Σάββατο, 11 Μαΐου 2024 08:26

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 - Τα θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς), την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 19:30 για

1. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Διαγραμμίσεις οδών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Λαγκαδά», Αναδόχου «Πεϊτσίνης Βασίλειος του Πέτρου» (Αρ. Μελ. 21/2023, Αρ. Έργου 6/2023).

2. Σύσταση Επιτροπής για την διατύπωση γνώμης καταστροφής υλικών του Δήμου Λαγκαδά που δεν έχουν καμία αξία.

3. Έγκριση καταστροφής υλικού-αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία.

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., με θέμα «2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, έτους 2024».

5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαγκαδά στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ», έγκριση του καταστατικού και του ποσού ετήσιας εισφοράς, εξουσιοδότηση της κ. Δημάρχου και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του.

6. Τροποποίηση, ως προς το μίσθωμα, της υπ’ αριθμ. 27/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Υλοτομία συστάδων 3λ, 4γ και 4δ του δημοτικού δάσους Κρυονερίου και διάθεση των υλοτομημένων προϊόντων, κατόπιν έκδοσης απόφασης παράτασης της Διαχειριστικής μελέτης περιόδου 2013-2022 για τα διαχειριστικά έτη 2023-2024».

7. Οικονομική ενίσχυση δημότισσας-κατοίκου του Δήμου Λαγκαδά.

8. Οικονομική ενίσχυση δημότισσας-κατοίκου του Δήμου Λαγκαδά.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas