ΘΕΜΑ: «Λειτουργία ΚΕΠ από 23 Νοεμβρίου 2020»


Σε συνέχεια των οδηγιών της υπηρεσίας μας σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ κατά το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων διασποράς του νέου κορονοϊού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες επιδημιολογικές συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ανά την επικράτεια, το γεγονός της μεγάλης αύξησης χρήσης ειδικών και μη αδειών, καθώς και με γνώμονα την προστασία του προσωπικού που εργάζεται στα ΚΕΠ, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ από 23 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας:

1. Το ωράριο λειτουργίας για όλα τα ΚΕΠ της χώρας διαμορφώνεται από 7.30 πμ έως 15.30 μμ, Δευτέρα έως Παρασκευή. Η εξυπηρέτηση των πολιτών που θα προσέρχονται θα πραγματοποιείται από τις 7.30 πμ μέχρι τις 15.00 μμ.

2. Η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής προ συνεννόησης (ραντεβού) ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις τους και ο συνωστισμός, και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα
αναγκαία αιτήματα των πολιτών.

3. Ειδικότερα, όσον αφορά την εξυπηρέτηση δικηγόρων σε δημόσιες υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208): «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό» (σχετική αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/11- 11-2013
εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΧ-8Γ8). Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι Υπηρεσίες κατά τον Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου 101 63, Καλλιθέα Αθήνα e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καθορισμό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περιπτώσεις δε που δικηγόροι προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

4. Δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας υπάρχει μόνο για τους εργαζομένους στα ΚΕΠ που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα “Mykep live”, εφόσον επαρκεί το εναπομένον προσωπικό για την εξυπηρέτηση ραντεβού μέσω φυσικής παρουσίας πολιτών και για τις ημέρες κατά τις οποίες υπάρχουν ραντεβού προς εξυπηρέτηση, με την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες τεχνικές ενέργειες από την αρμόδια υπηρεσία Πληροφορικής του κάθε Δήμου, για να υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και να είναι εφικτή η χρήση της εφαρμογής Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Πολιτών (e-kep). Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως μπορούν να εξυπηρετούν και αιτήματα μέσω της θυρίδας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Gov.gr), όπου αυτό είναι εφικτό. Δεδομένου ότι εξακολουθεί να τίθεται σε προτεραιότητα η προστασία εκείνων των υπαλλήλων του δημοσίου που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι υπάλληλοι αυτοί μπαίνουν κατά προτεραιότητα σε καθεστώς τηλεργασίας.

5. Σε περιπτώσεις όπου ο χώρος του καταστήματος του ΚΕΠ δεν επαρκεί για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ του διαθέσιμου προς παροχή υπηρεσίας προσωπικού ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, η προσέλευση πραγματοποιείται σε βάρδιες που θα ορίζονται με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου.

6. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ διεκπεραιώνουν τα αιτήματα των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους ως και των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν απ΄ τις οικίες τους, και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους, τα οποία έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, όπως προβλέπεται στην υπ΄αρ. 75317/8.11.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ

7. Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ΚΕΠ τα οποία συμμετέχουν στην πλατφόρμα εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης (MyKEPLive) θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 μέχρι 14.30. Συναφώς, υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις ραντεβού για υποβολή αίτησης για διαδικασίες οι οποίες δεν δύναται να εξυπηρετηθούν μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, είτε κατά την ώρα πραγματοποίησης του ραντεβού ,είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος πριν την πραγματοποίηση του ραντεβού, εφόσον ο φόρτος εργασιών στο ΚΕΠ το επιτρέπει, να γίνεται ευγενική ενημέρωση ότι δε μπορεί να υποβληθεί αίτηση μέσω της πλατφόρμας και να υποδεικνύεται η κατά περίπτωση δυνατότητα εξυπηρέτησης (φυσική παρουσία ή εξυπηρέτηση μέσω της ειδικής σύμβασης με τα ΕΛΤΑ για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα περιορισμού διασποράς του νέου κορονοϊού) καθώς και κάθε επιπλέον διοικητική πληροφορία. Για την εφαρμογή των λοιπών θεμάτων που αφορούν στους εργαζόμενους στα ΚΕΠ ως δημοτικών υπαλλήλων (π.χ. ομάδες αυξημένου κινδύνου, χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας κ.λ.π.) βάσει της υπ΄αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/ 7.11.2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, αρμόδια είναι η εκάστοτε Διεύθυνση Διοικητικού του οικείου Ο.Τ.Α

Καλείστε να προσέλθετε στην 25η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), την 02α του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά για χρήση των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1933, ΚΗΙ 4775, ΚΗΙ 4693, ΚΗΙ 4691, ΚΗΙ 4714 και ΚΗΙ 4689 για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2063, ΚΗΙ 4761 και ΚΗΙ 4769 για την κάλυψη των αναγκών της.

2. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2021.

3. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικού εμποδίου στο πεζοδρόμιο μπροστά από το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Κοινότητα Σοχού.

4. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων που θα θανατωθούν ή θα σφαγούν για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας από λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα, για το έτος 2021.

5. Αναμόρφωση (13η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020.

6. Αναμόρφωση (14η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020.

7. Ονοματοδοσία και αρίθμηση οδών της Κοινότητας Χρυσαυγής.

8. Έκτακτη επιχορήγηση της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά.

9. Έκτακτη επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.).

10. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021.

11. Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) έτους 2021.

12. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021.

13. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κοιμητηρίων για το έτος 2021.

14. Καθορισμός τελών για χρήση τραπεζοκαθισμάτων.

Έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον κορωνοϊό, ο π. Λουκάς Λαλόπουλος.

Ο π. Λουκάς ήταν αρχιμανδρίτης και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητρόπολης Λαγκαδά. Νοσηλευόταν εδώ και αρκετό καιρό στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης με κορωνοϊό.

Γεννήθηκε το 1958 στην Αργυρούπολη Κιλκίς. Σπούδασε στην Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης.
thestival.gr

Δύο εβδομάδες πέρασαν από την προς Κύριο εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κυρού Ιωάννου. Δύο εβδομάδες χωρίς την ευλογητική παρουσία του.
Σε μια από τις δυσκολότερες στιγμές στην ζωή μας, όπου ο πειρασμός ενήργησε κατά τον πλέον συντονισμένο τρόπο, η στήριξη και η συμπαράσταση του αοιδίμου Ιεράρχου ήταν καταλυτική.
Δεν τον αναζητήσαμε! Μας αναζήτησε εκείνος, σαν καλός ποιμήν που φροντίζει τα πρόβατά του. Η πατρική του αγκαλιά και η αγαπώσα καρδία του ήταν ανοιχτή και για μας, όπως για όλους. Ιδιαίτερα μας ευλόγησε. Ξεχωριστά μας φρόντισε. Μας επισκέφτηκε, όχι μια φορά, και παρείχε κάθε διευκόλυνση για τα πνευματικά μας καθήκοντα και τις λατρευτικές μας ανάγκες. Ευλόγησε τα έργα και ζήτησε να μην λησμονήσουμε την ιεραποστολή, την οποία τόσο έχει ανάγκη ο λαός μας. Μας τίμησε με την πρόταση για συνεργασία, σε όποιον τομέα επιθυμούσαμε, στο γεώργιο της τοπικής Εκκλησίας. Πατέρας και όχι πατριός. Ευγενής και άρχοντας. Ευρύς και πρωτοπόρος...
«...αρεστή γαρ ην εν Κυρίω η ψυχή αυτού, διά τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας...». Ως εδώ ήθελε ο Κύριος! Ο άγγελος της κατά Λαγκαδάν Εκκλησίας φτερούγισε για το Ουράνιο θυσιαστήριο. Υιικά και ταπεινά προσευχόμαστε ο «και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων Χριστός ο Θεός ημών» να αναπαύσει την ψυχή του «παρά τας διεξόδους των υδάτων».
Ιωάννου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της αγιωτάτης Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, υπερτίμου και εξάρχου κεντρικής Μακεδονίας αιωνία η μνήμη.
Αδελφές της «ΛΥΔΙΑΣ»
που διακονούν στο «ΧΩΡΑΦΙ»
του Γέροντος Θεοφίλου

Στον απόηχο της εξοδίου ακολουθίας του μακαριστού Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, κυρού Ιωάννου (Τασσιά), η οποία τελέστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοιού, στελέχη της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ετέλεσαν επιμνημόσυνη Δέηση εις μνήμην του μακαριστού Μητροπολίτου.

Με την ευλογία και παροτρύνση του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου και κατόπιν της κανονικής αδείας του Τοποτηρητού Μητροπολίτου, Σεβασμιωτάτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, ο πανοσιολ. αρχιμανδρίτης π. Ιάκωβος Αθανασίου, Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ.Θ., ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος αυτής πανοσιολ. αρχιμανδρίτης π. Φώτιος Ζαρζαβατσάκης και ο Γραμματεύς του Μητροπολιτικού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, πανοσιολ. αρχιμανδρίτης π. Ευθύμιος Βακαλάκης, μετέβησαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου ε.ε. εις Λαγκαδάν, όπου, σε κλίμα συγκίνησης λόγω των πνευματικών δεσμών του εκλιπόντος με την οικογένειαν της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, αλλά και των προσωπικών τοιούτων με τους συγκεκριμένους κληρικούς, ετέλεσαν επιμνημόσυνη Δέηση επί του μνήματος του κεκοιμημένου Μητροπολίτου έμπροσθεν του ιερού Βήματος του Μητροπολιτικού ναού της αγίας Παρασκευής

thestival.gr

Διανέμονται σε μέλη ευπαθών ομάδων του δήμου Βόλβης, τα οποία πλήττονται από τον κορωνοϊό

Μια ακόμα σημαντική δωρεά υλοποιεί ο δήμος Βόλβης, προς όφελος των ατόμων που δοκιμάζονται την κρίσιμη αυτή περίοδο της πανδημίας.
Πρόκειται για μια προσφορά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο συνεχίζει την φιλανθρωπική του δράση, καθώς ανέλαβε την παράδοση σημαντικών ποσοτήτων τροφίμων στον δήμο Βόλβης.
Η διάθεση των τροφίμων τα οποία διανέμονται από τον δήμο, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID-19.
Η δωρεά διατέθηκε μέσω πίστωσης από την Ελληνική Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως με διακριτικό τίτλο METRO, η οποία και παρέδωσε τα τρόφιμα.
Ο δήμαρχος Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για τη στήριξη του, καθώς και την Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδος για τον συντονισμό του εγχειρήματος.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Λίγο πριν τις 21:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο Απολλωνίας – Μαράθούσας, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Συνέπεια του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 46 συνοδηγού του οχήματος.

Σοβαρά τραυματίστηκε ο 53χρονος οδηγός του αυτοκινήτου ενώ ελαφρά τραύματα φέρει ο τρίτος επιβάτης.

Για τον απεγκλωβισμό των ατόμων χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
thestival.gr

Σε όλους τους Δήμους της Χώρας κατανέμονται 10.770.000,00 ευρώ, με την αριθμ. 18209/13.3.2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η έκτακτη κατανομή γίνεται “για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19”.

Υπογραμμίζουμε ότι τα χρήματα που δίνονται στους Δήμους προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων έτους 2020.

Τα ποσά θα αποδοθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τυχόν αδιάθετα ποσά μπορούν να διατεθούν προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δήμων.

Δείτε το ακριβές ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος, στον Πίνακα κατανομής

Οι δήμοι της Θεσσαλονίκης θα λάβουν:

Δήμος Λαγκαδά 170.705,54€

Δήμος Βόλβης 99.216,01€

Δήμος Ωραιοκάστρου 133.139,15€

Δήμος Νεάπολης - Συκεών 360.940,18€

Δήμος Παύλου Μελά 389.329,63€

Δήμος Θέρμης 222.793,61€

Δήμος Καλαμαριάς 339.073,39€

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη 223.230,41€

Δήμος Χαλκηδόνας 138.933,61€

Δήμος Θεσσαλονίκης 1.366.632,65€

Δήμος Δέλτα 193.294,45€

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης 198.776,89€

Δήμος Θερμαϊκού 169.710,85€

Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου 342.177,56€

airetos.gr

Τη δύσκολη περίοδο της απομόνωσης λόγω κορωνοϊού ο δήμος Βόλβης παρέχει
υπηρεσίες παροχής βοήθειας για όλους τους πολίτες

Διέξοδο σε όσους επηρεάζονται ψυχολογικά από την υποχρεωτική παρατεταμένη παραμονή στο σπίτι, διαθέτει ο δήμος Βόλβης, καθώς την κρίσιμη εποχή της πανδημίας, με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης, υλοποιεί πρωτοβουλίες για τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των πολιτών.
Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής υγείας, τη συμβουλευτική υποστήριξη γονέων και παιδιών και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται:
• Στην κ. Ευαγγελία Τσιγγερλιώτη, Σχολική – Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
• Στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111 για δωρεάν παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε παιδιά και ενήλικες.
• Στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για την αντιμετώπιση φαινομένων Βίας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
H Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111 και η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι στελεχωμένες αποκλειστικά από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και διαθέσιμες πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Οι κλήσεις είναι δωρεάν από σταθερό και κινητό τηλέφωνο, για κλήση από καρτοτηλέφωνο δεν απαιτείται τηλεκάρτα, ενώ η κλήση από καρτοκινητά δεν απαιτεί διαθέσιμες μονάδες.
Σημειώνεται πως ο δήμος Βόλβης έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης και υποστήριξης των παιδιών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του δήμου.
Ο δήμος Βόλβη μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας και «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θα εξακολουθούν να προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες σε όλους τους δημότες του, ευρισκόμενοι δίπλα τους με κάθε τρόπο.

Το θύμα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον γιο του
Τραγικό φινάλε είχε η φωτιά σε μονοκατοικία στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, που ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε από τον γιο του χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προτού φτάσουν επί τόπου οι δυνάμεις, ενώ το σπίτι κάηκε ολοσχερώς.

Στην επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν πέντε υδροφόρα οχήματα με 15 πυροσβέστες.

*Φωτογραφία αρχείου
newsbeast.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas