Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2016 19:39

Καλά νέα για την Λίμνη Κορώνεια. Επανεντάχθηκε το Δικτυο αποχεύτευσης του Αγ. Βασιλείου

Ένα έργο πνοής και ουσιαστικής βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων του Αγίου Βασιλείου, το Δίκτυο Αποχέτευσης και η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, επανεντάχθηκε στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016.

Το Αποχετευτικό Δίκτυο του Αγίου Βασιλείου είχε αρχικά ενταχθεί το 2012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013. Οι εργασίες του έργου όμως δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι και τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οπότε και απεντάχθηκε οριστικά από τη χρηματοδότηση.

Από τον Σεπτέμβριο του 2014, η Διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά ξεκίνησε εντατικές ενέργειες για την επανένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Επειδή δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ο Δήμος Λαγκαδά υπέβαλε νέο Τεχνικό Δελτίο στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Μ. και πέτυχε την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016.

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Απόφαση υπ΄αριθ. 75053/14-7-2016) εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου Δήμου Λαγκαδά» και ακολούθησε η υπ΄αριθ. 331848/2407/8-8-2016 Απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την έγκριση πίστωσης του ποσού 1.435.105,89€ για την υλοποίηση του έργου από τον Δήμο Λαγκαδά.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas