του στο πράσινο της πόλης και ότι είναι ανοιχτός για να προσφέρει στους επισκέπτες εναλλακτικές μορφές αναψυχής, εκπαίδευση, πληροφόρηση με βασικό στόχο να αναπτύξουν την αγάπη τους για το φυσικό περιβάλλον και τον φυτικό κόσμο γύρω τους. Επισκέφθηκαν τα θερμοκήπια του Βοτανικού κήπου και γνώρισαν την τεχνολογία ,τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία τους ανάλογα με το είδος των φυτών.

 


-Πραγματοποίησαν καινοτόμες πρακτικές : κατασκευή κατακόρυφων κήπων χαρτογράφηση με drone κ.ά.

 


-Επισκέφθηκαν υδροβιότοπο (περιοχή natura) και αντιλήφθηκαν περισσότερο τη σημασία, τη σημαντικότητά των περιοχών αυτών για το περιβάλλον και τον άνθρωπο καθώς και την αναγκαιότητα μέτρων προστασίας (Δόμηση, κυνήγι, απόβλητα κ.ά.) ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν και στις επόμενες γενιές.

 


- Επισκέφθηκαν Ισπανικό σχολείο όπου ενημερώθηκαν για το ισπανικό σύστημα εκπαίδευσης.

 

 1epal lagada


Οι συμμετέχοντες απέκτησαν ερεθίσματα και πολύτιμα εφόδια, τα οποία θα αυξήσουν τις προοπτικές τους και θα διευρύνουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Επίσης τους δόθηκαν ευκαιρίες εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης.


Στους μαθητές θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, Πιστοποιητικό Κινητικότητας Europass, συμβάλλοντας θετικά στο βιογραφικό τους.

 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα έδωσε την δυνατότητα στο σχολείο να ενισχύσει την ευρωπαϊκή του διάσταση και να χρησιμοποιήσει σημαντικά στοιχεία που θα ωφελήσουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους τομείς που συμμετείχαν και την τοπική κοινωνία.

lisabona2

 


Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.

 


Ο οργανισμός υποδοχής MOVEU PROFESSIONAL SERVICES με το οργανισμό αποστολής 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ διαχειρίστηκαν και οργάνωσαν την όλη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas