Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 12:47

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς:

 • κ. Δήμαρχο
 • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
 • κ. Προέδρους Κοινοτήτων


Καλείστε να προσέλθετε στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς), την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, έτους 2023.
 • Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81), για το έτος 2023.
 • Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2023.
 • Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πλατειών, διαφημιστικών πινακίδων, έτους 2023.
 • Ονοματοδοσία πάρκου της Κοινότητας Λαγκαδά, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.
 • Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου βάσει του άρθρου 22 παρ. 8γ του Ν. 4061/2012, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4235/2014.
 • Λήψη απόφασης για το έργο «Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λαγκαδά».
 • Αντικατάσταση του Προέδρου και τακτικών μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης.Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas