Τρίτη, 04 Απριλίου 2017 10:05

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ο Δήμος Λαγκαδά ενημερώνει τους δημότες του ότι η ηλεκτρονική σήμανση των κατοικίδιων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων και των κυνηγετικών σκύλων, και η προσκόμιση του αντιγράφου του πιστοποιητικού στο δήμο είναι υποχρεωτική (παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4039/12).

Η σήμανση και η καταγραφή γίνεται πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα πρόστιμο 300€.

Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λόγω του μεγάλου ποσοστού εγκατάλειψης ζώων συντροφιάς στα διοικητικά όρια του δήμου μας καλούνται οι ιδιοκτήτες των κατοικίδιων ζώων να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά επί αποδείξει, αντίγραφο της πράξης στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου μας (Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Λουτρών αρ. 14, Λαγκαδάς, Τ.Κ. 572 00).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 23943 31076 και 23943 31071.

 

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas