Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024 08:45

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Πέμπτη 28/3 - Τα θέματα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς), την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαγκαδά, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής.
-Χαρακτηρισμός Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού, ως δεκτικών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) για το έτος 2024.
-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στα Α/θμια και Β/θμια Συμβούλια για την επιθεώρηση - αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υπαίθρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, καθώς και υπαλλήλου που θα εκτελεί χρέη γραμματέα.
-Παροχή συναίνεσης (σύμφωνης γνώμης) για τη διενέργεια επεμβάσεων στα Δημοτικά Δάση και δασικές εκτάσεις σε όλη την επικράτεια και αρμοδιότητα του Δήμου Λαγκαδά.
-Εγγραφές σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαγκαδά, εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ, από τον μήνα Μάρτιο 2024.
-Διαγραφή νηπίου από Παιδικό Σταθμό του Δήμου Λαγκαδά, εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ, από τον μήνα Ιανουάριο 2024 και στο εξής.
-Προσωρινή διακοπή φιλοξενίας νηπίου από Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου Λαγκαδά.
-Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πολυδενδρίου και συνοδά έργα στη Δ.Ε. Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης».
-Αίτηση Αντιδημάρχου για χορήγηση άδειας απουσίας.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas