Πέθανε σήμερα, Κυριακή, ο μητροπολίτης Λαγκαδά, Ιωάννης, ο οποίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο «Γ. Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης με κορονοϊό.

Επιβεβαιώνοντας την είδηση του θανάτου του, ο δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Ταχματζίδης, δήλωσε στο makthes.gr ότι ο μητροπολίτης «νοσηλευόταν τρεις μέρες στο "Παπαγεωργίου" σε απλή κλίνη με οξυγόνο. Χθες μίλησα το πρωί μαζί του και ήταν καλύτερα από την προηγούμενη μέρα. Αλλά το απόγευμα έπεσε το οξυγόνο του και τελικά σήμερα...».

Πηγές από το νοσοκομείο επιβεβαίωσαν το γεγονός μιλώντας στο makthes.gr.

Σύμφωνα με το romfea.gr το στενό του περιβάλλον ενημέρωσε ότι σήμερα ο Σεβασμιώτατος θα τελούσε και ειδική δέηση κατά του κορωνοϊού.

Ποιος ήταν ο Σεβασμιώτατος0 ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης.
Ἐγεννήθη εἰς τήν Θεσσαλονίκην τὸ ἔτος 1958. Ἀπεφοίτησε τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης τὸ ἔτος 1979 καὶ τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τὸ 1982.

Τὸ ἔτος 1982, χειροτονεῖται Διάκονος εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης καὶ ἀναλαμβάνει τὴν διεύθυνσιν τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, λαβὼν μέρος καὶ εἰς τὰς ἐργασίας τοῦ Συνεδρίου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τὸ ἔτος 1983 χειροτονεῖται Πρεσβύτερος, λαβὼν τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καὶ τοποθετεῖται ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, εἰς τὸν ὁποῖον ὑπηρετεῖ μέχρι τὸ ἔτος 1994. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς προϊσταμενίας του λαμβάνουν χώρα, μὲ κάθε λαμπρότητα, τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, στὰ ὁποῖα, ἐκτὸς ἀπὸ πλειάδα Ἀρχιερέων, παρέστη ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, ἐκπρόσωποι τῆς Ἀντιπολιτεύσεως καὶ πλῆθος λαοῦ.

Ἀπὸ τὸ ἔτος 1983 ὑπηρετεῖ ὡς Ἡγουμενοσύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας, ἀπὸ τὸ ἔτος δὲ 1994 ὑπηρετεῖ ὡς καθηγούμενος αὐτῆς ἕως καὶ σήμερον. Εἰς τὴν ἐν λόγῳ Ἱερὰν Μονὴν, πέραν τῶν μοναχῶν αὐτῆς, φιλοξενεῖ κληρικοὺς προερχομένους ἀπὸ ξένες χῶρες καὶ οἱ ὁποῖοι ἐκμανθάνουν τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ σπουδάζουν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν μεταπτυχιακὰς καὶ διδακτορικὰς σπουδάς.
Τὸ 1994 τοποθετεῖται εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Δημητρίου ὡς Προϊστάμενος καὶ ἐκ παραλλήλου ἀναλαμβάνει τὰ καθήκοντα τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Ὁ χειροτονήσας αὐτὸν Ἀρχιερεὺς Μακαριστὸς Παντελεήμων ὁ Β΄ καὶ τοποθετήσας αὐτὸν εἰς τὴν ὑπεύθυνον θέσιν τοῦ Πρωτοσυγκέλλου, τοῦ ἀναθέτει ἐπίσης καθήκοντα Προεδρεύοντος εὐαγῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως. Συγκεκριμένα, ἀπὸ τοῦ ἔτους 1992 μέχρι τοῦ ἔτους 2004 εἰς τὸ Παπάφειον Ὀρφανοτροφεῖον καὶ ἀπὸ τοῦ ἔτους 1994 μέχρι τοῦ ἔτους 2004 εἰς τὸ Χαρίσειον Γηροκομεῖον, εἰς τὸ πνευματικοφιλανθρωπικὸν Ἵδρυμα Πάντων τῶν Ἁγίων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, εἰς τὴν Σχολικὴν Ἐφορείαν τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καθὼς καὶ εἰς τὸ Κοινωφελὲς Ἵδρυμα Παπαδημοπούλου.

Συνέγραψε ἄρθρα καὶ μελέτες θεολογικοῦ περιεχομένου. Ἔλαβε μέρος διὰ εἰσηγήσεων εἰς Θεολογικὰ Συνέδρια. Ἐδίδαξεν εἰς Κατηχητικὰ Φροντιστήρια ὡς καὶ εἰς τὴν Σχολὴν Μετεκπαιδεύσεως Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἐπὶ εἰκοσαετίαν παρουσίασε ραδιοφωνικὰς καὶ τηλεοπτικὰς ἐκπομπὰς ἐποικοδομητικοῦ καὶ ὁμολογιακοῦ περιεχομένου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Ἐδίδαξεν ὡς καθηγητὴς εἰς τὴν Ἀνωτέραν Ἐκκλησιαστικὴν Σχολὴν Θεσσαλονίκης καὶ ἐπραγματοποίησεν σειρὰ διαλέξεων ἁγιολογικοῦ περιεχομένου καὶ ἐνδιαφέροντος πέραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ εἰς ἄλλας Ἱερὰς Μητροπόλεις. Ἐπὶ 18 ἔτη διηύθυνεν τὴν σειρὰν διαλέξεων «Ἀκαδημαϊκοὶ Διάλογοι» εἰς τὴν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Τὸ 1994 ἱδρύει Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου. Ὑπηρετεῖ μέχρι καὶ σήμερον ὡς Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου Ἁγιολογίας ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.

Ἀνεκηρύχθη διδάκτωρ θεολογίας εἰς τὴν Θεολογικὴν Ἀκαδημίαν τῆς ἱστορικῆς πόλεως Οὔζγκοροντ τῆς Οὐκρανίας, εἰς τὴν ὁποίαν διδάσκει ὡς ἐπισκέπτης καθηγητὴς θέματα βιβλικῆς θεολογίας καὶ ἁγιολογίας. Ἐπιμελεῖται τῆς συγκροτήσεως καὶ λειτουργίας τμήματος διδασκαλίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς τὴν ἐν λόγῳ Θεολογικὴν Σχολήν, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῶν Καρπαθίων. Εἰς τὴν προσπάθειαν αὐτὴν οὐσιαστικὸν ρόλον διαδραματίζει ὁ καθηγητὴς Ἰωάννης Καζάζης τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., μέσω τοῦ προγράμματος «Ἰάσων».

Παράλληλα πρὸς τὸ ἐπιστημονικὸν ἔργον ἀνέπτυξεν πρότυπον ἔργον εἰς τὸν τομέα τῆς φιλανθρωπίας μὲ τὴν λειτουργίαν συσσιτίου διὰ τοὺς ἀστέγους καὶ ἐμπεριστάτους μετανάστας τῆς πόλεως, μὲ τὸ σύνθημα «κανεὶς νηστικὸς τὴ νύχτα στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης», ὡς ἐπίσης μὲ τὴν λειτουργίαν πρατηρίου ἐνδυμάτων ποὺ προσφέρονται δωρεὰν στοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφοὺς μας.

Ἐξελέγη τήν 10η Μαίου τοῦ 2010 ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἓλλάδος ὡς Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ. Ἡ χειροτονία εἰς Ἐπίσκοπον ἔγινε τῃ 16ῃ Μαίου τοῦ 2010 ἀπό τόν Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Ιερώνυμο είς τόν Πάνσεπτο Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης.

Ἔργα του: «Ὁ Ἅγιος Δημήτριος», «Ἡ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου», «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος», «Ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου-Ροτόντα», «Ἡ Μονὴ Λατόμου», «Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Θεοδώρας», «Ἡ Ἐκκλησία ὡς Κοινωνία τῶν Ἁγίων», «Τὸ νόημα καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν ἑορτῶν εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην», «Αἱ ἐξορίαι τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου», «Ὁ 59ος ψαλμὸς κατὰ τὸν Ἅγιον Μάξιμον τὸν Ὁμολογητήν», «Τὰ Ἁγιάσματα τῆς Θεσσαλονίκης» κ.ἄ.

Ἐπεμελήθη τῶν ἐκδόσεων:

Διτόμου Ἁγιολογίου Θεσσαλονίκης.

Ἱερὰ Ἀκολουθία Ἀγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου.

Βίος καὶ Ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Θεοδώρας τῆς Μυροβλύτιδος.

Βίος καὶ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Δαυΐδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ὑμνολογικὸν Λειμωνάριον Ἁγίου Δημητρίου.

Ἅπαντα εἰς τὸν Ἅγιον Δημήτριον κατὰ τὴν μεσοβυζαντινὴν περίοδον «Συμεὼν Πασχαλίδη».

Σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη (Ἐπετειακὴ ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου).

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ( Ἐπετειακὴ ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἀναφερομένη εἰς τὰς Πατριαρχικὰς ἐπισκέψεις

Πηγή: romfea.gr

makthes.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 67χρονος σε δρόμο έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Όλα συνέβησαν περίπου στις 17.30, στην επαρχιακή οδό Αρετής – Κολχικού. Ο 67χρονος οδηγούσε γεωργικά ελκυστήρα, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έφυγε από το δρόμο και ανατράπηκε με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.
thestival.gr

Παρακολουθώ,δεκαετίες πολλές, από την τηλεόραση,τον τύπο,το ραδιόφωνο τη γιορτή των Αναστενάρηδων,που τελειται στη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,κάθε χρόνο.
Διάβασα πληροφορίες σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες.Εκεινο που απεκομισα είναι ότι: Απ' όταν η γιορτή της πυροβασίας, Εκχριστιανισθη επί Αυτοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Μητέρας του Ελενης,τους οποίους η Εκκλησία μας Αγιοποίησε για την προσφορα τους στην εδραίωση της Χριστιανοσύνης.
Εορτάζεται και πραγματοποιείτε από τους Αναστενάρηδες με Ευλάβεια και Πίστη.
Οι Πιστοί συρρέουν κατά χιλιάδες ,και φωτίζονται από το ολο τελετουργικό νοιώθουν δε ότι χορεύουν και αυτοί στα αναμμενα κάρβουνα.
Για να συμμετάσχει καποιος άνθρωπος, στην πυροβασια πρέπει να πιστεύει βαθιά στην ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεια με ψυχή,μυαλό,σώμα,διαφορετικά δεν θα μπορέσει να έχει τα αποτελέσματα που εμεις οι ταπεινοί θεατές παρακολουθουμε και παίρνουμε Ευλογία από τη Θεοληπτη δύναμη,αυτών των ανθρώπων,που σαν αχλυ αιωρειται στο χώρο του όλου Θαύματος και μας καθαγιαζει.
Θα μου επιτρέψετε με ένα παράδειγμα να αναδείξω την Αγιοτητα των ανθρώπων που πραγματοποιούν το Θαύμα της πυροβασίας.
Ένας άνθρωπος συνάντησε σε μια κοιλάδα ένα βοσκό.Μοιραστηκε μαζί του το φαγητό του και κουβεντιάσανε πολλή ώρα για τη ζωή. Κάποια στιγμή το θέμα στράφηκε γύρω από την ύπαρξη του Θεού.
Αν πιστευω στο Θεο_ειπε ο ανθρωπος_πρεπει επίσης να πιστεύω ότι δεν είμαι ελευθερος και ότι δεν ευθυνομαι για τις πράξεις μου. Αφού οι άνθρωποι λένε ότι εκείνος είναι παντοδύναμος,ότι γνωρίζει το παρόν,το παρελθόν και το μέλλον.
Ο βοσκός άρχισε να τραγουδά. Επειδή βρίσκονταν σε μια χαράδρα βουνών,η μουσική αντιλαλουσε απαλα σε όλη την κοιλάδα.
Ξαφνικά ο βοσκός διέκοψε τη μουσική και άρχισε να βλαστημα εναντίον των παντων. Οι φωνές του βοσκού αντιλαλουσαν και αυτές στα βουνά και επέστρεψαν στο σημείο που βρίσκονταν οι δύο.
Η ζωή είναι αυτή η κοιλάδα,τα βουνά είναι η συνείδηση του Κυρίου και η φωνή του ανθρώπου το πεπρωμένο του _ειπε ο βοσκος_. Είμαστε ελεύθεροι να τραγουδάμε η να βλαστημαμε,αλλά ότι κάνουμε γυρίζει σε 'μας.
ΡΑULO COELHO
Έτσι και οι Φίλοι μας οι Αναστεηδες του Λαγκαδά,Οικογένειά ΓΚΑΙΤΑΝΤΖΗ,με τη βαθιά τους Πίστη στο ΘΕΙΟ καταφέρνουν να μας χαρίζουν το μοναδικό ΘΑΥΜΑ της Πυροβασίας κατά την γιορτή των Αγιων Κωνσταντίνου και Ελένης και μας επιτρέπουν να αγγίζουμε και μεις οι ταπεινοί το ΘΕΟ.
ΣΤΑΥΡΟΣ Δ ΧΑΝΤΖΗΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΟΧΟΥ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Προς κ. Ταχματζίδη Ιωάννη
Πλ/ρίες: Μισχόπουλος Απόστολος 
Τηλ.: 6947997550
Κοινοποίηση: κ. Πρόεδρο και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Σοχός, 12 Νοεμβρίου 2020

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε
Όπως γνωρίζετε πριν από λίγους μήνες ιδρύθηκε το Κίνημα Πολιτών Σοχού Αρέθουσας και περιχώρων. Στο Κίνημα αυτό συμμετέχουν ήδη χιλιάδες πολίτες από όλα τα χωριά των δημοτικών ενοτήτων Σοχού και Αρέθουσας και άλλων γειτονικών χωριών, για πρώτη φορά κάτι δηλαδή που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ανάμεσά τους βρίσκονται και στηρίζουν το Κίνημα, πρώην δήμαρχοι, εν ενεργεία αλλά και πρώην δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, “επώνυμοι” της επαρχίας μας και ενδεικτικά αναφέρουμε τον ηθοποιό Νίκο Ψαρρά και τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο parkour Δημήτρη Κυρσανίδη.

Σκοπός του Κινήματος, όπως αναφέρεται στο καταστατικό μας, είναι η συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία και ενίσχυση όλων των φορέων της περιοχής, η ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη, η ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων του τόπου, κυρίως όμως η συμβολή στη διεκδίκηση της δημιουργίας ενός ορεινού δήμου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή.


Ήδη μέχρι τώρα το Κίνημα με διάφορες συναντήσεις έχει κάνει γνωστή τη δράση του στον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης, στους βουλευτές όλων των κομμάτων της Β΄εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ενώ έχει τεθεί και σχετική ερώτηση για το χωροταξικό των Δήμων προς τον Υπουργό Εσωτερικών.


Είναι επίσης γνωστό ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει ορισμένες σοβαρές προσπάθειες για την επανασύσταση του πρώην Δήμου Σοχού, αλλά δυστυχώς για
διάφορους λόγους οι προσπάθειες αυτές δεν ευοδώθηκαν.


Στα πλαίσια λοιπόν των ενεργειών μας και μετά τη συνάντηση που είχαμε μαζί σας και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός όχι μόνο της πολύ μεγάλης έκτασης του Δήμου Λαγκαδά, που δυσκολεύει αρκετά την εύρυθμη λειτουργία του, αλλά και της εδαφικής ανομοιογένειας και των διαφορετικών χαρακτηριστικών των δημοτικών ενοτήτων προτείνουμε:

α. Τη λήψη από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφασης σύμφωνης γνώμης δημιουργίας ορεινού δήμου και

β. Τη δημιουργία σχετικής επιτροπής με τη συμμετοχή τόσο της δικής σας όσο και δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, αλλά και εκπροσώπων διάφορων φορέων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων ευελπιστώντας στην ομόφωνη αποδοχή της πρότασής μας.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Μισχόπουλος Απόστολος
Ο Γεν. Γραμματέας Σεπιάδης Γεώργιος

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά ενημερώνει τους καταναλωτές ότι, από την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2020 (ΦΕΚ 4829/Β/02-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» , η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ως εξής:

Τμήμα καταναλωτών ( Βλάβες, διακοπή νερού, νέα υδροδότηση, επανέλεγχο, κλπ) , Διοίκηση , Λογιστήριο, Τεχνική υπηρεσία
Εξυπηρέτηση των καταναλωτών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή email.
Τηλ.Κέντρο: 23940 22230 – 23940 22520, Βλάβες: 23940 25700
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Η εξυπηρέτηση στα γραφεία της επιχείρησης με αυτοπρόσωπη παρουσία θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού , πάντοτε με τα αναγκαία μέτρα προστασίας (τήρηση αποστάσεων, μάσκα)

Εξόφληση λογαριασμών
Το ταμείο της επιχείρησης λειτουργεί στο καθορισμένο ωράριο 07:30 π.μ. μέχρι 13:30 μ.μ.
Η προσέλευση στο ταμείο θα γίνετε μόνο με μάσκα και μόνο ένα άτομο στο χώρο
Η πληρωμή λογαριασμών μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά μέσω e-banking
Επιπλέον παρακάτω αναφέρονται και οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. :
Eurobank IBAN: GR67 0260 2320 0005 6020 1022 883 (0026.023256.0201022883)
SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ – BIC: ERBKGRAA
Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR81 0171 2160 0062 1604 0031 761 (6216-0400-31-761)
SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ – BIC: PIRBGRAA
Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR85 0110 3950 0000 3955 0501 892 (395/505018-92)
SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ – BIC: ETHNGRAA
Ως δικαιούχος λογαριασμού εμφανίζεται: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

*Αν πραγματοποιήσετε μεταφορά ποσού, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην αιτιολογία πληρωμής να αναφέρετε τον Κωδικό Καταναλωτή και το Ονοματεπώνυμο που αναγράφονται στον λογαριασμό σας

Σε περίπτωση δυσκολίας στη διαδικασία πληρωμής οφειλών, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την ΔΕΥΑΛ στα τηλέφωνα 23940 23230 / 23940 22520 ώστε να λάβουν οδηγίες για τον τρόπο εξόφλησης μέσω web-banking.

Μην ξεχνάμε: Μένουμε σπίτι και πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι και νερό τακτικά! Προστατεύουμε την υγεία μας και την υγεία την συνανθρώπων μας!

Τηλ. Κέντρο Δ.Ε.Υ.Α.Λ. : 23940 22520 / 23940 23230

Τηλ. για Βλάβες: 23940 25700

Οδηγίες πληρωμής : https://www.deyalagada.gr/tropoi-pliromis/

Ηλεκτρονική αναγγελία βλάβης : https://www.deyalagada.gr/blabes/

Ιστοσελίδα Δ.Ε.Υ.Α.Λ.: https://www.deyalagada.gr/

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση,
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαγκαδά
Ματαπά 3, 57200, Λαγκαδάς

Τηλ. Κέντρο: 23940 22520 – 23230

Fax: 23940 20367

Web: www.deyalagada.gr

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και δυσαρέσκειά του για την απόφαση της Κυβέρνησης και της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» για την δημιουργία πλευρικών διοδίων στον Δήμο Λαγκαδά.


Ως Κοινοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά ενώνουμε και τη δική μας φωνή, με αυτή του Δήμου, των κατοίκων καθώς και των επαγγελματικών φορέων της Επαρχίας μας, για την κατάσταση που δημιουργείται γύρω μας, χωρίς την ενημέρωση, τη διαβούλευση και χωρίς να υπολογιστεί το κόστος που θα επωμισθεί τελικά ο Δημότης Λαγκαδά, αλλά και οι κάτοικοι γενικότερα της Επαρχίας μας από αυτές τι παράλογες αποφάσεις, που στοχεύουν απ’ ευθείας στην τσέπη των εργαζομένων και των διακινουμένων πολιτών.


Η κατάσταση τείνει να γίνει αφόρητη, και μάλιστα σε εποχή οικονομικής δυσπραγίας, κυρίως όμως τείνει να γίνει εξοργιστική, αφού αυτοί που αποφάσισαν, εν μέσω πανδημίας, να εκμεταλλευτούν την αδυναμία των πολιτών να αντιδράσουν δυναμικά , στοχεύουν στην απαξίωση του δημοκρατικού διαλόγου, της λογικής και της ευθύνης.


Προφανώς όσοι αποφάσισαν για την δημιουργία των νέων διοδίων, δεν τους απασχόλησε καν το θέμα ότι η μεγαλύτερη μάζα των συμπολιτών μας κινείται στους κεντρικούς άξονες Λαγκαδά-Θεσσαλονίκης, και μάλιστα ολόκληρες οικογένειες 3-4 άτομα κάνουν την ίδια διαδρομή ίσως και 2 φορές την ημέρα. Αυτό σημαίνει μια οικονομική επιβάρυνση έως και 100 ευρώ μηνιαίως. Ο κλοιός δε των διοδίων που έχει περικλείσει την επαρχία μας θα γίνει ο βρόγχος που θα πνίξει όλη την παραγωγική και οικονομική ικμάδα-όση απέμεινε- της κοινωνίας μας.


Είναι δε εξόχως προκλητικό ότι στην απόφαση δεν γίνεται καμιά νύξη για ευνοϊκή μεταχείριση και απαλλαγή των κατοίκων της περιοχής μας, που ανέρχονται σε χιλιάδες καθημερινά.


Πάντως εάν δεν πρυτανεύσει τελικά η κοινή λογική, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα φταίμε εμείς που το έργο αυτό θα απαξιωθεί από μόνο του. Δεν πρόκειται να δεχτούμε την αφαίμαξη που επιχειρείται με απαράδεκτο τρόπο.
Για το Τοπικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΝΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), την 16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου δημοτικού ακινήτου επί της οδού Γεωργούδη (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) για τη στέγαση και λειτουργία του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Λαγκαδά (ΕΦΚΑ).
Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Λαγκαδά στο πλαίσιο πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του νέου Κορωνοϊού COVID-19.
3. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 121/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΝΔΩΛΛ-ΕΟΕ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαγκαδά.

4. Ψήφισμα για επανίδρυση του πρώην Δήμου Σοχού.

5. Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Γ΄ τριμήνου, έτους 2020.

6. Αναμόρφωση (12η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020.

7. Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις, αποζημιώσεις κ.α. των ιδιωτών προς το Δήμο και αντιστρόφως στην αριθ. 93 πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Λαγκαδά.

8. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων Δήμου Λαγκαδά» (Αριθ. μελέτης 14/2018, Αριθ. έργου 01/2020).

9. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

10. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση «Επέκτασης υφιστάμενου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από 998 kW σε 1.997 kW, από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου αναερόβιας χώνευσης αποβλήτων και ενσιρωμάτων», της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε., που προτείνεται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια 677, 676, 600 του αγροκτήματος Κολχικού, της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2009371028).

11. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης δραστηριότητας «Τυροκομείο» της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που είναι εγκατεστημένο στο αγροτεμάχιο 26β αγροκτήματος Αυγής, Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2002255723).

12. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΠΕΤ: 2007342518).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020 08:59

Ο ΠΑΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

Δυόμισι χιλιόμετρα νότια από ένα πέρασμα που ενώνει την κεντρική με την ανατολική Μακεδονία και εννιάμισι χιλιόμετρα βόρεια από τη σημερινή Θεσσαλονίκη, κοντά στο Δερβένι, ανακαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 1962 μια ομάδα εφτά τάφων που χρονολογούνται στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.

Οι τάφοι, πέντε από τους οποίους ήταν ασύλητοι και περιείχαν κτερίσματα εξαιρετικής τέχνης, βρίσκονται αρκετά μακριά από το νεκροταφείο της αρχαίας Λητής (στα βόρεια του περάσματος), κοντά σε ένα ιερό της Δήμητρας και της Περσεφόνης.

Ο Πέτρος Θέμελης, ο αρχαιολόγος που επιστατούσε στις σωστικές ανασκαφές, αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι ένα από τα κάρβουνα της νεκρικής πυράς του τάφου Α΄ (εκεί όπου είχε καεί η σoρός ενός πλούσιου πολεμιστή που ίσως καταγόταν από τη Θεσσαλία) ήταν στην πραγματικότητα ο πρώτος παπύρινος κύλινδρος που ανακαλυπτόταν σε ελληνικό έδαφος. Αντίθετα με τη στεγνή άμμο της Αιγύπτου, το υγρό χώμα της Ελλάδας δεν προσφέρεται για τη διάσωση αντικειμένων από φυτικές ύλες, και ο πάπυρος διατηρήθηκε ανέπαφος για είκοσι τρεις αιώνες ακριβώς επειδή είχε μετατραπεί σε μια συμπαγή, απανθρακωμένη μάζα.

Ο κύλινδρος μεταφέρθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, όπου δέχτηκε την ειδική φροντίδα ενός αυστριακού συντηρητή, που κατάφερε να σταθεροποιήσει το εύθραυστο υλικό και να αποκολλήσει τα στρώματα του παπύρου.
Σώθηκαν 266 κομμάτια, το μέγεθος των οποίων κυμαίνεται από αυτό ενός μεγάλου γραμματοσήμου έως αυτό μιας φακής, τα οποία στη συνέχεια τοποθετήθηκαν ανάμεσα σε γυαλιά περιμένοντας την ανασύνθεσή τους.

Η ανασύνταξη του βιβλίου υπήρξε επίπονη και χρονοβόρα. Τελικά, τα περισσότερα από αυτά τα σπαράγματα τοποθετήθηκαν στη σωστή τους θέση, δημιουργώντας έναν κύλινδρο μήκους περίπου τριών μέτρων και μέγιστου ύψους 9,5 εκατοστών που περιείχε 26 στήλες κειμένου. Το γενικό περιεχόμενο του κειμένου αναφέρεται στην Κοσμογονία κατά την Ορφική άποψη και όπως φαίνεται γράφτηκε από κάποιον ορφικό που είχε σχετικά αιρετικές απόψεις με το κύριο σώμα της Ορφικής Διδασκαλίας. Είναι ίσως το πρώτο διασωσμένο βιβλίο της Ευρώπης.
Μιχάλης Παλικισιάνος

Oι κάτοικοι της περιοχής γύρω από τη λίμνη του Λαγκαδά, την Κορώνεια, βλέπουν εδώ και χρόνια τη λίμνη να εξαφανίζεται αφήνοντας πίσω μόνο νεκρά ψάρια και πουλιά. Η Ελλάδα λογοδότησε ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μία λίμνη στην οποία τα πράγματα πριν από 30 χρόνια ήταν τελείως διαφορετικά.

Το θέμα στη Βουλή

Την ανικανότητα της κυβέρνησης ΝΔ στη διαχείριση της Λίμνης Κορώνειας, αναδεικνύουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), οχτώ (8) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Φάμελλου.

Όπως αποδεικνύεται στην ερώτηση, στο Υπουργείο ΠΕΝ επικρατεί ένα επιτελικό μπάχαλο σχετικά με τη διαχείριση της λίμνης. Με στόχο την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας, το Υπουργείο συνέστησε αρχικά Συντονιστική Διεπιστημονική και Δι-υπηρεσιακή Επιτροπή Ολιστικής Προσέγγισης (ΔΔΟΠ) για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας και όρισε συντονιστή εκτέλεσης των αναγκαίων μέτρων επείγουσας σημασίας για το MasterPlan της Κορώνειας.

Λίγο διάστημα μετά, με τροπολογία (αρθ. 33 Ν. 4691/2020), μετέφερε όλες τις αρμοδιότητες από τους συναρμόδιους φορείς στο ΥΠΕΝ, το οποίο ορίζεται ως η ΜΟΝΗ δημόσια αρχή για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας. Εκεί ορίζεται νέος συντονιστής, ο οποίος βάσει όσων δήλωσε στη Βουλή ο κύριος Χατζηδάκης θα δουλεύει «νυχθημερόν» για το έργο αποκατάστασης της λίμνης, χωρίς να ακυρωθεί η προηγούμενη επιτροπή και ο πρώτος συντονιστής.

 

Ταυτόχρονα, το ΥΠΕΝ, μετά την τροπολογία, ενέκρινε δαπάνη 800.000 από το Πράσινο Ταμείο για το έργο Καθαρισμού Ενωτικής Τάφρου, τη δημοπράτηση και την επίβλεψη του οποίου θα αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρά την αποκλειστική ευθύνη του ΥΠΕΝ για τα έργα αποκατάστασης.

Άρα, μετά τον ορισμό δύο συντονιστών και αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων ως προς τις αρμοδιότητες, το θέμα της αποκατάστασης μπλέκει ακόμα περισσότερο αλλά, ουδεμία εξέλιξη υπάρχει σε ότι αφορά τα έργα αποκατάστασης, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Υπουργού.

Η περίπτωση της Κορώνειας είναι ένα δείγμα γραφής για το τι θα ακολουθήσει μετά την κατάργηση των ΦΔΠΠ και την διαδοχή τους από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, τον Αθηνοκεντρικό φορέα που θα έχει στην ευθύνη του όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Χώρας.

Εύλογα λοιπόν ρωτάνε οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα έχει πλέον την ευθύνη για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας, ποιος συντονιστής παραμένει, ποιος φορέας έχει τελικά αρμοδιότητες για την αποκατάσταση της λίμνης και ποιες τελικά θα είναι οι άμεσες ενέργειες και τα έργα στην Κορώνεια;

Πώς φτάσαμε στο σημείο χωρίς επιστροφή;

Παράδεισος: Κάποτε, ακόμα και μέχρι τα χρόνια του ογδόντα, ήταν ένας ιδανικός τόπος για μια κοντινή απόδραση. Μια λίμνη που έσφυζε από ζωή, στα 45 χιλιάδες στρέμματα της έκτασης της, με δέκα διαφορετικά είδη ψαριών, στα νερά της που έφταναν τα δώδεκα μέτρα βάθος και χιλιάδες πουλιά να κατοικοεδρεύουν στο περιβάλλον της. Οι Θεσσαλονικείς θυμούνται ακόμα τα χρόνια που έκαναν μια κοντινή εκδρομή στις ψαροταβέρνες της όχθης της, τα Κυριακάτικα μεσημέρια.

 

Εικόνα Μάριος Δαδούδης

Μόλυνση: Το βασικότερο πρόβλημα της λίμνης, η μόλυνση διαπιστώθηκε πρώτη φορά το 1986. Μια σειρά βαφεία εγκαταστάθηκαν στις σε κοντινές περιοχές, που άρχισαν να λειτουργούν χωρίς βιολογικούς καθαρισμούς, ρίχνοντας τα λύματα τους εντός της, ενώ ήδη κατέληγαν εκεί και τα αστικά λύματα της περιοχής Λαγκαδά μέσω του ρέματος Μπογδάνα. Παράλληλα για τις ανάγκες του αγροτικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, άρχισε να αντλείται εξαντλητικά το νερό, υπολογίζοντας τα τελευταία 30 χρόνια πάνω από 160 εκατομμύρια κυβικά. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 λίγοι «γραφικοί» οικολόγοι προσπαθούσαν να προειδοποιήσουν για την επερχόμενη καταστροφή, αλλά ο Έλλην αγρότης ποτέ δεν είδε με καλό μάτι το οικολογικό συνάφι που καταφανώς δημιουργήθηκε για να τους ξεβολέψει και να τους πάρει την μπουκιά από το στόμα. Όλοι αυτοί που μιλούσαν για αλλαγή καλλιέργειας, απομάκρυνση των λυμάτων των βαφείων και μείωση της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων χαρακτηρίστηκαν με ευκολία ως εχθροί των τοπικών παραλίμνιων περιοχών. Και η πολιτεία φυσικά ενδιαφερόταν κοντόφθαλμα για τα ψηφαλάκια.

Συστατικά: Τι περιέχει όμως στην πραγματικότητα σήμερα το λιγοστό νερό που απέμεινε στη λίμνη; Καταρχήν πολύ αλάτι. Αλάτι σε τεράστιες ποσότητες που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των υφασμάτων, και δεν απομακρύνεται ούτε με τον βιολογικό καθαρισμό, pH περισσότερο από 10 που την καθιστά εξαιρετικά αλκαλική σε σημείο να προσομοιάζει με υγρό μπαταρίας, αλλά και φυσικά λιπάσματα σε αλόγιστες ποσότητες, νιτρικά ιόντα, περίπου 50 mg ανά λίτρο με όριο επιφυλακής τα 25, βόριο, κάδμιο, μόλυβδο, υδράργυρο, αντιμόνιο, αλουμίνιο, αλλά και μικροοργανισμούς που εκκρίνουν τοξίνες ((ηπατοξίνη και νευροτοξίνη) και τοξικά βακτήρια (κυανοβακτήρια) αλλά και ένα παχύ στρώμα λάσπης στον πυθμένα της, με μεγάλη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα.

Εικόνα Μάριος Δαδούδης

Νεκρή: Η επιφάνειά της από 46 τ.χ. έφτασε σε 10 χρόνια, το 1995, τα 30 τ.χ., κυρίως λόγω της υπεράντλησης νερού για γεωργική χρήση και δευτερευόντως εξαιτίας των υδροβόρων βιομηχανιών. Και η υποβάθμιση συνεχίστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2002 που η λίμνη σχεδόν αποξηράνθηκε. Αν και δεσμευμένη ως υγρότοπος ιδιαίτερης σημασίας που προστατεύεται από τη συνθήκη του Ραμσάρ, η περιοχή είδε τη λίμνη να νεκρώνεται μέρα με τη μέρα, με τη στάθμη του νερού να έχει φθάσει, στα εβδομήντα, στην καλύτερη περίπτωση εκατοστά, εξαιτίας των 2300 γεωτρήσεων και της ξηρασίας, με εξάρσεις σε εποχές ιδιαίτερης μόλυνσης που έχουν καταγραφεί χιλιάδες θάνατοι πουλιών και ψαριών και φυσικά μετατροπή του περιβάλλοντος χώρου σε κρανίου τόπο. Η μεγάλη καταστροφή ήρθε το Σεπτέμβριο του 2004, καθώς χιλιάδες (σύμφωνα με την Κυνηγετική Ομοσπονδία, έφτασαν τον αριθμό των 30.000), νεκρά πουλιά από 39 είδη, βρέθηκαν στις όχθες της λίμνης. Ανάμεσά τους 250 αργυροπελεκάνοι, είδος παγκόσμια απειλούμενο. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς ήρθε και η σειρά των ψαριών που κατά χιλιάδες έπλεαν κι αυτά νεκρά στο νερό. Η επίσημη εκδοχή απέδωσε τον θάνατο των πουλιών στις τοξίνες που περιείχαν τα βεβαρυμένα ύδατα και των ψαριών στην ανοξία, κοινώς στην παντελή απουσία οξυγόνου στο νερό. Κάπως έτσι βρήκε μαρτυρικό θάνατο η πανίδα της περιοχής. Ο αντίκτυπος από την τραγική αυτή οικολογική καταστροφή ήταν τεράστιος. Πρωτοσέλιδα και εκτενή τηλεοπτικά ρεπορτάζ, ερωτήσεις και επερώτησεις στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αμέσως μετά είδαμε τα γνωστά επικοινωνιακά σόου του νομάρχη κ. Ψωμιάδη, τις υποσχέσεις και τα μεγάλα λόγια, σούρτα φέρτα στα τηλεπαράθυρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τότε ξεκινούσε και προεκλογική περίοδος, συσκέψεις επί συσκέψεων και την εκπόνηση ενός νέου master plan, ενώ επισήμως η λίμνη πια θεωρείτο νεκρή.

Master plan: Με τη μαγική αυτή λέξη περιγράφονται τα σχέδια σωτηρίας που εκπονήθηκαν για τη σωτηρία της, από το 2004. Τέσσερα μεγάλα και σε πολλές περιπτώσεις αλληλοαναιρούμενα, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καμιά σαρανταριά συνολικά μικρότερα! Τα σχέδια αυτά προέβλεπαν από την αλλαγή χρήσης της γης με διαφορετικές καλλιέργειες που προέβλεπαν λιγότερο πότισμα, μέχρι την εξωπαραγματική μεταφορά νερού από τον ποταμό Αλιάκμονα, που όμως έτσι και αλλιώς αντιμετωπίζει και ο ίδιος οικολογικά και άλλα προβλήματα, ειδικά κανονάκια που κάνουν θόρυβο και διώχνουν τα πουλιά μακριά για να σωθούν, αλλα και κατασκευή τάφρου για να επικοινωνεί καλύτερα με την γειτονική λίμνη Βόλβη. Το τελευταίο, αν μπει σε εφαρμογή, μακροπρόθεσμα κινδυνεεύει να αποδειχθεί καταστροφικό, αφού η αμφίδρομη ενωτική τάφρος Κορώνειας – Βόλβης πιθανότατα θα καταλήξει σε διείσδυση τοξικών από την Κορώνεια στη Βόλβη και έτσι σύντομα να έχουμε ανάλογα προβλήματα και στη Βόλβη, η οποία ευτυχώς μέχρι τούδε δεν αντιμετωπίζει προβλήματα μόλυνσης.

Κι όμως ζει! Σε κακή οικολογική κατάσταση αλλά με ζωή μέσα της, η Κορώνεια μάχεται για την επιβίωσή της

Διώξεις: Στις αρχές Νοέμβρη του 2004, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για το θάνατο των ψαριών. Είχαν προηγηθεί μηνύσεις φορέων, επιστημονικών οργανώσεων, οικολογικών οργανώσεων, καταγγελίες αρχηγών κομμάτων, δημοτικών αρχών της περιοχής, που όμως ευθύνονται καθώς δεν λειτουργούσε ο βιολογικός καθαρισμός, που ολοκληρώθηκε μεν το 2004 αλλά κανείς (;) δεν είχε προβλέψει τη σύνδεσή του με το αποχετευτικό σύστημα, δυο νομάρχες που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν μέχρι τώρα το πρόβλημα, χιλιάδες φυλλάδια ενημέρωσης και οικονομική καταστροφή των ψαράδων της περιοχής. Και φως δεν φαινόταν πουθενά. Η Ελλάδα τελικά παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον Φεβρουάριο του 2011 με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παράλειψή της να προστατεύσει την Κορώνεια. Για την άσχημη κατάσταση στην οποία συνεχίζει να βρίσκεται η λίμνη θα κληθεί σε απολογία στις 28 Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έτσι μέσα σε όλη την τραγική κατάσταση της οικονομίας, η Ελλάδα κινδυνεύει με πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ ημερησίως, αφού τα έργα που έπρεπε να είχαν γίνει για προστασία της πρώην πλέον λίμνης, είτε δεν έχουν αρχίσει καν είτε έχουν μείνει ανολοκλήρωτα. Η ελληνική πλευρά θα πρέπει να είναι έτοιμη να παρουσιάσει την υπερασπιστική της γραμμή για τα έργα που ολοκληρώθηκαν ή αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα στη λίμνη Κορώνεια, ενώ προτίθεται να ζητήσει φυσικά παράταση για τα έργα και αναστολή της επιβολής προστίμου Οι λόγοι που η χώρα μας κλήθηκε σε απολογία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναλύθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας μετά από σχετικό έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος και είναι απείρως περισσότεροι από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε:

* Παρά τις οδηγίες για άμεση πάυση των 2200 περίπου παράνομων γεωτρήσεων, η λειτουργία 1.440 γεωτρήσεων κρίθηκε απαραίτητη για το πότισμα των γύρω καλλιεργειών και άρα δεν μπορούν να κλείσουν όπως προστάζει η Ε.Ε. Ανεπαρκή επίσης κρίνονται και τα μέτρα περιορισμού της άρδευσης (τα έργα ανήκουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης).

*Η μη λήψη μέτρων χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων για τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, θέμα που έχει αντιμετωπιστεί σε κάποιο βαθμό από την έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων για τις λειτουργίες των βιομηχανιών.

* Το έργο κατασκευής λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης, οι οποίες σε ενδεχόμενο περιστατικό ρύπανσης θα μπορούσαν να δεχτούν λύματα χωρίς αυτά να διοχετευτούν στη λίμνη. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, το έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ενώ πριν λίγες μέρες δόθηκε 10ετής παράταση για την υλοποίησή του. Ραγδαία υποβάθμιση της ποιότητας νερού στην Κορώνεια

* Η επανεξέταση των ρυπογόνων βιομηχανιών της περιοχής Λαγκαδά και το σχέδιο διαχείρισης και παρακολούθησης του Εθνικού Πάρκου Βόλβης, Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών. Σύμφωνα με την περιφέρεια έχουν γίνει θετικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει 19 τέτοιες βιομηχανίες ενώ λειτουργούν σήμερα εννέα, σύμφωνα με αποδεκτούς περιβαλλοντικούς όρους που ελέγχονται κάθε εξάμηνο.

Εικόνα Μάριος Δαδούδης

* Το δίκτυο αποχέτευσης των αστικών λυμάτων του Λαγκαδά. Άργησε αλλά τέθηκε σε λειτουργία το δίκτυο βιολογικού καθαρισμού και μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται ότι θα δέχεται το 85% των λυμάτων της περιοχής.

* Η κατάληψη και καλλιέργεια, από αγρότες, εκτάσεων της λίμνης που αποξηράνθηκαν. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, πρόκειται για εκτάσεις 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Υπόλογη γι΄αυτό είναι και η διοίκηση της πρώην νομαρχίας Θεσσαλονίκης, η οποία υπό τη διεύθυνση του κ. Ψωμιάδη είχε την ευθύνη συντονισμού της σωτηρίας της λίμνης.

Συμπέρασμα: Η Κορώνεια είναι ένα τραγικό παράδειγμα οικολογικής καταστροφής εξαιτίας της ολιγωρίας των αρχών, της κοντόφθαλμης αγροτικής στρατηγικής, αν υπήρξε ποτέ αγροτική στρατηγική στην Ελλάδα που δεν απέβλεπε στην τσέπη και στην ψηφοθηρία, και γενικότερα του «δεν βαριέσαι έχει ο Θεός» και «η δουλειά μου να γίνεται» του Ελληνα που τον θέτει συχνά απέναντι ακόμα και στον γείτονά του λόγω προσωπικών μικροσυμφερόντων. Η λίμνη της Κορώνειας είναι πια μια πρώην λίμνη και είναι αμφίβολο αν υπάρχει επιστροφή στην οικολογική καταστροφή και κάπως έτσι και το δάσος στις Σκουριές Χαλκιδικής θα γίνει ένα πρώην δάσος. Η φύση είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κεφάλαιο που διαθέτει αυτός ο τόπος, ας μάθουμε να μην το παίζουμε στην μπάνκα του εύκολου κέρδους που κανένα αντίκρυσμα δεν έχει στο μέλλον.

Η άλλη πλευρά της Κορώνειας

Κόντρα στην πλειοψηφία των άρθρων και των δημοσιεύσεων που αφορούν την παρακμή της λίμνης Κορώνειας, ο φωτογράφος Μάριος Δαδούδης επέλεξε να μοιραστεί με τους αναγνώστες της Parallaxi την ομορφιά της φύσης που έχει συλλάβει στο σημείο με τον φακό του, έχοντας βρεθεί στη λίμνη εκατοντάδες φορές. «Ως κάτοικος Θεσσαλονίκης και ως λάτρης της φύσης και των πτηνών η λίμνη Κορώνεια ήταν πάντα για εμένα ένας προσιτός καθημερινός προορισμός. Η ομορφιά της με συνεπήρε από την αρχή καθώς πέρα από τα χιλιάδες πτηνά που φιλοξενούσε και την διαρκή καθημερινή της ζωή, είχε πάντα και κάτι το απόκοσμο. Η πρώτη της καταστροφή το 1995 έχει αφήσει έντονα τα σημάδια της, αλλά και η ίδια η Φύση έχει στοιχεία στην λίμνη έντονα (όπως π.χ. τα νεκρά δέντρα μέσα στη λίμνη με τις παλιές φωλιές πτηνών). Στη λίμνη έχω βρεθεί όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά και όλες τις πιθανές ώρες. Την έχω βιώσει με λιακάδα, ζέστη, παγωνιά, ομίχλη, χιόνια, αέρα κ.α.», αναφέρει εξηγώντας την αγάπη του για το μέρος.

https://parallaximag.gr

 

Η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δημαρχείο Λαγκαδά θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Δείτε παρακάτω χρήσιμα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να εξυπηρετηθείτε

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas