Σάββατο, 29 Απριλίου 2017 07:16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/5 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στη 12η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 4η του μηνός Μαΐου, έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός χώρου ανέγερσης μνημείου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στη Δ.Κ. Λαγκαδά - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Αίτηση παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Αποσυμπίεσης και Διανομής φυσικού αερίου.

3. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 34/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά περί «Έγκρισης παραχώρησης για χρήση οικοπέδου στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για την "Κατασκευή 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά"» και λήψη απόφασης περί παραχώρησης για χρήση οικοπέδου στις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» για την κατασκευή 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά.

4. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Καβαλαρίου Δήμου Λαγκαδά στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Καβαλαρίου.

5. Οριοθέτηση των γεωγραφικών ορίων του 4ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

6. Συμπλήρωση της συστατικής πράξης του Ν.Π. ‘‘Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)’’ Δήμου Λαγκαδά.

7. Αντικατάσταση μέλους του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαγκαδά.

8. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας συλλογής – διαχείρισης – μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων (μπάζα εκταφιασμών) στη Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά.

9. Έγκριση δαπανών, στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης βράβευσης των εισαχθέντων μαθητών/τριών του Δήμου Λαγκαδά στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και ψήφιση πίστωσης.

10. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

11. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στη Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

12. Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Α’ τριμήνου, έτους 2017

13. Καθορισμός χώρου ανέγερσης μνημείου Μακεδονομάχων στην Τοπική Κοινότητα Βερτίσκου.

14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 58/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), που αφορά «Αναμόρφωση (2η) του προϋπολογισμού, έτους 2017».

15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 39/2017 απόφασης του Δ.Σ. της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά» (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) που αφορά «Έγκριση ισολογισμών από 01-01-2011 έως 23-05-2011 των παρακάτω πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων: α) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λαγκαδά, β) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαχανά, γ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σοχού, δ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλινδοίων, ε) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βερτίσκου, στ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κορώνειας».

16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2017 απόφασης του Δ.Σ. της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά» (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) που αφορά «Έγκριση ισολογισμού, οικονομικού έτους 2016».

17. Αντικατάσταση. Αναμόρφωση (7η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017.

18. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)», λόγω παραίτησης.

19. Καθορισμός αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης ως προς το σύννομο της μείωσης του ποσού που αποδίδεται από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Λαγκαδά για αντισταθμιστικά οφέλη, λόγω χωροθέτησης Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στα διοικητικά όρια του Δήμου.

20. Ματαίωση ή μη της διαδικασίας εκμίσθωσης του «Αναψυκτηρίου» που βρίσκεται στη Δ.Κ. Λαγυνών του Δήμου Λαγκαδά.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas