Εκπαιδευτικό εργαστήριο προγραμματισμού στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Κορώνειας.
Το πρόγραμμα διοργανώνεται πανελλήνια από το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων TUC/MUSIC της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με την Google (Pyths).Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από τον υπεύθυνο καθηγητή πληροφορικής του σχολείου και 32 μαθητές από όλες τις τάξεις.
Συμμετέχουν επίσης τέσσερις εκπαιδευτικοί πληροφορικής άλλων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης – Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ανέργων του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας – Β΄ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α΄ Κύκλος)», ύστερα από σχετική Απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ καθ. Μ. Καραμεσίνη.

Ο Οριστικός Πίνακας περιλαμβάνει τους ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα τοποθετηθούν για οκτώ μήνες στους Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους), όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 10/2016. Η κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους είτε από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους είτε με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης ανέργων, που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες, καλούνταιεντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι προκειμένου να πραγματοποιήσουν με τον Εργασιακό Σύμβουλο την πρώτη συμβουλευτική δράση και να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους).

Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα.

Με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων (συμβουλευτική, κατάρτιση).

Αναλυτικότερα, τα ΚΠΑ2 όπου οι ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι θα προσφέρουν δύο δράσεις συμβουλευτικής στους ωφελούμενους του προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό. Η Δράση της Συμβουλευτικής είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους και χωρίζεται σε δύο μέρη.

Στην πρώτη Συμβουλευτική ο Εργασιακός Σύμβουλος παρέχει πληροφόρηση στον ωφελούμενο σχετικά με το πρόγραμμα αναβάθμισης των τυπικών προσόντων (πρόγραμμα κατάρτισης) και καταγράφει την δήλωση του ωφελούμενου εάν επιθυμεί να το παρακολουθήσει ή όχι. Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της Δράσης της κατάρτισης είναι προαιρετική. Η δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, η οποία γίνεται στη φάση της πρώτης συμβουλευτικής δράσης, αποτελεί οριστική επιλογή και δεν μπορεί να αλλάξει.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συμβουλευτικής ο ωφελούμενος παραλαμβάνει από τον Εργασιακό Σύμβουλο το Συστατικό Σημείωμα προκειμένου να απευθυνθεί στον Επιβλέποντα Φορέα (Δήμο).

Η δεύτερη Συμβουλευτική πραγματοποιείται στο τέλος του Προγράμματος και αφορά στον επαγγελματικό προσανατολισμό-επαναπροσανατολισμό των συμμετεχόντων.

Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την υπόδειξη και ενημέρωση των επιτυχόντων ωφελουμένων έχει η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου οι ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης» / «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» / «Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος» καθώς και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2).

Οι πίνακες ΕΔΩ

epoli.gr

Χιλιάδες κιλά φρούτων διανεμήθηκαν σήμερα στα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Λαγκαδά, έπειτα από τη συνεργασία των  Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας με τον αγροτικό συνεταιρισμό «Νέος Αλιάκμονας» Βέροιας.

Συγκεκριμένα 32.500 κιλά ακτινιδίων παρελήφθησαν σήμερα στο χώρο του εργοταξίου και ακολούθησε η διανομή τους στις σχολικές μονάδες όλων των Δημοτικών μας Ενοτήτων, με τη βοήθεια της υπηρεσίας καθαριότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα προϊόντα πριν τη διανομή τους στους μαθητές του Δήμου μας, ελέγχθηκαν για την ποιότητά τους, από τριμελή επιτροπή γεωπόνων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το 1ο Βραβείο στο Δημοτικό Λαγυνών στην κατηγορία Δημοτικών

Την Κυριακή 11/12/2016 διεξήχθη το εκθεσιακό μέρος του 3ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής που περιελάμβανε την επίδειξη ρομποτικών κατασκευών που έχουν κατασκευαστεί από μαθητικές ομάδες με αξιολόγηση και βράβευση των καλύτερων εκθέσεων.

Το Δημοτικό Σχολείο Λαγυνών μετείχε σε αυτό, με ομάδα μαθητών της Ε τάξης και εκπαιδευτή-προπονητή τον Μαυροδόντη Χαράλαμπο (Πληροφορικής) με την κατασκευή «Dominobot – Στοιβάκτης Ντόμινο» για την οποία απέσπασαν το 1ο Βραβείο στην κατηγορία Δημοτικών Σχολείων.

Η προετοιμασία (σχεδιασμός, υλοποίηση, προγραμματισμός, δοκιμές, βελτιώσεις) με τα παιδιά και τον προπονητή έγινε εθελοντικά στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου σε απογευματινές ώρες.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ για την προσπάθεια καθώς και στους γονείς για την υποστήριξη. Ευχαριστούμε επίσης τον σύλλογο γονέων του Δημοτικού Σχολείου Λαγυνών για την αγορά του ρομποτικού κιτ κατά το έτος 2014.

Είναι η τρίτη πρωτιά για το σχολείο στη ρομποτική μετά τις συμμετοχές σε διαγωνισμούς ρομποτικής το έτος 2014-2015 με δύο ακόμα διαφορετικές ομάδες μαθητών κάτω απο την καθοδήγηση του ίδιου εκπαιδευτικού/προπονητή με την πρώτη θέση στην Κεντρική Μακεδονία στον διαγωνισμό Δημοτικών Σχολείων της WROHellas «η δική μου πόλη» με την κατασκευή «Τελεφερίκ Λαγυνών» καθώς και την πρώτη θέση στη κατηγορία Δημοτικών στο 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής με τη κατασκευή «Ρομποτικό Φλιπεράκι».

Τι είναι το Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής (ΜΦΡ); Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής (ΜΦΡ) αποτελεί μία πρωτοβουλία του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, των Σχολικών Συμβούλων Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, της  Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Θεσσαλονίκης, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και Καθηγητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.   Web site: http://mfr.peiramak.gr

Ακολουθούν Video απο την όλη προσπάθεια:

 
 

Καλείστε να προσέλθετε στην 30η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29ητου μηνός Δεκεμβρίου, έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2017.

2.   Αναμόρφωση (38η) του προϋπολογισμού του Δήμου (λογιστική τακτοποίηση), έτους 2016.

3.   Παραλαβή των επί μέρους μελετών στις κατηγορίες Αρχιτεκτονική, Ειδική αρχιτεκτονική, Στατική και Περιβαλλοντική της μελέτης: «Αποπεράτωση κτιρίου Πολιτιστικού, Πνευματικού Κέντρου ‘‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ’’»

4.   Παράταση μίσθωσης καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Λαγκαδά.

5.   Παράταση ή μη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016, στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

6.   Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), λόγω παραίτησης.

7.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 230/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) που αφορά την αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης της  επιχείρησης.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (30_DS_2016.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30

Μείωση 55% σε απόρους, άτομα με αναπηρίες, τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες – Πλήρης απαλλαγή για τους νεφροπαθείς που κατοικούν στον Δήμο Λαγκαδά

Η Διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του Δήμου μας, προχώρησε σε επιπλέον μείωση και απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού και τον δημοτικό φόρο για συγκεκριμένες ομάδες συνδημοτών μας.

Έπειτα από εισήγηση της Διοίκησης που υπερψηφίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι νέες μειώσεις θα ισχύσουν με την έναρξη του νέου έτους 2017.

Συγκεκριμένα με την υπ΄αριθ. 385/20-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, αποφασίστηκε:

1.   Μείωση 55% για απόρους, άτομα με αναπηρίες με ποσοστό 67% και άνω, πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Λαγκαδά. Πρόκειται για πρόσθετη μείωση κατά 10% (επί του προηγούμενου ποσοστού μείωσης 50%).

2.   Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και τον δημοτικό φόρο, για όλους τους νεφροπαθείς με μόνιμη κατοικία στον Δήμο Λαγκαδά.

Σημειώνεται ότι όσοι Δημότες έχουν υποβάλει αίτηση στο παρελθόν, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για μείωση δημοτικών τελών, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Όσοι συνδημότες μας επιθυμούν να ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο: 23943 30239.

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:18 με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από το χωριό Νέα Απολλωνία (45 χιλιόμετρα ανατολικά της Θεσσαλονίκης και 26 χιλιόμετρα βόρεια του Πολυγύρου).

Ο σεισμογράφος του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου κατέγραψε το εστιακό βάθος της δόνησης στα 2 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης.

thestival.gr

Πενήντα (50) νέους κάδους ανακύκλωσης από τους συνολικά εκατό (100) που θα διατεθούν στον Δήμο Λαγκαδά, παρέλαβε τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Οι νέοι μπλε κάδοι θα τοποθετηθούν τις επόμενες ημέρες σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας.

Παράλληλα, μέσα στον Δεκέμβριο θα παραληφθούν από την αρμόδια Αντιδημαρχία και νέοι κάδοι κοινών απορριμμάτων για τη διανομή τους σε όλο τον Δήμο Λαγκαδά.

Η θεαματική αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στον Δήμο Λαγκαδά τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τη συνέχιση των περιβαλλοντικών μας δράσεων. Το 2014 οι τόνοι των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ήταν μόλις 650, το 2015 αυξήθηκαν σε 980 τόνους, ενώ η φετινή χρονιά (2016) κλείνει με 1.200 τόνους ανακύκλωσης.

Ευχαριστούμε θερμά τους συνδημότες μας που υποστηρίζουν στην πράξη και ενισχύουν αυτή την προσπάθειά μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας.

Νέα δράση για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης

Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στους Δημότες μια νέα δράση που στόχο έχει την ενίσχυση της ανακύκλωσης αλλά και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων του Δήμου μας.

Έπειτα από σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρείας με την επωνυμία «EAST WEST GREECE - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΙΠΩΝ», ειδικοί κάδοι θα τοποθετηθούν σε φυλασσόμενους χώρους εντός δημοτικών κτιρίων, για τη συλλογή μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων.

Τα είδη που θα συγκεντρώνονται, μετά τη διαλογή και την κατηγοριοποίησή τους, θα διανέμονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά στις ευπαθείς ομάδες συνδημοτών μας.

Το επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσει ειδική εκδήλωση ενημέρωσης των Δημοτών για όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις που υλοποιούνται από τον Δήμο Λαγκαδά και τον τρόπο που μπορούν να τις ενισχύσουν συμμετέχοντας ενεργά σε αυτές.

Συναντήσεις εργασίας πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Καραγιάννης με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Αστικών συγκοινωνιών (ΣΑΣΘ) κ. Γιάννη Παλαιστή στην έδρα του Φορέα, αλλά και την Διοίκηση του ΟΑΣΘ στο Δημαρχείο και συγκεκριμένα τον διευθυντή κίνησης, κ. Γιώργο Σπανό και τον συγκοινωνιολόγου του Οργανισμού, κ. Σίμο Παπαδόπουλο.

Οι συναντήσεις αυτές είχαν ως κύριο θέμα συζήτησης την ανεπάρκεια εξυπηρέτησης που παρουσιάζει η γραμμή Νο 83 του ΟΑΣΘ (Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη), απόρροια της οποίας είναι οι καθημερινές εικόνες ταλαιπωρίας που βιώνουν οι συνδημότες μας κατά τις μετακινήσεις τους. Ο κ. Καραγιάννης κατά την παρέμβασή του επισήμανε πως το θέμα της μετακίνησης των συνδημοτών μας αποτελεί για την διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά ζήτημα μείζονος σημασίας.

Ανέπτυξε τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης γραμμής, υπογραμμίζοντας πως γραμμή 83 είναι η βασική γραμμή κορμός για την εξυπηρέτηση των δημοτών του Δήμου Λαγκαδά από τον Λαγκαδά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ χρησιμοποιείται παράλληλα και από μόνιμους κατοίκους όμορων Δήμων για συνδυασμένη πρόσβαση -μέσω της πόλης του Λαγκαδά- στην Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά η πόλη του Λαγκαδά κατέχει στρατηγική θέση στην συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των κατοίκων του πρώην Επαρχείου Λαγκαδά (πάνω από τις λίμνες), καθιστώντας την συγκεκριμένη γραμμή ως βασικό και μοναδικό μέσο πρόσβασης για το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όσο αφορά στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας της γραμμής, ο κ. Καραγιάννης επισήμανε πως ο στόλος των οχημάτων που χρησιμοποιούνται είναι πεπαλαιωμένος, με συχνά φαινόμενα βλαβών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σχεδόν καθημερινή απώλεια δρομολογίων στην διάρκεια του 24ωρου, αλλά και τακτικές εικόνες ασφυκτικά γεμάτων λεωφορείων και εντάσεις μεταξύ των επιβατών και των οδηγών. Αν στα στοιχεία χρήσης της γραμμής προστεθεί και η χρήση της από κατοίκους του πολεοδομικούς συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης (στα δρομολόγια επιστροφής προς Λαγκαδά, από την Αριστοτέλους έως την Σταυρούπολη), ο φόρτος της επιβατικής κίνησης επιβαρύνεται σε σημαντικότατο βαθμό. Ενδεικτικά ανέφερε πως τα λεωφορεία της γραμμής 83 περνούν από τις στάσεις υπερπλήρη και δεν σταματούν για να ανεβάσουν το επιβατικό κοινό, ενώ τα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Λαγκαδά τις ώρες από 14:30 έως 17:00 (ώρες αιχμής) παρουσιάζουν πλέον ανεπάρκεια να εξυπηρετήσουν τον φόρτο του επιβατικού κοινού.

Τέλος επισήμανε για ακόμη μια φορά πως στην διαδρομή της γραμμής 83 προστέθηκε από τις 4 Απριλίου 2015 και η αιφνίδια τροποποίηση της με εκτροπή μέσω Ανθούπολης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ποιότητα εξυπηρέτησης των δημοτών μας. Ο κ. Καραγιάννης ανέφερε συγκεκριμένα πως επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά πως το αίτημα του Δήμου Λαγκαδά για επαναφορά της γραμμής 83 στην κατάσταση πριν την εκτροπή της, παραμένει εξαιρετικά σημαντικό για τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας εξυπηρέτησης των δημοτών μας.

Από την πλευρά τους οι Διοικήσεις των δύο Οργανισμών, ΣΑΣΘ και ΟΑΣΘ δεσμεύτηκαν για την κατάθεση προτάσεων ενίσχυσης της γραμμής κορμού αλλά και αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου συγκοινωνιακού χάρτη στο Δήμο Λαγκαδά, σύμφωνα με τα σημεία παρέμβασης του Δημάρχου, το αμέσως προσεχές διάστημα. Επίσης, Δέσμευση για την άμεση επαναφορά της γραμμής 83 στην κατάσταση πριν την εκτροπή της υπήρξε από τον Πρόεδρο του ΣΑΣΘ κ. Γ. Παλαιστή.

Ο Δήμος Λαγκαδά αναμένει το αμέσως προσεχές διάστημα τις προτάσεις στο αίτημα της άμεσης ενίσχυση της γραμμής Νο 83, αλλά κυρίως τις λύσεις στο καθημερινό πρόβλημα των συνδημοτών μας.

Δείτε την παρέμβαση του Δημάρχου στην καθημερινή εκπομπή ''Άκου να δεις'' στην TV100 για την γραμμή 83 του ΟΑΣΘ

 

 

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 23:08

Mεγάλη θλίψη στο Λαγκαδά

Τέλος στη ζωή του έδωσε χθες το απόγευμα υπάλληλος του Δήμου Λαγκαδά!

Ο 50χρονος ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός στους Λαγκαδιανούς όμως τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε  ψυχολογικά προβλήματα. Το Lagadas24 εύχεται συλληπτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas